SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Monday, June 30, 2014

SURAH AL-MA'ARIJ AYAT 4 -- TEMPAT NAIK MALAIKAT DAN RUH


تعرج الملئكة و الروح اليه

Ia naik para malaikat dan roh itu kepadaNya… .

Yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahanNya (untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing, terutama)

i.  Tangga Kenaikan Yang Bukannya Karbon Nanotiub

Berbeza dengan ayat daripada surah Al-Qadr yang menyatakan bahawa malaikat turun dan roh itu padanya (di sisinya)... . Perkataan roh dihubungkaitkan dengan urusan dan persoalan tentang roh adalah berkaitan dengan urusan Tuhan. Pengetahuan tentang roh hanyalah sedikit sahaja kepada manusia dan perkara-perkara yang dapat dipelajari oleh manusia tentang roh adalah lebih menjurus kepada andaian belaka. Tangga-tangga kenaikan yang disebut dalam surah ini adalah lebih menjurus kepada persoalan kerohanian. Daripada usaha manusia yang ingkar, yang menghadapi hari-hari azab sedemikian dengan tangga-tangga kenaikan rekaan mereka, supaya mereka dapat menyelamatkan diri, adalah lebih baik mereka menyerahkan diri, menerima kematian mereka yang telah ditentukan Tuhan. Sehingga dapat menaiki tangga-tangga kenaikan yang Tuhan telah sediakan! Kerana hal sedemikian akan membuatkan mereka mengerti, hal kehidupan yang mereka lalui. 

Yang Kadarnya Sehari Adalah 50,000 Tahun

فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة

Dalam sehari yang telah jadi ia kadarnya lima puluh ribu tahun.

Yang adalah tempohnya (dirasai oleh orang-orang Yang bersalah) sungguh panjang, (kerana banyak hitungan hisab dan berat soal jawabnya).

ii.  Perkadaran Yang Amat Panjang

Itulah perkadaran yang tidak dinyatakan berdasarkan standard ukuran manusia. Namun yang pastinya, itu berkaitan dengan roh. Kiranya yang demikian itu, tentunya perkiraan dan pengalaman masa yang dilalui adalah suatu tempoh masa yang sangat lama. Persoalan tentang masa adalah lebih menjurus kepada persoalan ghaib. Manusia hanya mengetahui perkara yang telah berlalu dan tidak dapat merancang apa-apa terhadap kejadian yang telah berlaku.

iii.  Persoalan Tentang Masa

Tempoh hayat bagi manusia selalunya sekitar 60 hingga 70 tahun. Sehari bagi manusia adalah 24 jam dan sejam diukur untuk tempoh 3600 saat. Sesaat dapat dirasai sekira-kira kadar satu denyutan jantung. Suatu pempiawaian secara jitu sesaat dikira menggunakan bilangan jarak gelombang tertentu, kuanta gelombang yang dipancarkan oleh atom caesium. Masa ditakrifkan sebagai suatu faktor tidak bersandar yang disukat dengan gerak, sama ada pergerakan ayunan bandul atau pergerakan ayunan elektron dalam litar pemasa. Demikian itu adalah ukuran oleh manusia. Sesaat bagi makhluk lain seperti jin tentunya memiliki piawai ukuran masa yang berbeza. Pengalaman menempuh masa oleh manusia dan makhluk-makhluk lain adalah berbeza. Makhluk jin yang dikatakan menempuh usia yang lebih panjang daripada manusia sekitar 400 tahun tentunya akan dirasakan lama oleh manusia namun hanya dirasakan sekadar tempoh sehayat mereka sahaja. Pengalaman manusia yang menempuh alam jin dan kembali semula ke alam manusia dapat melalui tempoh sejam di sana adalah sekitar 6 jam di alam ini. Begitu juga pengukuran tempoh hayat yang dilalui manusia berbanding makhluk-makhluk lain sama ada yang ghaib atau yang nyata. Sesaat bagi semut barangkali dapat di'rasa'kan lebih lama berbanding sesaat bagi manusia. Oleh itu ukuran 50,000 tahun yang dilalui oleh malaikat dan roh dalam sehari ukuran Tuhan, mungkin memiliki piawaian pengukuran yang berbeza dengan ukuran manusia. Semua perkara sebenarnya berada dalam agenda Tuhan namun manusia tidak menyedari. Bahkan Tuhan jualah yang sentiasa mengalahkan atas urusanNya dan kebanyakan manusia tidak mengetahui.

No comments:

Post a Comment

Popular