SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Thursday, April 27, 2017

KANDUNGAN


Sedikit Sebanyak Tentang Bangsa Jin

72:01    Jin Yang Mendengar Wahyu Tuhan

i.           Jin –  Makhluk Ghaib Dicipta
                       Daripada Marja Api
ii.          Bacaan Yang Menakjubkan

70:02    Bacaan Yang Menunjuki

i.           Mengesakan Tuhan dan Jangan 
             Mempersekutukan
ii.          Pertembungan Kefahaman Tentang 
             Keesaan Tuhan

72:03    Tuhan Tidak Beristeri Dan 
             Tidak Beranak

i.           Tidak Beristeri dan Anak
ii.          Konsep Dewa-dewa Telah Mempengaruhi 
             Ajaran Dalam Agama Kristian
iii.         Agama Yang Terbentuk Melalui 
             Persidangan

72:04    Mereka Memperkatakan Tentang Tuhan,
             Perkataan Yang Melampaui

i.           Tiga Perkara Ajaran Syaitan
ii.          Kecelaruan Umat Terhadap 
             Ajaran Ketuhanan

72:05   Manusia Dan Jin Terlampau Mempercayai 
            Tokoh-tokoh Agama

Perkara Kepercayaan Dalam Agama Manusia 
Yang Berkait Rapat Dengan Jin

Kerahsiaan Yang Membangkitkan
Teori Konspirasi

72:06   Jin Semakin Bongkak Apabila Manusia
            Meminta Perlindungan Daripada Mereka

i.          Salah Laku Manusia Melibatkan Jin
ii.         Jin Yang Dipergunakan
iii.        Adakah Meminta Pertolongan Jin 
            Diwajarkan?
iv.        Bangsa Jin Lebih Tekun Dalam Amalan
v.         Bantuan Jin Secara Intensif 
            Kepada Manusia

72:07   Menyangka Tuhan Tidak Akan 
            Membangkitkan Semula Seseorang

i.          Kebangkitan Di Alam Akhirat : 
            Suatu Pernyataan Yang Hilang daripada 
            Kamus Manusia dan Jin
ii.         Ajaran Tatasusunan Dunia Baru yang 
            Menolak Kepercayaan Kebangkitan 
            di Akhirat

72:08    Teknologi Bangsa Jin Yang 
             Telah Mencapai Langit

i.           Had-had Keupayaan Teknologi Bangsa Jin
ii.          Dokumentari Yang Dapat Disaksikan

72:09    Tiada Lagi Kejadian Mencuri Dengar

i.           Adakah Terdapat Teknologi Selain 
             Teknologi Manusia Dan Jin?
ii.          Perkara Ghaib – Perkhabaran Masa 
             Akan Datang
iii.         Persediaan Teknologi Jin Cuba Menguasai 
             Pentadbiran Di Bumi
v.          Perancangan Zionis Melalui Agenda 
             'New Secular Order'
vi.         Perancangan Yang Akan Gagal

72:10   Jin Tidak Mengetahui Perkara Akan Datang

i.          Jin Tidak Mengetahui Perkara Ghaib
ii.         Hikmah Mengimani Ketentuan Tuhan

72:11    Jin Yang Shaleh Dan Yang Lain Daripada Itu

Tajuk : Pengingkaran Terhadap Arahan Tuhan

72:12    Jin Juga Berada Di bawah Kekuasaan Tuhan

i.           Lari Atau Menyerah Diri Kepada
             Urusan Tuhan
ii.          Golongan Ingkar Daripada Jin dan Manusia
             Mengingkari Perkara Yang Demikian
iii.         Pengingkaran Terhadap Bani Adam, 
             Bani Ismail dan Bani Hashim
iv.         Perlagaan Antara Musuh Bani Adam, 
             Musuh Bani Ismail dan Musuh Bani Hashim

72:13    Mereka Beriman Tatkala Mendengar
             Petunjuk Tuhan

i.           Sifat Jin – Bipolariti
ii.          Latihan Menghindari Sifat Bipolariti

72:14     Kebanyakan Bangsa Jin Yang Beriman,
              Warak-warak Belaka

72:15     Golongan Pertengahan Mereka
              Bukanlah Jahat Sangat

i.           Tiada Kelonggaran Untuk Golongan Jin
ii.          Kehidupan Manusia Yang Lebih Mencabar
        
Memilih Jalan Tareqat

72:16    Mereka Banyak Memilih Jalan Tareqat

i.           Kepelbagaian Erti Istiqamah
ii.          Pendekatan Jalan Tareqat
iii.         Kepentingan Meminum Air Segar
iv.         Aktiviti-aktiviti Manusia Sehingga 
             Pemperolehan Air Segar Menjadi
             Terhad

Percaturan Golongan Ingkar Daripada Jin dan
Manusia Berusaha Menguasai Pentadbiran Bumi

72:17     Sebagai Fitnah Kepada Manusia Dan Jin
             Agar Mereka Kembali

i.           Ujian Tuhan Untuk Manusia Dan Jin
ii.          Tuhan Tidak Memaksa
iii.         Contoh Pengabaian Ammoniakal Nitrogen

Kad Terakhir Percaturan Tatasusunan Dunia Baru

72:18     Masjid Hanya Untuk Allah

i.            Seruan Hanya Kepada Allah
ii.           Masjid Hanya Untuk Allah

72:19     Seruan Hanya Kepada Allah Adalah 
              Seruan Yang Mendapat Perhatian

Pengajaran Ayat

Seruan Yang Diperintahkan Kepada Manusia

72:20     Menyeru Tuhan Tanpa 
              MempersekutukanNya

i.            Perkara Yang Masih Berlaku 
              Ke Atas Umat Islam
ii.           Kesyirikan Yang Berlaku Kerana 
              Mengutamakan Kehidupan Dunia

72:21      Bukan Kerja Nabi, Umat Menderita dan
               Bukan Kerja Nabi, Umat Berpetunjuk

i.             Penderitaan Umat Masakini Bukan Salah 
               RasululLah S.A.W.
ii.            Bagaimanakah Mungkin?

72:22     Bahkan Semuanya Didatangkan 
              Terus Dari Tuhan

72:23     Kerja Rasul Hanya Menyampaikan

i.            Kaedah Hukum Kearaban Untuk
              Memahami Ayat
ii.           Menyalahi Allah dan RasulNya,
              Menempah Neraka Jahanam

72:24     Akhirnya Siapa Pula Yang Lemah,
              Siapa Pula Yang Sedikit Bilangan

i.            Sistem Hidup Yang Akhirnya 
              Melemahkan Mereka
ii.           Kehidupan Bermasyarakat Mereka
              Semakin Parah
iii.          Hilang Kekuasaan Dan Sedikit Bilangan

72:25     Kiranya Saya Mengetahui, 
              Saya Pasti Beritahu...

72:26     Hanya Tuhan Mengetahui Yang Ghaib...

72:27     Namun Hanya Individu Tertentu 
              Dapat Mengetahuinya

i.            Penjagaan Rahsia
ii.           Tentang Jin Dan Perkhabaran Ghaib
iii.          Di Sebalik Ajaran Perkara Ghaib

72:28     Sebagai Motivasi Bekerja Untuk
              Menyampaikan Risalah Tuhan

Kerja Menyampaikan Risalah Tuhan

"Weaponization Of Space" Dan Panduan
Menghadapi Fitnah Ini.Friday, April 21, 2017

KERJA MENYAMPAIKAN RISALAH TUHAN


Manusia sama ada golongan ilmuwan atau orang-orang biasa, seringkali suka merujuk sesuatu perkara kepada mereka yang dikatakan lebih mahir. Ilmuwan-ilmuwan tentang alam suka sangat merujuk kepada pelopor-pelopor silam seperti Plato, Copernicus dan Galileo. Ahli-ahli astronomi gemar merujuk kepada penemuan Galileo, Newton dan Kepler. Ahli-ahli kimia suka merujuk kepada penemuan-penemuan Umar Ibnu Khayyam, Mendelev dan sebagainya. Ahli-ahli matematik pula merujuk kepada Aljabar dan Alkhwaritzmi. Tentang ilmu perubatan mereka merujuk kepada Ibnu Sina dan lain-lain lagi. Demikian itu batas-batas disiplin dalam mendapatkan ilmu. Namun keperluan memperolehi ilmu agama tidak harus melalui disiplin sedemikian. Imam As-Syafi’e pernah mengkhabarkan, apajua hal agama yang diperolehi terus daripada RasululLah S.A.W. (dengan izin) atau daripada kitab Allah, maka pendapatnya hendaklah dilemparkan ke sebalik dinding. Demikian itulah mazhab yang beliau sendiri akan turuti. Imam Syafi’e sendiri pernah ditanya pendapatnya tentang suatu hal dalam agama lalu dengan nada marah beliau menyatakan bahawa beliau bukanlah rahib Nasrani yang menggantungkan palang salib dilehernya sehingga boleh mengeluarkan hukum daripada pendapatnya. Dengan lain perkataan beliau tidak mahu dirinya disembah sebagai sekutu Tuhan dalam hal hukum agama, yang akan dituruti darinya, yang akan dijadikan syari’at agama.“RasululLah S.A.W. menyampaikan risalah-risalah
Tuhan. Khalifah-khalifah sesudah baginda juga
menyampaikan risalah-risalah Tuhan. Ulama-ulama
silam menyampaikan risalah-risalah Tuhan. Namun 
‘ulama-ulama’ mutakhir suka menyampaikan 
kepada manusia ‘agama’ mereka sendiri”
Saturday, April 15, 2017

SURAH AL-JIN AYAT 28 -- SEBAGAI MOTIVASI BEKERJA UNTUK MENYAMPAIKAN RISALAH TUHAN


ليعلم ان قد ابلغوا رسلت ربهم و احاط
 بما لديهم و احصى كل شيئ عددا

Supaya Ia mengetahui bahawa sesungguhnya, telah menyampaikan mereka, akan risalah-risalah Tuhan mereka dan telah meliputi Ia dengan apa yang di sisi mereka dan telah menghitung Ia tiap-tiap sesuatu akan bilangan.

(Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu) supaya ia mengetahui Bahawa Sesungguhnya - (dengan jagaan mereka) - Rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka, (dengan sempurna); pada hal ia memang mengetahui Dengan meliputi Segala keadaan Yang ada pada mereka, serta ia menghitung tiap-tiap sesuatu: satu persatu".

Sesungguhnya utusan-utusan yang diredhai itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya sama ada berbentuk panduan suci atau perkhabaran-perkhabaran yang berlaku akan datang. Faedahnya adalah untuk menarik perhatian manusia supaya beriman kepada Tuhan mereka. Sehingga Tuhan telah meletakkan kawalanNya dan ilmu Tuhan meliputi perkara itu dan segala sesuatu sama ada yang telah, sedang dan akan berlaku, ada dalam ilmu perhitungan yang dapat dibilangi. Terjemahan sedemikian tentunya merobek kefahaman sebahagian besar fahaman ulama masakini yang akan menuduh, kerja untuk mengetahui perkara yang akan berlaku, adalah merupakan suatu perbuatan bidaah yang diada-adakan. Sesungguhnya Tuhan telah menjelaskan bahawa di sisi ‘Isa Al-Masih ada ilmu berkenaan kejadian As-Saah. Sehingga ‘Isa Al-Masih akan diutus sekali lagi mengkhabarkan tentang itu dan untuk memperkukuhkan ajaran ketuhanan yang sebenarnya dan membersihkan nama baginda daripada menjadi sembahan umat Nasrani yang mendakwa baginda adalah benih keturunan Tuhan. Na’uzubilLah.


Selain umat Nasrani, umat Islam juga mempercayai
bahawa nabi Isa A.S akan datang kembali untuk kali ke-2.

Surah-surah selepas ini banyak mengkhabarkan peristiwa-peristiwa besar yang akan berlaku. Penulis cuba menggarap kejadian-kejadian itu berdasarkan pendekatan ilmiah berlandaskan fenomena alam. Sudah tentulah akan merangkumi sebahagian daripada ilmu pentakrifan fenomena alam dengan mendapatkan hubungan antara pergerakan jasad-jasad besar sebagaimana yang dinyatakan melalui ayat-ayat Al-Quran. Oleh kerana matlamat akhirnya adalah supaya risalah-risalah Tuhan akan sampai kepada manusia, sebahagian pemberitahuan ini adalah untuk bertujuan supaya risalah-risalah Tuhan bukan sahaja mengandungi perkataan yang sampai, bahkan dapat disampaikan dengan perkataan yang sampai.
Sunday, April 9, 2017

SURAH AL-JIN AYAT 27 -- HANYA KEPADA INDIVIDU TERTENTU


الا من ارتضى من رسول فانه يسلك
من بين يديه و من خلفه رصدا

Melainkan (kepada) barangsiapa telah diredhai Ia, daripada utusan, maka sesungguhnya Ia mengelilingi daripada antara dua tangannya dan daripada belakangnya suatu pengintaian.

Melainkan kepada mana-mana Rasul Yang diredaiNya (untuk mengetahui sebahagian dari perkara ghaib Yang berkaitan Dengan tugasnya; apabila Tuhan hendak melakukan Yang demikian) maka ia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat Yang menjaga dan mengawasnya (sehingga perkara ghaib itu Selamat sampai kepada Yang berkenaan).

i.     Penjagaan Rahsia

Rahasia-rahasia itu turut akan dijagai supaya tidak akan terungkap oleh utusan itu tanpa pengawalan penuh. Pada zaman RasululLah S.A.W. seketika sebelum berlakunya pengepungan Makkah yang membawa kepada pembukaan Makkah, RasululLah S.A.W. telah berdoa kepada Tuhan supaya perancangan itu dirahsiakan. Namun berlaku suatu usaha daripada sahabat yang mengirim berita ke Makkah secara rahsia supaya ahli keluarganya di Makkah meninggalkan kota itu sebelum berlaku penaklukan. Peristiwa ini telah dimaklumkan oleh Jibril A.S. kepada RasululLah S.A.W. lalu RasululLah S.A.W. mengutus Syaidina Ali R.A. untuk menghalang perutusan berita itu. Sehinggalah umat Islam berjaya sampai di sekitar kota Makkah dan menyalakan unggun api bagi menggerunkan pihak musyrikin Makkah. Pada zaman ini, banyak rahsia kejadian yang akan berlaku yang tertulis pada lembaran-lembaran seperti kulit haiwan dan kertas paparus disimpan oleh pihak Vatican di Vatican City di Itali. Mereka dapat mengetahui maklumat sebahagian peristiwa yang berlaku akan datang. Tetapi atas sikap bencikan kebenaran, mereka telah merahsiakannya. Bahkan kitab Injil yang segar dikatakan disimpan di sana sehingga suatu masa nanti akan diperolehi oleh Al-Mahdi, menyebabkan keseluruhan kaum Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa A.S. selepas kedatangan Dajjal.

ii.    Tentang Jin dan Perkhabaran Ghaib

Secara mudah untuk diperkatakan, Tuhan lebih mengetahui tentang perkara ghaib dan bukannya dengan perkhabaran daripada jin. Pengetahuan tentang perkara yang ghaib tersimpan pada utusan Tuhan yang diredhai. Menghindari jin dan menyerahkan kepada Tuhan atas urusan perkara ghaib bukanlah penyebab perkara ghaib untuk tidak boleh diperbincangkan. Terdapat banyak hadith marfu’ yang mengkhabarkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku selepas dari zaman kerasulan sehingga menjelang As-Sa’ah. Seterusnya ayat 72:26 tidak harus diambil secara sekerat sehingga melupai 72:27 sehingga mengakibatkan perbincangan perkara mendatang menjadi suatu kelarangan. Sesiapa sahaja dapat mengetahui perkara ghaib pada had-had tertentu.

Kita sebenarnya dapat mengagak perkara yang
bakal terjadi berdasarkan pengamatan masa kini.
Bersiap sedialah sebelum sampai masanya yang
jiran-jiran kita kelaparan.

iii.     Di Sebalik Ajaran Perkara Ghaib

Bangsa jin sebenarnya tidak mengetahui perkara mendatang dan tidak juga Iblis yang mengetuai ajaran keingkaran yang diikuti oleh sebahagian jin dan manusia.Mereka hanya dapat mengetahui perkara mendatang melalui manuskrip-manuskrip yang ditinggalkan oleh rasul-rasul terdahulu. Perkhabaran daripada Nostradamus yang masyhur tentang puisi-puisinya yang memberitahu kejadian mendatang, diperolehi daripada datuknya yang telah menemui manuskrip di perpustakaan yang turut tersimpan di bawah bangunan Masjid Al Aqsa. Pihak Vatican mempelajari perkhabaran sedemikian, begitu juga puak Luciferian (globalist)  yang mengambil kesempatan sedemikian bagi merencana agenda yang mereka namai sendiri sebagai menyusun semula masa. 

Oleh kerana mereka tidak mengetahui perkara ghaib perkhabaran masa akan datang, mereka telah membentuk ajaran baru tentang masa silam. Mereka mengajari bahawa setiap jiwa yang dilahirkan masakini adalah merupakan individu yang pernah hidup sebelum ini. Iaitu individu yang telah menempuh kematian, lalu telah melalui suatu proses yang mereka namai sebagai proses amnesia iaitu proses menyah-ingatan untuk dilahirkan semula sebagai individu baru, tanpa sebarang ingatan. Kelahiran manusia dianggap sebagai menempuh sebuah kelahiran semula atau reinkarnasi. Dengan teknologi yang mereka pelopori, mereka dapat memadam ingatan seseorang tentang sesuatu dan mereka juga dapat memuat turun semula ingatan kepada seseorang sehingga seorang itu merasakan seolah-olah ia pernah hidup sebelum ini. Konsep reinkarnasi tidak pernah diketahui wujud dalam agama Islam. Konsep ini wujud dalam agama penyembahan berhala seperti agama Hindu. Agama Islam hanya mengajar perkara kebangkitan di akhirat nanti. Kita tidak harus memandang ke belakang tentang sesuatu yang silam yang kini kita tidak akan perolehi kembali dan yang harus kita hadapi adalah persediaan untuk menghadapi hari-hari mendatang di akhirat kelak. Memandang ke hadapan menjadikan kita berada dalam agama yang mahu kita maju ke hadapan dengan kemajuan yang jauh.

Monday, April 3, 2017

SURAH AL-JIN AYAT 26 -- TUHAN MENGETAHUI YANG GHAIB, TIDAK MENZAHIRKAN KECUALI ...


علم الغيب فلا يظهرعلى غيبه احدا

Yang mengetahui akan yang ghaib. Lalu tidak ia menzahirkan atas perkara ghaibnya seorangpun.

Tuhanlah sahaja Yang mengetahui Segala Yang ghaib, maka ia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuiNya itu kepada sesiapapun, 

Malaikat Jibril A.S. semasa mengajari tentang Iman, Islam dan Ihsan kepada sahabat-sahabat RasululLah S.A.W., ada menanyakan kepada RasululLah S.A.W. tentang bilakah terjadi hari As-Saah lalu dijawab oleh RasululLah S.A.W. bahawa yang menanya harus lebih mengetahui daripada yang ditanya. Lalu Jibril A.S. bertanya lagi tentang tanda-tandanya lalu RasululLah S.A.W. menjawab iaitu apabila amanah diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya lalu nantilah kehancuran. 

Pada waktu ini urusan tentang pentadbiran banyak diserahkan kepada seseorang berdasarkan hubungan rapat dengan pihak atasan. Mereka bukanlah yang pakar dalam suatu pengurusan. Akibatnya banyak pembangunan dilakukan berhampiran kawasan tadahan air. Lebuhraya dibina merentasi hutan dan kawasan tanah tinggi. Penjenayah mengupah jabatan untuk melindungi aktiviti jenayah. Bantuan kepada golongan yang memerlukan tidak sampai kepada mereka. Penguatkuasaan agama hanya meliputi perkara maksiat, nikah kahwin, puasa dan kematian. 

Mengenai pemberitahuan perkara mendatang pula, kiranya perkara yang akan berlaku diketahui umum, maka pihak yang terlibat akan berbuat sesuatu untuk menghalang atau untuk menyatakan akannya. Akan wujud individu yang cuba mengisi agenda perkara ghaib itu yang kononnya sebagai watak yang dijanjikan. Pentadbiran Amerika Syarikat telah menghantar tentera ke Afghanistan dan Iraq untuk menghalang pembukaan semula Makkah, demi untuk menghalang kekhalifahan baru dunia Islam. Mereka sibuk dengan agenda peperangan untuk mengancam sesiapa sahaja.

Siapakah sebenarnya yang dijanjikan akan membawa 
kemenangan kepada Umat Islam? Penulis sendiripun tidak pasti.
Namun kiranya bukan Taliban Afghanistan, US telah lama 
dapat menewaskan mereka.


Popular