SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Thursday, March 31, 2016

SURAH AL-BAQARAH AYAT 108 -- PERMINTAAN TERHADAP PERKARA MAGIS


ﺍﻡﺗﺮﻳﺪﻭﻥﺍﻥﺗﺴﺌﻠﻮﺍﺭﺳﻮﻟﻜﻢ
ﻛﻤﺎﺳﺌﻞﻣﻮﺳﻰﻣﻦﻗﺒﻞ

Ataukah kamu orang-orang yang menghendaki bahawa kamu meminta akan rasul kamu sepertimana telah diminta Musa dari dahulu?

Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa (oleh kaumnya) dahulu?

Oleh kerana perbincangan tentang ayat ini adalah menyentuh tentang ayat sebelumnya darihal ayat nasikh dan mansukh, iaitu sesuatu yang berkaitan tentang kekuasaan Tuhan dan pembentukan kerajaanNya, maka ayat-ayat selanjutnya selepas itu seharusnya menjelaskan dengan lebih mendalam tentang perkara yang berkaitan.

i.   Hubungan Ayat Dengan Pelajaran 
     Terdahulu 

Dalam surah An-Nuh sebelum ini, penulis telah nyatakan suatu pendedahan tentang perkara silam iaitu tentang tanggapan beragama umat terdahulu darihal sesuatu yang menakjubkan mereka. Peninggalan artifak-artifak bersejarah yang ditemui dalam bangunan peninggalan mereka itu, ada ditunjukkan kehadiran makhluk-makhluk lain yang dikatakan maju sehingga makhluk-makhluk itu dianggap sebagai dewa dan sebagainya. Pembaca boleh merujuk sendiri perkara ini berdasarkan aktiviti ritual yang diamalkan oleh masyarakat Mesoamerika silam  dan juga sebahagian ritual penduduk asli di Afrika yang masih wujud hingga kini. Bahkan corak perayaan mereka masih boleh diperhati diamalkan di Indonesia.

Oleh itu telah menjadi rutin bagi golongan pemyembah-penyembah berhala mengharapkan suatu yang bersifat magis apabila mereka terlibat dalam suatu yang kritikal seperti peperangan dan bencana. Mereka mengharapkan bantuan magis terhadap sesuatu yang berada di luar kawalan mereka. 

ﻭﻣﻦﻳﺘﺒﺪﻝﺍﻟﻜﻔﺮﺑﻸﻳﻤﺎﻥ
ﻓﻘﺪﺿﻞﺳﻮﺍﺍﻟﺴﺒﻴﻞ

Dan barangsiapa yang ia menukar ganti kekufuran terhadap iman, maka sesungguhnya telah sesat ia (daripada) selurusnya jalan.

Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus.

ii.    Magis Yang Membawa Kepada Kesesatan

Di mana-mana jua, pengamalan magis seringkali dikait-kan dengan ilmu hitam atau untuk tujuan kejahatan. Walhal perkara-perkara yang dikatakan sebagai magis hanya dapat terlaksana berdasarkan ilmu yang diizinkan Tuhan untuk terjadinya kejadian tertentu.

iii.    Pencapaian Teknologi Dianggap 
        Sebagai Magis

Sebagai contoh, hanya kerana jam detik yang diperkenalkan kepadanya, seorang sultan sanggup melempar jam berkenaan jauh daripadanya kerana jam detik itu dianggap sebagai rekaciptaan sihir. Peristiwa ini berlaku pada permulaan zaman Renaisance yang menjurus kepada kejatuhan kekhalifahan umat Islam ke tangan bangsa Barat. Perkara yang penulis ingin nyatakan di sini adalah, betapa kita harus menghargai ilmu pengetahuan rekaciptaan supaya kita dapat menjauhkan diri kita daripada amalan kuno seperti magis dan sihir. Tidak pernah ada bangsa atau kaum dapat dianggap maju apabila mereka suka mendekati perkara-perkara Harut dan Marut (karut mengarut). Pengamalan seperti ini sebenarnya lebih menyerlahkan sifat dengki sesama mereka. Dalam skala yang kecil mereka gemar menggunakan sihir untuk mendatangkan mudharat kepada pihak lain dan pada skala yang besar, mereka memaparkan persembahan sulapan mata untuk tujuan mendapatkan kepentingan dunia bagi mempengaruhi manusia. 

iv.  Sistem Ekonomi Kapitalis Sebagai
      Suatu Sulapan Magis Yang Besar

Dalam membincangkan perkara-perkara magis, kita harus tidak melupai bahawa selain daripada perkara-perkara Harut dan Marut yang bersifat mistik, corak pengamalan ekonomi kapitalis berasaskan riba dan pajakan adalah juga merupakan suatu sulapan seperti juga pengamalan magis. Perkara seperti ini amat mempengaruhi orang ramai sedangkan mereka tidak menyedari, akhir bagi pengamalan sistem sedemikian adalah kemudharatan yang sangat besar kepada kehidupan mereka sendiri melibatkan keadaan sosial dan keadaan bermasyarakat umat manusia. Kerosakan juga berlaku kepada alam sekitar sehinggalah kepada ketidak stabilan politik sesebuah negara. Menyedarkan umat manusia tentang bahaya sedemikian adalah kerja sukar yang perlu dilakukan.

Oleh kerana amalan magis adalah lahir daripada sifat hasad dan juga kepentingan dalam mempengaruhi orang ramai, maka perkara ini akan dilakukan oleh individu yang bersifat hasad atau kaum yang bercita-cita kuat untuk cuba menguasai sesebuah masyarakat atau negara yang lain. Dengan terbentuknya sistem ekonomi kapitalis, nyatanya cita-cita untuk menjajah serta menguasai golongan lain menjadi suatu agenda yang besar. Kempen penjajahan yang telah berlaku terlalu lama, kini mula dirasai sendiri oleh negara-negara yang pernah dijajah untuk mereka mula menjajah negara-negara sekitar mereka, demi melebarkan ideologi kapitalis mereka. Perkara ini berlaku sama ada secara langsung atau tidak langsung.

v.      Persembahan Teknologi Untuk Menyesatkan

Melalui sulapan sistem kapitalis, negara-negara kapitalis berusaha mengejar kemajuan kebendaan untuk tujuan menyesatkan manusia. Mereka menempuh kemajuan material disebabkan mereka berupaya menguasai harta manusia secara total. Mana-mana kepimpinan negara yang berusaha menentang mereka, akhirnya akan terperangkap oleh penentangan rakyat sendiri yang selama ini telah terpedaya dan tersumbat dengan janji-janji manis puak kapitalis. Lihatlah apa yang berlaku kepada Libya di bawah kepimpinan Mu’amar Gadhafi dan Syria di bawah pimpinan Bashar Assad. Rakyat yang terperangkap akhirnya lari meninggalkan negara menuju ke negara-negara kapitalis yang dikatakan maju. Sistem kewangan yang menjahanamkan di bawah percaturan rejim kapitalis adalah lebih dipercayai yang kononnya lebih baik daripada sistem ekonomi menurut kaedah Islam. Akhirnya keupayaan rakyat untuk berbelanja besar sebelum itu akan membawa akibat buruk kepada kewangan negara dan juga keadaan sosial masyarakat. Dengan pendedahan kepada teknologi yang melampau tanpa kawalan dan panduan yang benar, kini kita dapati kebanyakan ahli masyarakat bersifat individualistik dan tidak mengambil kesah tentang penyakit-penyakit sosial yang berlaku seolah-olah mereka telah terkena sulapan magis akibat menuruti sistem kapitalis. Perkara kesesatan sebegini telah penulis jelaskan dalam surah Al-Ma’arij.

Dalam sistem kapitalis, setiap
 individu berlagak seperti perpatah
“bagai enau dalam belukar”,
masing-masing ingin menunjukkan
pucuknya, manakah di antara
mereka yang lebih tinggi 
kedudukannya?
Friday, March 25, 2016

SURAH AL-BAQARAH AYAT 107 - HUBUNGKAIT ANTARA KERAJAAN DAN SIFAT KEKUASAAN TUHAN


ﺍﻟﻢﺗﻌﻠﻢﺍﻥﺍﷲﻟﻪﻣﻠﻚ
ﺍﻟﺴﻤﻮﺕﻭﺍﻻﺭﺽ
ﻭﻣﺎﻟﻜﻢﻣﻦﺩﻭﻥﺍﷲﻣﻦﻭﻟﻰﻭﻻﻧﺼﻴﺮ


Adakah telah tidak engkau mengetahui bahawa Allah bagiNya kerajaan lelangit dan bumi dan tiada bagi kamu daripada selain Allah daripada (sebarang) pelindung dan tidak (juga) penolong?


Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Yang Menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan.


Ayat sebelum ini menjelaskan tentang kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu, mengiringi ayat sebelumnya yang menerangkan tentang nasakh. Kehadiran ayat seperti ini dapat memberi tafsiran bahawa kontak ayat sedemikian adalah tentang pembentukan kerajaan. Salinan ayat seperti ini juga diperolehi daripada surah Al-Mulk ayat pertama. Untuk menguatkan lagi tafsiran tentang pembentukan kerajaan, ayat 2:107 ini mengulangi kembali tentang kerajaan Tuhan yang meliputi langit dan bumi.

i.    Sifat Tuhan Maha Berkuasa - Sesuatu
      Yang Berkait Dengan Pembentukan
      Kerajaan.Tentang kekuasaan Tuhan dan pembentukan kerajaan langit dan bumi, telah dijelaskan secara panjang lebar dalam surah Al-Mulk. Oleh itu membincangkan ayat 2:106 tentang perkara nasakh dan mansukh, tidak dapat tidak, haruslah menyentuh sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan kerajaan dan polisi pemerintahan yang dibentuk. Penulis tidak berhajat untuk menafikan sebarang bentuk tafsiran lain kerana kedudukan sebenar tentang takwil sesuatu ayat, pengetahuan sedemikian ada di sisi Tuhan.

ii.   Keporakan Pembentukan Kerajaan
      Melalui Sistem Kapitalis dan Komunis


Kita dapati, polisi dalam pemerintahan seringkali berubah. Kita dapat menjangkakan selang beberapa dekad selepas ini, suatu bentuk pemerintahan baru yang mengamalkan pemerintahan dengan ideologi demokratik sosialis atau yang seumpama dengannya, akan muncul menggantikan pemerintahan demokratik kapitalis dan komunis sosialis. Perubahan akan berlaku apabila kehidupan bagi sesebuah masyarakat menjadi semakin terdesak. Di mana-mana jua sekarang ini, seperti di Ukraine, wilayah yang suatu ketika dahulu di bawah jajahan Soviet Russia - desakan membentuk sebuah wilayah demokrasi semakin memuncak dan begitu juga di negara-negara PIGS seperti Portugal, Itali, Greece dan Sepanyol – desakan kepada pembentukan sistem sosialis semakin diterima rakyat.

Sedikit tentang demokratik sosialis

Mujur terdapat negara kapitalis besar seperti Jerman dan Perancis yang sanggup memberi dana dalam jumlah yang sangat besar sebagai pinjaman bersyarat kepada negara-negara terbabit - untuk segera mengatasi masalah ekonomi mereka. Namun, kita dapat jangkakan dalam beberapa tahun lagi, pekej bantuan ekonomi berkenaan akan gagal, disebabkan sistem kapitalis yang masih mereka bangga-banggakan. 

 Punca Yang Membawa Krisis Hutang di Eropah

Sementara itu, serangan pihak Berikat terhadap Iraq dan Afghanistan, sebenarnya tidak mencapai matlamat membawa pemulihan ekonomi kepada negara-negara kapitalis terbabit. Lompong politik yang terbentuk di Iraq dan Syria, telah cuba diisi oleh pihak pemberontak yang dikatakan cuba menghidupkan perjuangan merampas pentadbiran negara melalui laungan jihad. Semua ini terbentuk kesan daripada kebangkitan Arab disebabkan kegagalan kapitalisma negara mereka dalam usaha mengamalkan dasar penjajah.


Kini dunia terpaksa berhadapan cabaran dari tiga arah. Pertama mereka terpaksa berhempas pulas memperbetul kepincangan sistem ekonomi kapitalisma mereka. Kedua, mereka berhadapan cabaran baru pemberontakan yang mengakibatkan kebanjiran pelarian perang dan pelarian ekonomi dan ketiga, perubahan cuaca dunia yang berlaku secara berterusan sehingga mengakibatkan peningkatan harga makanan.


Dalam hal ini, manusia harus kembali kepada sistem yang diperkenalkan menerusi ajaran agama. Hanya menerusi ajaran agama, keadaan sosial ahli masyarakat menjadi semakin terbela, alam sekitar semakin dapat dijaga dan kehidupan beragama umat dapat dibentuk. Bahagian terakhir daripada ayat Al-Qur’an yang dinyatakan pada bahagian ini menyatakan  bahawa, pertolongan Tuhan kepada manusia dalam usaha memulihkan keadaan pemerintahan, hanya akan berlaku sekiranya manusia memilih bentuk pemerintahan yang diperolehi panduannya dari sisi Tuhan. Oleh itu perbincangan tentang nasikh dan mansukh, tidak harus merujuk kepada kesimpulan bahawa, terdapat ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur’an yang ‘obsolete’ yang harus ditinggalkan.

iii.   Contoh Pendekatan Kepada
       Kefahaman Ayat


Adakah mengharap perlindungan serta pertolongan Tuhan itu dengan cara sentiasa berdoa? Bahkan! Perkara demikian harus mengambil kira dengan jalan berusaha mematuhi panduan Tuhan dalam usaha pembentukan kerajaan.


Dalam surah Al-Mulk yang berkaitan dengan pembentukan kerajaan, ada disentuh tentang perintah untuk manusia mengembara ke tempat-tempat bersejarah yang memaparkan peristiwa silam. Antara tujuannya adalah untuk manusia mempelajari tentang peradaban silam sehingga kepada kemusnahan sesebuah kerajaan. Bukan sahaja pengembaraan berkenaan akan berkait langsung dengan aktiviti pelancongan atau percutian, bahkan juga akan berkaitan pembentukan infrastruktur jalanraya yang perlu dibina dan juga kepelbagaian jenis kenderaan yang harus digunakan. Bermula daripada keperluan sedemikian, manusia memerlukan sistem perhubungan dan pengangkutan yang berkesan.


Perkara demikian tentunya berkaitan dengan teknologi dan perkembangannya. Sebagai contoh, untuk mengembara dengan lebih selesa, kita memerlukan sistem perjalanan yang baik. Sekiranya dahulu umat manusia menggunakan kemudahan pelayaran dengan mengambil perjalanan laut serta sungai-sungai dan perjalanan darat menggunakan haiwan tunggangan, kini semuanya telah berubah apabila kenderaan berjentera telah dihasilkan. Perkara utama yang menyebabkan terhasilnya kemudahan seperti ini adalah apabila manusia dapat memanipulasi penggunaan tenaga menerusi peralatan berteknologi di bawah kawalan kekuasaan.


Menurut hukum fizik yang masih diterima pakai,
tenaga tidak dapat dihasilkan begitu sahaja.
Adakah hukum ini masih boleh diterima pakai?


Saturday, March 19, 2016

SURAH AL-BAQARAH AYAT 106 -- AYAT NASIKH DAN MANSUKH


ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺍﻭﻧﻨﺴﻬﺎ
ﻧﺄﺕ ﺑﺨﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰﺀ ﻗﺪﻳﺮ

Apa yang Kami salin daripada suatu ayat atau Kami abaikan akannya, Kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau seumpamanya. Adakah telah tidak engkau ketahui bahawasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu Maha Kuasa?

Apa sahaja ayat keterangan yang Kami mansukhkan (batalkan), atau yang Kami tinggalkan (tangguhkan), Kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu?

Daripada ayat ini telah wujud suatu pelajaran baru daripada kitab Al-Qur’an iaitu subjek ayat nasikh dan ayat mansukh. Bahkan sesetengah pelajaran menyediakan rujukan senarai ayat-ayat yang telah dimansukhkan beserta ayat-ayat yang menasakhkannya.

Oleh kerana penulis bukanlah individu yang layak untuk mempersoal atau mempertikai mana-mana bentuk terjemahan atau tafsiran tertentu, penulis hanya melontar suatu kefahaman tersendiri berdasarkan asas kefahaman tertentu. Sebenarnya terdapat pelbagai kefahaman tentang ayat ini dan berikut ini adalah suatu kisah yang pernah penulis alami; 

Peristiwa perbincangan telah berlaku antara penulis dengan seorang penyokong kuat gerakan Ar-Rafidhah di negara ini. Pada suatu petang kami sama-sama dalam perjalanan balik daripada pusat bandaraya atas tujuan penghantaran permohonan membekal peralatan ke institusi kerajaan. Sesampai di sebuah warong, kami singgah sebentar untuk menikmati makanan bagi mengisi perut yang lapar. Penulis ketika itu telah memesan sup bihun bersama sedikit keratan sotong dan udang, sementara rakan penulis tadi telah memesan sup bihun yang sama tetapi dengan sedikit lauk daging ayam. Perbincangan bermula apabila ia mula menyampaikan ajaran yang ia perolehi bahawa sotong adalah termasuk makanan yang diharamkan berdasarkan pegangan agamanya. Penulis agak tersentak, tetapi tidak terus membincangkan perkara tentang hukum hakam pemakanan. Perkara yang ingin penulis nyatakan adalah asas halal dan haramnya pemakanan adalah suatu yang jelas dan perkara seperti ini telah termaktub dalam Al-Qur’an. Mengeluarkan fatwa terhadap makanan memerlukan penjelasan teliti daripada sumber Al-Qur’an dan As-Sunnah. Perbincangan kemudian berakhir apabila rakan penulis itu menyatakan bahawa, ayat tentang halal dan haram adalah termasuk ayat yang telah dimansukhkan dan perkara demikian terus diwarisi amalannya oleh kumpulannya. Persoalan yang ingin penulis bawa adalah, bagaimanakah mungkin ayat ini telah dijadikan hujah terhadap apajua pindaan dalam hukum agama?

i.   Ayat Yang Disalin

Terdapat pelbagai terjemahan terhadap perkataan ﻨﺴﺦ dan dalam terjemahan kedua yang dinyatakan sebelum ini,  ﻨﺴﺦ dijelaskan sebagai batal. Oleh itu, kiranya ayat yang dibincangkan adalah merupakan ayat yang dibatalkan (mansukh), maka ayat pembatal kepadanya akan dinyatakan sebagai ayat yang membatalkan (nasikh). Kiranya ayat itu adalah ayat yang dijelaskan (mansukh) maka ayat yang menjelaskannya pula akan dinyatakan sebagai ayat penjelasan (nasikh). Oleh kerana terdapat pelbagai terjemahan tentang perkataan ﻨﺴﺦ ini, penulis tidak berhajat untuk menafikan mana-mana jua terjemahan. Namun penulis memiliki pendekatan tersendiri dengan memilih terjemahan asal perkataan ﻨﺴﺦ iaitu salin. Pemilihan ini dibuat kerana terdapat contoh sebahagian ayat daripada ayat ini yang diulangi pada ayat yang datang kemudiannya.

ii.   Lupa Bermaksud Abai

Mahasuci Tuhan daripada bersifat pelupa. Dalam istilah kebiasaan, apabila kita menyebut untuk melupakan atau mengabaikan sesuatu adalah bermaksud untuk tidak membincangkannya kembali apatah lagi untuk mengambilnya semula untuk satu-satu tujuan. Dalam hal ini, apa-apajua yang ada disentuh daripada mana-mana bahagian lain daripada ayat asal yang disalin, tidak semestinya akan dibawa semula untuk perbincangan. Perkara ini perlu dilakukan supaya fokus sesuatu ayat tidak akan membawa kita untuk membincangkan sesuatu yang berada di luar kontak ayat yang cuba untuk dijelaskan. Pembelajaran tidak akan menjadi berceramuk dan kefahaman menjadi lebih jelas. Contoh ayat berikut ini dapat menjelaskan bahawa hubung kait antara satu ayat dengan ayat selanjutnya diperlukan untuk menggarap kefahaman dengan lebih jitu.
Sunday, March 13, 2016

TEMPOH WAHYU AL-QURAN YANG TELAH LAMA BERLALU

ﺑﺴﻢﺍﷲﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

Dengan Nama Allah Maha Pemurah Maha Pengasih

Sebagaimana pernah disebutkan sebelum ini, kita berada pada suatu zaman yang RasululLah S.A.W. telah lama meninggalkan kita lebih 1400 tahun yang lalu. Siapakah di antara kita berani mendakwa bahawa cara beragamanya adalah cara yang paling benar dan bacaan Al-Qur’annya adalah bacaan yang benar? Cara beragama kita sekarang ini selalunya hanya ikut-ikutan belaka iaitu apabila seseorang harus mengamalkan apajua amalan agama melalui contoh yang ditunjukkan oleh orang-orang tua sejak dahulu. Maka, masyarakat akan menjadi marah apabila diperkatakan bahawa segala ibadah mereka sekarang ini hanya ritual belaka. Keadah seharusnya selamanya sebegitu selama mana tidak timbul keburukan yang ketara dalam masyarakat. Apabila sampai kepada suatu keadaan kekalutan mulai tersebar luas, di manakah kedudukan keyakinan ahli masyarakat terhadap ajaran agama yang selama ini mereka anuti? Kita dapati mereka yang cenderung kepada amalan yang dikatakan tuntutan agama, hanya melihat kepada diri mereka serta kelompok mereka sahaja. Kesudahannya masyarakat menjadi terpisah antara golongan yang pro-agama dan golongan umum yang condong untuk tidak membincangkan sesuatu yang berkaitan agama. Apabila terdedah sesuatu perkara yang membawa kegelisahan dalam masyarakat seperti permasalahan sosial dan pergolakan politik, kesalahan hanya ditujukan kepada pihak-pihak tertentu, tanpa mereka sendiri memainkan peranan aktif untuk membendung keadaan. Mengapa terjadi perkara demikian?

i. Sifat sebahagian ayat Al-Qur’an

Kehadiran ayat-ayat yang serupa yang disalin dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain, sebenarnya banyak didapati dalam Al-Qur’an. Bahkan terdapat hubungan tertentu yang menjelaskan kehadiran ayat-ayat sedemikian. Kehadiran ayat seperti ini sebenarnya telah dijadikan hujah bahawa suatu ayat pada kedudukan yang lain, dapat digunakan untuk menafsir ayat-ayat tertentu. Sedapat-dapatnya, tafsiran berkenaan dikuatkan lagi dengan kehadiran yang berulangan daripada ayat-ayat yang serupa. Selalunya ayat dimaksudkan adalah berkaitan dengan sifat Tuhan yang seringkali diulang-ulangi dalam Al-Qur’an.

ii. Ayat-ayat Yang Mendedahkan

Penerangan pada bahagian ini sebenarnya berhubung rapat dengan penerangan-penerangan sebelum ini dan penulis mengharapkan agar pembaca dapat menggunakan kaedah yang dijelaskan ini untuk mempertimbangkan penjelasan berikutnya. Penulis tidak berniat langsung untuk mempertikai kaedah kefahaman sedia ada. Penulis hanya mengharapkan pembaca dapat membuat pertimbangan sendiri tanpa terlalu terkongkong dengan disiplin pengajian semasa, yang terlalu mengagungkan perguruan masing-masing. Tidak akan pernah ada kemenangan apabila kita meletakkan keyakinan bahawa hanya pengajian kita sahaja yang lebih benar berbanding pengajian-pengajian lain. Bahkan RasululLah S.A.W. tidak memiliki sebarang ijazah dalam melakukan kerja-kerja dakwah.
Monday, March 7, 2016

TENTANG BACAAN YANG SEBENAR


Cara Baca Yang Sebenar

Telah menjadi suatu polemik tentang Al-Qur’an. Bagaimanakah Al-Qur’an harus didekati? Hampir setiap hari kita didedahkan dengan praktik bacaan Al-Qur’an, sama ada melalui siaran di corong-corong televisyen, radio ataupun di perkakas tangan kita yang sering kita bawa. Sedarkah kita bahawa cara yang serupa yang kita lalui sekarang ini juga sebenarnya telah dilalui oleh orang-orang tua kita sebelum zaman penjajahan lagi? Selepas penjajahan berlalu, disiplin pengajian Al-Qur’an sebenarnya mengulangi kaedah dahulu kala, yang ternyata kini kita telah meletakkan diri kita pada situasi kegagalan mendapatkan jawapan daripada Al-Qur’an untuk menghadapi cabaran hidup semasa.

Oleh itu, merenung kembali tentang kaedah yang telah kita lalui, sedikit sebanyak akan membawa kita kepada sedikit anjakan paradigm. Sedikit perubahan harus berlaku sehingga perkara sedikit itu akan membawa perubahan sedikit demi sedikit.

Perbincangan ini adalah menjurus kepada kaedah kefahaman. Tidak perlu dihurai lagi membaca dengan cara yang salah atau menganuti ajaran melalui cara bacaan yang salah, tentunya akan sampai kepada kesudahan yang pembaca sendiri sedia maklum. Penulis tidak bercadang menyentuh hak jamaah atau pengajian tertentu kerana matlamat penulisan ini adalah dengan tujuan penyampaian belaka. Semoga kesan penulisan dapat memberi suatu kesedaran baru kepada mereka yang berada pada kedudukan yang penting dalam masyarakat.
Popular