SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Tuesday, October 17, 2017

PERBEZAAN SIANG DAN MALAM PADA PENGAMATAN ASTRONOMI


علم ان لن تحصوه فتاب عليكم

Telah mengetahui Ia, bahwasanya sekali-kali tidak kamu (dapat) menentukan akannya lalu telah mempertaubat Ia ke atasmu.

Dalam menyediakan paiwai pengukuran yang dapat disukat menggunakan jam, ukuran terkini terhadap saat ditentu ukur berdasarkan tempoh yang dilalui oleh sinar atom caesium untuk mencapai jumlah jarak gelombang tertentu. Akhirnya ditetapkan tempoh saat dan jarak dalam meter sebagaimana yang diperolehi pada waktu ini. Tempoh saat yang asalnya dapat menyukat minit dan jam sehingga ditetapkan sehari sebagai 24 jam dan setahun sebagai 365.2422 hari terpaksa dipinda akhirnya, dengan menambahkan masa selama seminit selepas beberapa tahun tertentu. 

Peralatan penyukat jisim dalam Kg memerlukan ukuran saat dalam menentu ukur kuantitinya  dan sejak sekitar 200 tahun dahulu sehingga kini, didapati jisim bongkah pempiawai telah mengalami penyusutan dalam juzuk yang kecil yang memberi kesan yang besar terhadap pengukuran peringkat mikroskopik. Masalah yang timbul apabila berlalu tempoh masa 200 tahun lagi ialah segala peralatan komunikasi waktu ini yang merupakan peralatan yang ditentu ukur masa, barangkali tidak dapat digunakan lagi pada waktu itu disebabkan perbezaan julat tempoh yang ditentu ukur telah mengalami perubahan ketara. Dengan demikian pengkalendaran tahunan berdasarkan sistem matahari bukanlah merupakan sesuatu yang boleh diharap. Perselisihan dapat berlaku disebabkan perubahan kelajuan bumi terhadap matahari ataupun perubahan mikroskopik melibatkan kadar ayunan elektron dalam atom ceasium ataupun perubahan jisim terhadap jasad-jasad piawai sedia ada. Dengan nisbah jisim bumi dan bulan yang dapat dikatakan mantap, pengkalanderan bulan dikatakan lebih jitu berbanding matahari.

Bulan kelihatan mengelilingi bumi membuat satu putaran lengkap setiap 29 hari 12 jam 44 minit dan sekitar 25 saat. Ukuran ini adalah berdasarkan pengamatan manusia di bumi. Putaran bumi mengelilingi matahari dan putaran bulan mengelilingi bumi didapati hampir berulangan setiap 19 tahun Masehi atau 19 tahun 7 bulan Hijriah. Secara yang lebih jitu didapati perkalenderan bulan sentiasa berulangan setiap 703 bulan untuk kembali terbit sekitar minit yang sama di tempat yang hampir-hampir sama. Bulan sebenarnya tidak pernah berulangan secara tepat dengan matahari, tidak dari dahulu dan tidak juga kemudian nanti. Penulis sengaja menghadirkan perkiraan sedemikian kerana suatu perkadaran bulan dan matahari memiliki hubungan rapat dengan perkara yang akan disebutkan dalam surah selanjutnya. Perkara ini melibatkan kejadian yang saling berhubungkait antara matahari dan bulan pada ketika berlakunya peristiwa hari Keputusan. Sekurang-kurangnya dapat kita mengambil peluang sesuatu sebelum tempoh pengamalan syari'at ini tamat.

Popular