SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Monday, April 13, 2015

ISI KANDUNGAN

TENTANG TEMPAT KENAIKAN

Perkara Kenaikan

       i.    Persediaan Terhadap Bencana
             Yang Bakal Terjadi

       ii.   Gas-gas Pencemaran Yang Sedang
             Meningkat Naik

70:01    Manusia Tertanya-tanya Tentang Suasana 
            Azab Atau Suatu Kejatuhan

       i.    Pengertian Waqi'

      ii.    Sesuatu Yang Menimbulkan Paranoia

70:02    Tiada Jalan Undur Bagi Golongan Ingkar

       i.    Terjemahan bagi دافع

      ii.    Azab Yang Menimpa Secara Khusus

     iii.    Usaha Apakah Yang Dapat Membantu?

70:03    Di Sisi Allah Tempat-tempat Kenaikan

            Pengalaman Menempuh Kematian

70:04    Tempat Naik Turun Malaikat dan Ruh

       i.    Tangga Kenaikan Yang Bukannya
             Karbon Nanotiub

Yang Kadarnya Sehari Adalah 50,000 Tahun

      ii.    Perkadaran Yang Amat Panjang

     iii.    Persoalan Tentang Masa

Perjuangan Yang Memerlukan Kesabaran

70:05     Maka Bersabarlah

       i.    Perjuangan Yang Memakan Masa
             Yang Panjang

      ii.    Tuhan Tidak Memerlukan Tempat

70:06    Mereka Merasakannya Jauh

       i.    Mereka Menganggap Bumi ini Kebal

      ii.    Pembangunan Tanpa Kawalan
             Terus Sahaja Berlaku

70:07    Tuhan Memandangnya Dekat

       i.    Alam Telah Mula Menunjukkan
             Kekalutan

      ii.    Apakah Perkara ini Yang
             Mereka Mahu Lakukan?

     iii.    Kesan Demokrasi dan Kapitalisme

     iv.    Mereka Membantah Tanpa Kewajaran

      v.    Kesan yang Dapat Dilihat Kini

Bentuk Azab Yang Akan Berlaku

70:08     Kebocoran Lapisan Ozon Yang 
             Mendatangkan Azab

       i.    Sinar Lampau Lembayung

      ii.    Akibat Kegelojohan Bekerja

     iii.    Gas-gas Yang Dikenalpasti

70:09    Gunung Seperti Ayam Dengan 
            Bulu Mengerbang

       i.    Kesan Pengionan Sinar
             Lampau Lembayung

      ii.    Tindakan Pengionan Yang Kuat

70:10    Mereka Tiada Kesempatan
            Untuk Saling Bertanya

70:11    Mereka Hanya Mampu Saling
            Memandang Sesama Mereka

       i.    Bukan Seperti Peristiwa Tsunami

      ii.    Mereka Sangup Menebus Diri Mereka
             Dengan Semua Yang Lain.

70:12    Sanggup Mengorbankan Ahli Keluarga
            Terdekat

       i.    Hilangnya Nilai-nilai Kemanusiaan

      ii.    Mereka Yang Sebenarnya
             Menjemput Azab Sedemikian

70:13    Dan Juga Kepada Pekerja-Pekerja 
            Penyelamat

       i.    Pusat-pusat Perlindungan (Shelter)
             Yang Terhad

      ii.    Azab Yang Lain Macam

70:14    Dan Juga Seluruh Manusia Di Bumi –
            Mau Sahaja Dikorbankan

      i.    Baru Mereka Tahu Erti
            Mementingkan Diri Sendiri

     ii.    Kaedah Menyusur Ke Silam

70:15    Azab Yang Membakar

      i.    Kepelbagaian Bentuk Terjemahan

     ii.    Akibat Kerosakan Lapisan Ozon

70:16    Yang Mengelupaskan Kulit

      i.    Seperti Kesan Kimpalan Arka

     ii.    Mereka Tidak Berani Keluar Rumah


70:17     Untuk Mereka Yang Tertinggal 
             dan Berpaling

70:18    Mereka Masih Tamak Akan
            Pemilikan Mereka

      i.    Ketamakan dan Rakus yang
            Membawa Akibat

     ii.    Kepelbagaian Bentuk Terjemahan

    iii.    Penyampaian Ayat Secara Deduktif

Kejadian Yang Direncanakan

Pengajaran Himpunan Awal 
Surah Al-Ma'arij

Faktor-faktor Yang Membawa
Kepada Kerosakan Alam, Kehidupan
Serta Kediaman Manusia

70:19    Sifat Manusia Yang Diciptakan 
            Berkeluh Kesah

       i.    Sifat Keluh Kesah Yang Menjadi
             Asas Pemerintahan

      ii.    Sistem Ekonomi Berasaskan Riba
             Yang Menggoda

     iii.    Keluar Pagi, Pulang Petang,
             Dapat Gaji Bayar Hutang

     iv.    Nota Janji Bohong Bukan Wang

70:20    Gelisah Apabila Ditimpa Keburukan

       i.    Ekonomi Gawat Yang Mencemari Alam

      ii.    Memenuhi Kehendak Yang Merosakkan

70:21    Tertegah Apabila Ditimpa Kebaikan

       i.    Ekonomi Pulih Yang Lebih Merosakkan

      ii.   Istilah Yang Geli Untuk Didengari

    iii.    Permainan Kartel Institusi Kewangan

Memperbetul Sikap Manusia Dalam
Berpenghidupan Di Mukabumi Ini

70:22    Kecuali Mereka Yang Melakukan 
            Kesinambungan Solah

       i.    Menyedari Perangkap Kehidupan

      ii.    Solah Yang Berkesinambungan

70:23.    Siapakah Dia Orang Yang Bersolah?

Pertama : Orang Yang Solah Tak Putus

       i.    Solah Ada Hubungan Dengan Perkara Dunia

      ii.    Wau – ' و' Yang Tidak Memutuskan Ayat

70:24    Kedua : Orang Yang Pada Harta Mereka 
            Terdapat Bahagian-bahagian Tertentu

       i.    Solah Ada Hubungan Dengan Harta

      ii.    Solah Ada Hubungan Dengan Kerja

     iii.    Solah Ada Hubungan Dengan Selawat 

70:25    Peruntukan Untuk Mereka Yang Meminta 
            dan Yang Tidak Meminta-minta

       i.    Golongan Yang Tidak Boleh Diabaikan

      ii.    Golongan Dhaif Perlu Dicari dan Dibantu

70:26    Ketiga : Membenarkan Hari Ad-Din

       i.    Mengakui Tuhan Memiliki Segala-galanya

      ii.    Tidak Sanggup Menyebut-nyebut Pemberian

     iii.    Tiada Bangsa Boleh Mendakwa Pelopor Segalanya

70:27    Keempat : Mereka Takut Dengan 
            Azab Tuhan

       i.    Berbeza Dengan Mereka yang
             Menyediakan Diri Berada Dalam
             Azab Tuhan

      ii.    Beza Sangatkah Kemabukan Mereka Dengan
             Kemabukan Pemabuk-pemabuk?

     iii.    Usaha Golongan Bersolat Menghindari
             Kehidupan Penuh Berisiko

70:28    Tiada Keamanan Dalam Sistem Azab

       i.    Akibat Wang Adalah Segala-galanya
             Dan Segala-galanya Memerlukan Wang

      ii.    Mabuk Sehingga Mencarut.

     iii.    Semuanya Untuk Keperluan Ekonomi.

     iv.    Pencemaran Dan Permasalahan Sosial

      v.    Membeli Azab Dengan Wang

     vi.    Dihidangkan Dengan Pemakanan Yang Buruk

70:29    Kelima : Mereka Yang Memelihara Lubang

       i.    Hubungan Seks, Penentu Hidup dan Mati

      ii.    Perzinaan Yang Berlaku Secara Berleluasa

70:30    Kecuali Terhadap Pasangan Sah dan
            Hamba Sahaya Yang Dimiliki

       i.    Perkara Yang Menjimatkan Perbelanjaan Negara

      ii.    Tanggungjawab Menjaga Alam Sekitar

     iii.    Perhambaan Yang Menjadi Kritikan Pihak Barat

70:31    Bahaya Menjalin Hubungan Seks Bebas

       i.    Bahaya Hubungan Haram

      ii.    Prasyarat Menikahi Wanita

     iii.    Permasalahan Sosial Yang Menjurus
             Kepada Kekalutan

     iv.    Kekalutan Dalam Generasi Seterusnya

      v.    Keturunan Luar Nikah dan Alam Persekitaran

     vi.    Tiada Undang-undang Untuk
             Menghapuskan Mereka

70:32    Keenam : Mereka Yang Memelihara 
            Amanat

       i.    Pemeliharaan Amanah

      ii.    Kepimpinan Ahlul Bait

     iii.    Amanat Yang Hilang Daripada Umat

      iv.   Harta Yang Perlu Diperluaskan

      v.    Umat Yang Menderita Akibat
             Perjanjian Yang Dirobek

70:33    Ketujuh : Mereka Yang Mendirikan
            Persyahadatan

       i.    Kesaksian Penerimaan Agama yang
             Wajib Didirikan

      ii.    Kesinambungan Solat Dua
             Dalam Kalimah Syahadah

     iii.    Keislaman Mualaf Adalah
            Lebih Kukuh

      iv.   Zaman Yang Akan Memperlihatkan
             Kenyataan Ini.

      v.    Sistem Persaksian Membentuk
             Amal Jamaah

Hanya Suatu Contoh : Keberkesanan Pekerjaan
dan Penjagaan Alam Sekitar

70:34    Kelapan : Mereka Yang Memelihara Solah

      i.    Menukar Pendirian Dalam Beragama

     ii.    Mengapa Mereka Berupaya
            Melakukan Semua Ini?

70:35    Mereka itu Dalam Kebun

      i.    Mereka Melakukan kerja Pemulihan

     ii.    Wasatiyah Yang Dianggap Sebagai
            Moderat atau Liberal

Golongan Ingkar Melingkungi dan
Mengejek Golongan Beriman

70:36    Mereka Merenung Ke Arahmu

       i.    Adakah Benar Risalah Ini? (Biar betul)

      ii.    Bencana Yang Telahpun Banyak

     iii.    Tidak Serupa Di Negara Membangun

70:37    Dari Arah Kanan dan Arah Kiri

       i.    Mereka Memandang Dari Sudut
             Pandangan Mereka

      ii.    Mereka Tidak Melihat Ke Arah
             Belakang atau Hadapan

70:38    Tidakkah Mereka Ingin Masuk
            Ke Kebun?

       i.    Mereka Sendiri Gelojoh Dalam
             Pekerjaan Mereka

      ii.    Mereka Sering Memberi
             Sumbangan Kerosakan

70:39    Tubuh Mereka Apakah Sebenarnya?

       i.    Mereka Sendiri Mengetahui
             Keperluan Tubuh Mereka

      ii.    Mereka Tidak Berminat Dengan Pemulihan,

             Mereka Hanya Mahukan Pengubahsuaian

70:40    Sesungguhnya Tuhan Maha Berkuasa
            Mengatasi Pencapaian Mereka

       i.    Pengolahan Mereka Yang Tak Menjadi

      ii.    Wajarkah Mereka?

     iii.    Adakah Mereka Sahaja Layak Hidup
             Dan Membiak?

70:41    Tempat Mereka Harus Digantikan

       i.    Kewajaran Yang Kembali Kepada Mereka

      ii.    Amalan Pemulihan Oleh Golongan Beriman

     iii.    Nasib Yang Menimpa Golongan Beriman

70:42    Biarkan Sahaja Mereka

       i.    Mereka Masih Berdegil – Biarkan Saja Mereka

      ii.    Jangan Tergesa-gesa Mengingatkan Mereka

     iii.    Mengapakah Usaha-usaha Mereka Perlu
            Dibiarkan?

70:43     Mereka Lari Meninggalkan Tempat
             Perlindungan Yang Disediakan

       i.    Kepelbagaian Bentuk Terjemahan.

      ii.    Mereka Bertebaran Tanpa Halatuju Yang Pasti

     iii.    Tayangan Video Yang Diulang-ulangkan

70:44    Baru Mereka Akui Kesalahan Mereka

Pengajaran Keseluruhan Surah Al-Ma'arij

Catatan Penulis

Tentang Kerajaan Nun, Perkara Yang Pasti Terjadi, Tempat Kenaikan 
No comments:

Post a Comment

Popular