SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Sunday, December 27, 2015

SURAH NUH AYAT 23 -- BERHALA YANG DIBERI NAMA


و قلوا لا تذرن الهتكم و لا تذرن ودا
و لا سواعا و لا يغوث و يعوق و نسرا

Dan telah berkata mereka, sekali-kali janganlah kamu tinggalkan sembahan-sembahan kamu dan sekali-kali jangan kamu tinggalkan Wadd dan jangan juga Suwa’ dan jangan juga Yaghuth dan Ya’uq serta Nasar.

"Dan (Ketua-ketua) mereka (menghasut dengan) berkata: `Jangan kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu, terutama (penyembahan) Wadd, dan Suwaa', dan Yaghuth, dan Ya'uuq, serta Nasr.

i.    Hanya Nama-nama Belaka

Demikian itulah mereka menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama tertentu. Yang mereka sembah adalah tugu yang mereka namai dengan nama-nama tertentu lalu bagaimanakah tugu-tugu itu dapat memperkenankan mereka? Sehingga zaman ini, masih ada kecenderungan manusia menyembah berhala-berhala sedemikian hanyalah mereka mengubahnya menjadi tugu atau monumen. Sebenarnya mereka menyembahnya bukanlah disebabkan kebodohan sedangkan dalam kalangan mereka terdapat mereka yang berpengetahuan sehingga dapat menghurai fenomena langit. Mereka sebenarnya bersikap kejam terhadap diri mereka sendiri dengan mempersekutukan Tuhan yang sebenar (31:13). 

Pada zaman ini kita masih mendapati bangsa-bangsa yang maju seperti bangsa Jepun dan Korea, masih menyembah objek-objek berbentuk patung. Mereka sujud kepadanya sepertimana datuk dan nenek mereka dahulu lakukan. Walhal mereka kini telah mencapai teknologi angkasalepas namun bagaimanakah mereka masih tidak dapat menggunakan akal tentang ketuhanan? Ataukah syariat belum sampai kepada mereka sehingga mereka membekukan fikiran mereka tentang agama? Penyembahan terhadap berhala adalah untuk memudahkan golongan pendeta-pendeta mereka serta sami-sami menguasai jalan pemikiran dan kerohanian mereka supaya mentaati ajaran kepalsuan tanpa asas yang benar. 

Lagipun dengan jalan penyembahan sedemikian mereka dapat menyatakan kecintaan mereka kepada dunia serta kehidupan silam mereka yang sangat mereka hargai. Demikianlah juga sunnah yang telah diterapkan oleh

ii.    Penguasaan Kerohanian Orang Ramai

Fir'aun terhadap penduduk Mesir pada suatu ketika dahulu sehingga apabila kerohanian sesuatu umat telah dikuasai maka mudahlah mereka mendapatkan ketaatan daripada manusia. Tentang sejarah penyembahan mereka, terdapat runtuhan bangunan di Luxor yang menunjukkan patung-patung besar dan topeng-topeng mayat yang memberitahu tentang perjalanan selepas kematian. Atas kepentingan yang demikian pendita-pendita dan sami-sami mereka telah dijadikan sandaran untuk mereka menentang dakwah Tuhan. Bahkan pendeta-pendeta mereka lebih mengetahui tentang kepalsuan ajaran mereka. Penyembahan berhala sebenarnya telah lama dilakukan oleh kaum asli seperti Inca di Peru, Aztec di Mexico, Zoroastar di Iran, agama Musyrikin Arab, Hindu di India dan Indonesia, Katolik di Vatican, Buddha di Tibet serta China dan Indonesia dan Shinto di Jepun.

Ajaran penyembahan berhala, masih diamalkan
oleh masyarakat yang dikatakan maju. Sami-sami
adalah ejen yang digunakan untuk menguasai 
kerohanian orang ramai.

Tujuan penyembahan sedemikian adalah sebagai suatu penghormatan kepada tokoh-tokoh silam yang dijelmakan sebagai patung atau imej bergambar. Penyembahan dilakukan dengan kepercayaan bahawa semangat yang pernah menempati pada tubuh tokoh silam dapat menempati patung-patung atau imej bergambar yang mereka hadapi. Melalui keberkatan tokoh-tokoh itu, mereka mahu doa mereka diperkenankan Tuhan. Pokok ajaran penyembahan seperti ini adalah merujuk kepada sesuatu yang telah silam. Secara tidak langsung, ajaran seperti ini sangat suka dihampiri oleh golongan jin yang bersedia mengajari mereka konsep-konsep silam. Jin-jin yang merupakan syaitan di sebalik dalang penyembahan berhala turut mengajari mereka tentang tokoh-tokoh silam yang dapat menjelma semula pada individu tertentu. Konsep ini dinamai sebagai reinkarnasi.
Monday, December 21, 2015

SURAH NUH AYAT 22 - MEREKA MERENCANA MAKAR YANG BESAR


و مكروا مكرا كبارا

Dan telah merencana mereka suatu rencana yang sangat besar. 

"Dan mereka telah menjalankan tipu daya Dengan merancangkan rancangan Yang amat besar jahatnya (untuk menentang seruanku).

Dalam kerja-kerja pengingkaran, manusia-manusia yang ingkar sanggup melaksanakan sesuatu perkara yang besar. Sebagai contoh, perhatikanlah kaum A'ad umat Nabi Hud, yang sanggup membangunkan sebuah bandaraya Iram, yang memiliki tiang-tiang yang tinggi guna mencabar perkhabaran rasul tentang keindahan syurga. 

Perhatikanlah binaan-binaan yang dibina oleh Fir'aun untuk mencabar Nabi Musa A.S., supaya ia dapat melihat Tuhan yang didakwa wujudnya oleh Nabi Musa A.S. Namun bagaimanakah kesudahannya dengan nasib bangunan-bangunan seperti itu sekarang ini? Dibiar kosong tidak berpenghuni melainkan artifak-artifak peninggalan generasi terdahulu. Bandaraya Iram yang sehingga kini tidak ditemui pada peta dunia seperti bandar Colgate dalam iklan televisyen suatu masa dahulu, serta runtuhan-runtuhan lainnya (53:53) hanya memiliki nilai arkeologi dan pelancongan. 

Adapun umat Nabi Nuh, mereka merencana sesuatu untuk membantahnya lalu Tuhan menangkap mereka (40:05) maka kesudahannya mereka menerima hukuman keras.

i.      Perancangan Makar Besar Sejak 
        Zaman Berzaman.

Golongan ingkar telah memilih untuk mengingkari perkhabaran yang dibawa oleh rasul-rasul sejak dari dahulu lagi sehingga kepada perkhabaran yang dibawa oleh Muhammad RasululLah S.A.W. Mereka sebenarnya amat meragui tentang perkara yang dikhabarkan hingga kepada keraguan yang merisaukan diri mereka sendiri. Namun, demi untuk menyatakan rasa kebesaran diri mereka, sebenarnya mereka mencari pengaruh antara mereka sebahagian atas sebahagian yang lain. Sebahagian mereka memperguna sebahagian yang lain melalui perjuangan mengejar sesuatu yang mereka namai sebagai pembinaan tamadun. Perkara sedemikian sebenarnya telah berlaku sejak zaman perutusan Nabi Nuh A.S. lagi. Keingkaran sesuatu kaum selalunya diukur atas status pencapaian tamadun yang ditempuh oleh suatu kaum itu. 

Mengapakah bangsa yang merasakan diri mereka maju, amat sukar menerima risalah kerasulan oleh seorang rasul yang datang dalam kalangan mereka dari negeri mereka sendiri? Penulis melihat bahawa mereka ini mengukur kebenaran berdasarkan status hidup yang sedang mereka lalui. Pada zaman Nabi Nuh A.S., umat baginda telah mencapai pengetahuan sehingga mereka mengetahui bahawa langit terdiri daripada beberapa lapisan. Siapakah sebenarnya yang mengajari mereka tentang fenomena sedemikian?

Mereka memilih menyembah patung-patung yang diberi wajah kepadanya. Siapakah yang mengajari mereka untuk melakukan perkara sedemikian? Selepas kehancuran golongan ingkar daripada umat Nabi Nuh, muncul pula kaum A'ad, Tsamud dan kerajaan Fira'un yang memiliki teknologi memotong batu dengan cara potongan yang hanya dapat dilakukan dengan bantuan peralatan canggih. 

Bagaimana mungkin mereka memiliki
mesin seperti mesin 'bore hole' masakini?

Mereka mencipta sembahan yang diperbuat daripada batu yang diberi bentuk. Kiranya kita mengkaji peninggalan-peninggalan mereka, kita akan dapati, terdapat gambaran objek-objek yang menunjukkan mereka itu dibantu oleh pihak tertentu yang membawa teknologi tertentu. Seolah-olah pihak itu adalah dewa yang mereka beri penghormatan. Bukti-bukti prasejarah seperti peta silam yang direka semula oleh Piri Reis, memberi gambaran telah terdapat teknologi silam yang memiliki peralatan penyukat masa yang jitu, sehingga terbentuknya garisan-garisan seperti garisan longitud dan latitud pada peta berkenaan. Bagaimanakah tamadun terdahulu dapat mengetahui terdapat satu benua di kawasan kutub selatan? Siapakah yang mula-mula melukis peta yang menunjukkan terdapat jaluran yang kelihatan seperti sungai-sungai di benua berkenaan? Seolah-olah benua berkenaan pernah mengalami zaman tanpa ais iaitu pernah berlaku suatu zaman, bumi ini mengalami pemanasan global sejagat, yang akhirnya diikuti zaman ais. Bagaimanapun perkara sedemikian masih menjadi perdebatan tak kesudahan sehingga kini.


Peta yang ditunjukkan oleh Piri Reis
dikatakan memaparkan peta bumi sebelum zaman ais.

ii.   Penyembahan Berhala Merupakan 
      Suatu Sempena

Kajian-kajian terhadap peradaban silam menunjukkan bahawa umat terdahulu yang mengikuti ajaran penyembahan berhala, memperolehi ajaran sedemikian secara warisan sama ada melalui nenek moyang mereka ataupun mereka mewarisinya daripada pihak tertentu yang mereka namai sebagai dewa. Penemuan berhala yang berpakaian seperti angkasawan membayangkan asal penyembahan berhala seperti ini adalah merupakan pengiktirafan kepada sesuatu yang bersifat samawi. Selepas daripada peristiwa banjir besar seperti yang berlaku pada zaman Nabi Nuh A.S. semua peradaban silam telah berakhir dan yang tinggal hanyalah sedikit bekas peninggalan mereka. Kemudian ajaran penyembahan berhala telah muncul semula dan monumen bersejarah terkemudian yang dibina, masih kekal dapat diperhatikan sehingga kini seperti piramid peninggalan kerajaan Fir'aun, piramid Maya dan bekas-bekas peninggalan kaum Inca di Peru, Amerika Latin. Bagaimanakah saki baki kesan pengajaran silam yang membawa aktiviti penyembahan berhala telah muncul semula selepas era pasca Nabi Nuh A.S.? Siapakah yang mempeloporinya?
Piramid Maya - Memaparkan kecanggihan kiraan 
astronomi. Siapa sebenarnya yang
mengajar mereka?


Tuesday, December 15, 2015

SURAH NUH AYAT 21 -- MEREKA MENURUTI SUATU YANG MERUGIKAN


قال نوح رب انهم عصونى و اتبعوا
من لم يزده ماله و ولده الا خسارا

Telah berkata Nuh, “Tuhanku, sesungguhnya mereka, telah menderhakai mereka akan daku dan telah menuruti mereka, pihak yang telah tidak ia menambah akannya, oleh harta-hartanya dan oleh anak-anaknya, melainkan suatu kerugian”.

Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! sesungguhnya, mereka telah menderhaka kepadaku, dan mereka telah menurut orang Yang harta bendanya dan anak-pinaknya tidak menambahinya melainkan kerugian (di akhirat kelak).

i.    Mereka Tak Bersedia 
      Dengan Pemberian Tuhan

Dalam ayat 71:12—20, Tuhan telah memberi janji kepada umat Nabi Nuh melalui lidah Nabi Nuh A.S. bahawa Tuhan akan memperbilang kepada mereka sejumlah harta dan anak-anak serta taman-taman yang diairi dengan air sungai, asalkan mereka beriman kepada Tuhan dan mengharapkan kemuliaan daripada Tuhan. Mengakui hakikat bahawa diri-diri mereka Tuhan yang cipta dan alam yang mereka diami ini Tuhan jualah yang sediakan. 

Namun apakah tindakbalas mereka dalam menghadapi Nabi Nuh A.S? Mereka melakukan penderhakaan daripada mentaati perintah Tuhan, dengan mengingkari ajaran-ajaranNya yang disampaikan melalui Nabi Nuh A.S. Akhirnya mereka dapati bahawa harta yang mereka kumpulkan tidak membawa apa-apa erti. Hakikat kehidupan yang seperti ini menjadi buruan umat manusia sejak dahulu.

ii.  Harta yang Merugikan

Harta yang merupakan amanah Tuhan, tidak dapat dimanfaatkan dengan sewajarnya. Apakah sebenarnya harta yang mereka kumpulkan? Umumnya harta yang dikenal pasti adalah rumah-rumah kediaman dengan kelengkapannya, kenderaan, pakaian-pakaian dan makanan. Manusia bermegah dengan semua itu. Pada zaman ini, kerugian berlaku apabila mereka memperbanyak bilangan rumah, yang akhirnya rumah-rumah itu tidak didiami atau tidak dapat diuruskan. Berapa banyakkah bangunan terbiar tidak dimanfaatkan atau tidak sepenuhnya dimanfaatkan? Lalu bagaimanakah dapat mereka berbangga dengan pembangunan-pembangunan seperti itu? 

Manusia kini dapat menyaksikan, bagaimana tapak-tapak bangunan silam terbiar tidak dapat dimanfaatkan waktu ini. Piramid yang merupakan kemegahan Fir'aun, hanya tinggal sejarah untuk tujuan pengkajian arkeologi serta pelancongan, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kediaman. Begitu juga bangunan kolosium tinggalan Rom serta A. Farmosa sebagai tinggalan sejarah di Melaka. Hanya memiliki nilai pelancongan untuk keturunan bangsa yang dijajah tanpa, dapat dimanfaat oleh penjajah.


Secanggih manapun suatu piramid dibina,
akhirnya ia menjadi bangunan yang tidak 
digunakan melainkan sekadar hiasan.

Tidak seperti masjid-masjid yang dibina oleh RasululLah S.A.W. dan sahabat-sahabat baginda yang terdapat di serata dunia, sehingga kini, kebanyakannya masih menjadi rumah ibadah yang sentiasa dikunjungi. Begitu juga bangunan yang menjadi peninggalan umat seperti masjid-masjid di Acheh, sekalipun bangunan sekelilingnya musnah akibat tsunami namun masjid itu masih teguh malah masih menerima kunjungan umat untuk melakukan ibadah sehingga kini. 

iii.   Pemilikan Yang Hanya 
       Sulapan Mata

Pemilikan harta kadangkala merupakan suatu sulapan kepada orang ramai, yang menjadikan perolehan dunia untuk mempengaruhi orang lain. Lihatlah sekeliling kita, bagaimana usaha-usaha pemilikan oleh sebahagian pengejar-pengejar kepentingan dunia, memperuntukkan sejumlah wang edaran dalam negara untuk memiliki harta-harta daripada jenama luar negara. Tujuan sebenar mereka hanyalah kerana kemegahan. Walhal tindakan seumpama itu, langsung tidak membantu kepada kekukuhan wang negara sehingga mengakibatkan defisit dalam negara yang melampau. 

Apakah ertinya nilai wang yang semakin mengecil secara berterusan, akibat tindakan rakus sebahagian warga negara? Pertumbuhan ekonomi dalaman yang semakin mengecut serta kesusutan keupayaan kuasa beli rakyat, tentunya lambat laun, akan meningkatkan kadar jenayah serta bilangan miskin tegar. Mengapa umat masih memilih untuk berada dalam sistem ekonomi kapitalis yang mempraktikkan sistem interes @ riba, diperkenalkan oleh golongan yang ingkar? Dengan konsep pemilikan tak terbatas yang diperkenalkan melalui sistem kapitalis, telah mengakibatkan sebahagian usahawan-usahawan sekeliling kita, hidup dalam kemelaratan. Akibatnya, secara umumnya, kehidupan rakyat turut terjejas apabila sebilangan wang yang dibelanjakan awal tahun, tidak dapat membeli barangan yang sama pada kuantiti yang sama pada hujung tahun. Bukan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan bilangan wang yang semakin banyak, yang dapat beredar dalam pasaran, tetapi disebabkan oleh defisit dan inflasi tidak terkawal. Walaupun sistem barangan terkawal telah diperkenalkan oleh pihak berkuasa, namun atas sebab sistem kapitalis yang diamalkan - peratus keuntungan atas nilai simpanan atau pelaburan, hampir-hampir tiada ertinya. 

Apabila sampai suatu masa, gelembung ekonomi pecah, maka pada masa itu, pemerintah terpaksa menyuntik dana yang banyak terhadap syarikat serta rakyat, sehingga mengakibatkan perbelanjaan negara untuk tujuan-tujuan strategik akan terjejas.

Sekiranya tidakpun, kita akan dapat menyaksikan, banyak daripada syarikat dan equiti milik tempatan, berpindah tangan kepada pihak asing sehingga mengakibatkan maruah negara dan rakyat tergadai, sebagaimana yang berlaku ke atas kepentingan perbankan dan pasaran perumahan negara asing. Apakah ertinya semua ini, sekiranya umat yang harus menjadi warganegara yang berdaya saing sesama mereka, terpaksa memperhamba diri sendiri kepada kepentingan asing. Ya, mereka tentunya akan kelihatan kaya tetapi apalah ertinya perkara yang sedemikian, yang lambat laun menyediakan jalan kepada kemiskinan negara dan rakyat kemudian hari. 

Agama memerintah penganutnya supaya bekerja. Tentulah tujuannya adalah supaya penganutnya berharta lantaran dengan harta dapat membantu seseorang untuk menyempurnakan ibadah yang perlu dilakukan. Apalah ertinya harta yang banyak, tetapi equiti yang semakin menyusut atau menjadi negatif. Harta-harta yang diperolehi dengan jalan hutang yang melibatkan riba, akhirnya akan menyebabkan modal menyusut dan paling menyedihkan, akhirnya mengakibatkan 'kehilangan' harta berkenaan. Siberhutang pula, bukan sahaja menjadi muflis, malah masih berkeadaan terhutang yang teruk. Oleh itu, apakah ertinya nikmat kemerdekaan yang diperjuangkan sejak dahulu, sekiranya sistem ekonomi penjajah masih diamalkan, yang tentunya bertujuan menindas rakyat secara tidak disedari?

iv.   Menambah Kerugian Kepada 
       Harta Dan Anak-anak


Ayat ini memberitahu bahawa Nabi Nuh A.S. mengadu kepada Tuhan, bahawa umatnya telah terdorong untuk mematuhi perintah pihak tertentu yang sebenarnya membawa akibat kepada mereka - sehingga mereka mengalami kerugian harta dan anak-anak. Sebenarnya, perkara yang berlaku kepada masyarakat pada zaman Nabi Nuh A.S. ketika itu, juga berlaku kepada masyarakat masakini, sehingga kehidupan masakini telah menjuruskan seseorang kepada kerugian yang serupa. Tentang harta, umat masakini telah memenuhi agenda kehidupan mereka, sehingga siang dan malam mereka, hanyalah merupakan agenda mendapatkan harta. Mereka lupa untuk memberi asuhan yang sewajarnya, sehingga anak-anak tidak dapat diberi ilmu yang bermanfaat kepada diri sendiri dan masyarakat untuk kemudian hari nantinya. 

Sekiranya pada masa ini, kehidupan umat dibelenggu dengan sistem hidup kapitalis berasaskan ekonomi riba dan pajakan, maka keadaan yang serupa juga berlaku suatu masa dahulu, sehingga umat lebih terpedaya untuk mengejar ke'maju'an dunia berbanding menghayati hakikat kehidupan yang sebenar. 

Apakah nilai yang ada pada wang sekiranya nilai wang itu disusut nilai setiap tahun? Sekiranya 1 gram emas dapat digunakan untuk membeli sebuah basikal yang berkualiti pada suatu masa sekitar 50 tahun dahulu, kini, 1 gram emas masih boleh digunakan untuk membeli basikal yang serupa. Contohnya, dari sudut nilaian wang, harga basikal telah berubah daripada sekitar RM20.00 kepada RM200.00 dan kita terpaksa menanggung inflasi yang tinggi setiap kali menyimpan atau menggunakan wang sebagai alat peredaran. Pihak yang membawa kerugian atas peredaran wang kertas yang digunakan oleh umat adalah pihak bank, yang didorong penggunaannya oleh pengawal lindung nilai iaitu bank pusat bagi sesebuah negara. Ini bermakna, tiada perubahan kuantiti emas yang dicagarkan oleh bank pusat dan yang meningkat hanyalah nilai digit wang yang digunakan. Dengan lain perkataan, nilai wang sentiasa mengecil sepanjang tahun dan penyimpan-penyimpan wang di bank adalah pihak yang sentiasa mengalami kerugian. Pemilikan maya akhirkan melenyapkan harta mereka. Penulis akan membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut kemudian nanti.

iv.  Rutin Pendidikan Anak-anak 
      Yang Memudharatkan

Sebelum datangnya penjajahan, umat ini telah berada pada suatu tahap pendidikan sehingga sekitar 500 tahun dahulu, secara ringkasnya, planet paling jauh yang bergelang yang dapat dikenal pasti, telah dinamai sebagai Zuhal. Bayangkan! Itu 500 tahun dahulu sebelum penjajah sendiri dapat mencipta teleskop yang dapat meneropong angkasa. Lalu datanglah penjajah, sehingga umat ini sendiri tidak mengakui bahawa mereka telah menemui Zuhal terlebih dahulu sebelum penjajah menemui Saturn. Lalu mereka kemudian mengakui penjajah adalah segala-galanya walhal penjajah bukanlah pelopor ilmu hanya mereka memperkembangkannya.

Siapakah yang menemui Zuhal 
sebelum 'Saturn' ditemui?

Selepas zaman penjajahan, umat ini mewarisi sistem pendidikan daripada penjajah yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama sehingga untuk menerima pengiktirafan pelopor ilmuwan (Ph.D), mereka perlu mendapatkan daripada pihak penjajah. Lalu dengan bangganya para sarjana ‘ilmu-ilmu asal Islam’ yang diperkembangkan oleh penjajah, lebih diiktiraf sebagai kepakaran penjajah dalam menerokai bidang ilmu pengetahuan tertentu. Sistem pendidikan ala-penjajah yang telah dipraktikkan kini, mengakibatkan pelajar-pelajar tidak lagi mengetahui daripada siapakah sifir logaritma, trigonometri, kaedah algebra dan algoritma telah diperkenalkan? Namun itu merupakan sumbangan umat Islam terdahulu yang tidak harus dimegahkan lagi, tetapi giliran umat ini, sekarang ini, perlu memperbaharui semula asas-asas ilmu yang baru supaya perkembangan ilmu dalam kalangan umat tidak membeku.

Sistem pendidikan sekarang ini mengutamakan keutamaan minda pelajar terdidik dengan ilmu acuan penjajah dan melupai praktis kepada penemuan ilmu-ilmu baru. Mereka yang menjadi pelajar tidak mampu untuk mempraktiskan ilmu mereka dalam pekerjaan secara sendirian, sekalipun untuk tujuan mendapatkan rezeki menyara diri sendiri. Jadilah mereka pemakan-pemakan gaji untuk suatu tempoh masa yang panjang, sehingga mereka benar-benar mempelajari sesuatu dalam pengamalan pekerjaan mereka secara sendirian. Cukup untuk penulis perkatakan, sekiranya pemilik gedung-gedung perindustrian menarik balik pelaburan mereka dari negara ini, akan mengakibatkan ratusan ribu pekerja lepasan sekolah atau universiti menganggur kehilangan pekerjaan mereka dan mereka tidak akan ada hala tuju selepas itu. 

Apakah yang dikehendaki oleh penjajah melalui sistem pendidikan yang diperkenalkan? Mereka hanya mahukan pengiktirafan umat ini, bahawa mereka jualah segala-galanya. Jadilah umat ini hanya mengamalkan agama pada ibadat ta'abudi seperti mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa, haji sehingga menggelapkan mata dan minda mereka, bahawa kitab ini adalah kitab awal dan akhir dalam mempersembahkan segala-gala ilmu yang telah dan belum mereka pelajari. 

Sistem pendidikan penjajah dengan sendirinya menunjukkan keburukannya apabila anak-anak dipisahkan daripada ibubapa mereka pada awal usia, untuk mendiami asrama-asrama yang disediakan. Mereka dibebani dengan maklumat-maklumat ilmu yang kebanyakannya tidak bermanfaat untuk diri mereka sendiri serta umat secara keseluruhannya. Kemudian, kita dapati ahli-ahli profesional hasil didikan penjajah, merompak harta negara dan orang ramai melalui kepakarannya jauh lebih banyak berbanding perompak-perompak yang menggunakan senjata api. Masalah sosial sering berlaku tanpa adanya didikan dan kasih sayang daripada ibubapa sejak awal-awal lagi.

v.   Benih Kepada Permasalahan Sosial

Sistem keingkaran berasaskan ekonomi riba dan pajakan telah mengakibatkan ibubapa terpaksa bekerja untuk mendapatkan suatu kehidupan. Mereka bekerja demi membayar hutang riba terhadap pemilikan harta mereka. Hingga ke suatu peringkat, mereka terpaksa melalaikan tanggungjawab mengambil berat terhadap penjagaan anak-anak mereka. Masa mereka bersama anak-anak menjadi sangat terhad sehinggalah anak-anak menjadi dewasa. Sejak dari kecil lagi, anak-anak telah diperkenalkan dengan makanan susu segera sehingga mereka memperolehi kurang manfaat daripada susu ibu. Akibatnya, rasa diambil berat oleh ahli keluarga turut terjejas, apabila mereka semakin meningkat dewasa. Dengan program-program hiburan yang sentiasa dihidangkan setiap hari, mereka akhirnya lebih menyenangi untuk bergaul dengan rakan-rakan berbanding dengan ahli keluarga sendiri. Leretan yang sudah terlalu lama sejak daripada zaman merdeka lagi, mengakibatkan kini terhasil remaja-remaja liar yang sering melibatkan diri dalam permasalahan sosial. Mereka membentuk kumpulan yang suka merempit, menyamun serta terlibat dengan gejala sosial seperti perzinaan dan penagihan dadah. Golongan pertengahan dalam kalangan mereka pula suka memilih untuk menghantar orang-orang tua mereka ke rumah orang-orang tua. Manakala golongan profesional memilih untuk mengupah pembantu rumah bagi mengambil berat ahli keluarga yang ditinggalkan di rumah, yang terdiri daripada ibubapa atau anak-anak.

Kita akan menghadapi hari tua nanti. Tentunya
kita tidak suka ditinggalkan lama.Wednesday, December 9, 2015

SURAH NUH AYAT 20 -- MENYUSURI JALAN-JALAN YANG MELANGKAUI


لتسلكوا منها سبلا فجاجا

Supaya kamu menyusuri daripadanya jalan-jalan yang melangkaui.

“Supaya kamu melalui jalan-jalan Yang Luas padanya".

i.   Hamparan Yang Memudahkan 
     Pembinaan Laluan

Ke mana sahaja kita pergi terutamanya di kawasan-kawasan penempatan maka kita akan dapat melihat pelbagai bentuk jalan yang dapat dibina manusia. Daripada laluan kenderaan bermotor meliputi jalanraya dan lebuhraya, kepada laluan pejalan kaki, semuanya menyusuri laluan yang luas. Jalan-jalan yang melangkaui meliputi jejambat, jejantas serta landasan-landasan. Bayangkan sekiranya Tuhan jadikan permukaan bumi ini umpama ceragah-ceragah tajam, kawah-kawah curam yang dapat dilihat dari angkasa memenuhi setiap penjuru sepertimana permukaan planet-planet lain, tentunya usaha-usaha pembinaan projek-projek sedemikian menjadi sukar dilaksanakan.

Berbanding permukaan planet-planet lain,
mendiami planet bumi rasa-rasanya 
adalah yang terbaik.

ii.   Hamparan Yang Mengoptimumkan 
      Kos Pembinaan
,
Berapa banyakkah terowong harus disediakan dan berapa banyakkah jambatan harus dibina dan berapa banyak pula kos diperlukan untuk menampung semua itu? Keadaan hamparan sedia ada yang telah Tuhan adakan dalam tempoh yang sangat lama, tidak seharusnya manusia mengusahakan suatu sehingga membawa kemusnahan kepada struktur bumi (73:14). Kita harus mensyukuri nikmat ini untuk manusia menempuh perjalanan yang jauh namun kita juga tidak seharusnya menyediakan halangan atau sekatan terhadap laluan perjalanan yang lantaran tujuan sedemikianlah yang telah disediakan oleh Tuhan supaya manusia mengambil manfaat mukabumi yang luas ini. 

Perkataan سلك daripada kata dasar tempuh harus diterjemah menurut kontak ayat atau perkataan selanjutnya. Terjemahan yang dipilih adalah menempuh, menyusuri dan menghadapi untuk perkataan seperti perjalanan, jalan-jalan dan masalah setiapnya.

iii.   Jalan-Jalan Yang Melangkaui

Kemudahan menempuh perjalanan di atas permukaan bumi, telah dipermudah Tuhan untuk manusia dan hidupan lain melaluinya. 

Dengan demikian manusia dapat mempergunakannya agar mereka dapat menziarahi tempat-tempat bersejarah tertentu, yang dengan demikian manusia dapat mempelajari peradaban silam. Mereka perlu mempelajari tentang pembentukan peradaban tertentu sehingga kepada kemusnahan peradaban mereka (67:15). Umat ini harus mengambil pelajaran agar mereka tidak mengulangi corak pekerjaan umat-umat silam supaya mereka tidak akan menempuh nasib yang sama. Selain daripada itu, mereka tidak harus mewujudkan suatu sistem yang menghalang pergerakan mudah atas jalan-jalan tersedia ada sehingga manusia melaluinya dengan kesukaran. Membina halangan jalanraya atau lebuhraya bererti menyediakan kesukaran kepada pengguna.
Thursday, December 3, 2015

SURAH NUH AYAT 19 -- BUMI YANG MEMBENTUK HAMPARAN


و الله جعل لكم الارض بساطا

Dan Allah telah mengadakan Ia bagi kamu akan bumi itu suatu hamparan.

"Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan,

i.    Bumi Yang Terhampar

Tujuannya adalah supaya manusia dapat menempuh permukaan bumi yang luas. Sekiranya Tuhan ciptakan permukaan bumi ini seperti permukaan bulan yang terdiri daripada bukit-bukit curam dan kawah-kawah, tentulah manusia akan melaluinya dengan kesukaran. Penghamparan bumi telah terjadi melalui proses luluhawa yang mengambil masa yang sangat lama (88:20). Hujan yang sering berlaku akhirnya dapat memindahkan tanah-tanah menjadi hamparan yang rata. Begitu juga dengan perkisaran angin yang dapat memindahkan debu-debu serta pepasir (67:16). Di kawasan padang pasir, manusia dan haiwan-haiwan masih boleh melaluinya dengan mudah.

Tidak dapat dibayangkan bagaimana semua projek lebuhraya dapat dilaksanakan sekiranya terpaksa dibina merentasi kawasan-kawasan tanah tinggi dengan pelbagai jurang yang ada yang tentunya kos pembinaan akan menjadi berganda-ganda. 

Perkataan بساطا  juga dapat diterjemahkan sebagai bentangan, iaitu merupakan suatu kata kerja terbitan daripada perbuatan melebarkan. Bumi ini telah diketahui secara umum terbina daripada kepingan-kepingan plat yang bergerak. Plat-plat ini terbentuk daripada tindakan limpahan lahar yang tertolak ke atas daripada bawah kerak bumi sejak jutaan tahun dahulu. Benua-benua yang wujud akhirnya terpisah menjauhi satu sama lain dari sebuah dataran besar yang dikenali sebagai Pangea. Pertembungan antara sebahagian benua-benua ini telah mengakibatkan terbentuknya perbanjaran yang sangat tinggi seperti perbanjaran Himalaya.


Hamparan bumi yang bergerak

ii.   Hikmah Bumi Dengan Hamparannya

Supaya manusia tidak melakukan kerja-kerja yang meletihkan, sehingga terpaksa membina binaan pencakar langit dan kediaman yang tinggi-tinggi. 

Pada masa ini, terlalu banyak bangunan tinggi telah dibina yang kebanyakan ruangan-ruangan bangunan ditinggalkan tidak digunakan. Semua ini bermula dengan polisi pemerintahan yang mencontohi sistem kapitalis dan berasaskan sistem ekonomi riba. Pembangunan bukan sahaja dibangunkan untuk tujuan keperluan bahkan telah melebihi kemegahan sehingga memberi kesan kemusnahan yang sungguh ketara. Manusia pada hakikatnya telah tidak mensyukuri anugerah Tuhan darihal permukaan bumi yang Tuhan sediakan sebagai hamparan. Mereka menebuk gunung-gunung dan menurap lembah-lembah bagi menyediakan laluan untuk tujuan perjalanan jauh yang lebih cepat dan bukannya bertujuan pertumbuhan ekonomi setempat yang rancak (34:19).

Friday, November 27, 2015

SURAH NUH AYAT 18 -- MANUSIA DIKEMBALIKAN DAN DIBANGKITKAN DI BUMI


ثم يعيد كم فيها و يخرجكم اخراجا

Kemudian Ia mengembalikan kamu padanya dan Ia mengeluarkan kamu suatu pengeluaran.

Kemudian ia mengembalikan kamu ke Dalam bumi (Sesudah mati), dan mengeluarkan kamu daripadanya (Sesudah dihidupkan semula untuk dihitung amal kamu dan diberi balasan), Dengan pengeluaran Yang sesungguh-sungguhnya?

i.    Mati Sebagai Suatu Kitaran

Tiada pertentangan antara ayat ini yang membincangkan kebangkitan dengan kejadian yang berlaku selepas daripada kematian (75:07). Tentang pengembalian ke dalam bumi adalah suatu yang dimaklumi. Kematian tubuh menyebabkan proses pereputan tubuh mengambil tempat. Pereputan menyingkirkan bahan-bahan asal yang amat sesuai untuk pertumbuhan baru tumbuh-tumbuhan. Ulat yang memakan tubuh dapat hidup untuk meneruskan agenda kehidupan di bumi. Suatu persoalan timbul, adakah manusia akan dibangkitkan nantinya dari bumi ini dengan tubuh yang asal atau dengan tubuh baru yang lain? Penulis tidak dapat memberi jawapan secara pasti untuk manusia yang menganggap perkara kehidupan di dunia ini adalah perkara yang nyata. Lantaran kehidupan ini dengan sendirinya disebut sebagai alam maya maka secara mayanya persoalan sedemikian tidak harus wujud dan tiada jawapan harus diberi.

Bukan sahaja untuk memberi jawapan terhadap persoalan sedemikian bahkan, jawapan kepada bentuk rupa ‘bumi’ yang baru tempat manusia dibangkitkan kelak, bukanlah ada sesuatu ilmu pengetahuan oleh manusia tentang itu melainkan ilmu yang sedikit. Kehidupan di dunia ini bukanlah perkara main-main, sekiranya Tuhan menghendaki sebagai permainan, di sisi Tuhan terdapat sebenar-benar permainan sekiranya Tuhan menghendaki.

ii.    Manusia Yang Memerlukan 
       Alam Kediaman

Yang kerap menjadi persoalan manusia adalah, adakah terdapat alam kediaman yang lain yang dihuni oleh makhluk-makhluk lain di bumi atau di sekitar bumi ini? Sebenarnya Tuhan jualah yang mencipta bumi bersama dengan makhluk-makhluk ciptaanNya yang bertebaran di bumi ini dan begitu juga Tuhan jualah yang telah mencipta langit dan juga makhluk-makhluk yang bertebaran di langit (42:29). Bahawa bumi ini telah Tuhan ciptakan sebagai kediaman untuk manusia dan haiwan-haiwan lain termasuklah juga makhluk jin dan di langit pula, Tuhan telah ciptakan sebagai kediaman makhluk-makhluk tertentu seperti malaikat dan makhluk yang lain yang memiliki roh (70:04) – yang melaksanakan peranan tertentu.  

Mereka yang skeptik tentang kehadiran makhluk-
makhluk Tuhan yang lain sebenarnya cuba 
menafikan kekuasaan Tuhan.

iii.    Makhluk-makhluk Lain Yang 
        Bertebaran di Bumi dan Di Langit

Segala-galanya berada di dalam penguasaan dan pengawasan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita wajar mendiami bumi ini dan menjaganya dengan baik dan begitu juga makhluk-makhluk di langit, mereka seharusnya mendiami langit dan menjaganya dengan baik. Sekiranya manusia mengingkari kenyataan ini dengan memilih melakukan kerosakan di bumi ini dan berusaha untuk menempati langit dan turut merosakkan langit, akan sampai suatu masa nanti, makhluk yang ingkar di langit akan berusaha menguasai bumi ini dan mengambil alih peranan manusia sehingga menafikan hak manusia mengurus tadbir bumi ini! Penulis percaya perkara ini akan berlaku berdasarkan ramalan Al-Hadith menjurus kepada pemberitahuan mendatang. Namun Al-Quran tidak pernah membesar-besar perkhabaran sedemikian melainkan sebagai ujian kepada manusia. 

Di alam kediaman bumi ini, manusia (yang berfikiran bebas) dapat mengerti tujuan kehidupan ini. Mereka dapat mengerti erti penciptaan sehingga mereka harus memilih untuk sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian mereka akan dapat menjalani kehidupan membina tamadun demi memperolehi kemudahan serta menyampaikan usaha mereka beribadah kepada Tuhan. Kemudahan yang Tuhan sediakan serta keupayaan berfikir yang Tuhan beri kepada mereka sebagai anugerah, tujuannya adalah supaya mereka sentiasa dapat mempelajari sesuatu dalam kehidupan ini, agar mereka dapat menjadi hamba Tuhan yang dapat memainkan peranan dengan baik. Mereka akan mengerti tentang alam kediaman mereka dan mereka perlu bersungguh-sungguh menjagainya dengan panduan dan tatacara yang telah Tuhan sediakan. Mereka tidak wajar berlaku gelojoh sehingga mengakibatkan alam kediaman mereka semakin binasa.
Saturday, November 21, 2015

SURAH NUH AYAT 17 -- MANUSIA YANG DITUMBUHKAN DARI BUMI


Di bumi ini manusia hidup, kepada bumi manusia yang telah mati dan daripadanya manusia akan dibangkitkan kembali. Tuhan yang Maha Berkuasa mencipta manusia untuk kali pertama bahkan berkuasa untuk menciptakannya pada kali yang lain.

ﻭ ﷲ ﺍﻧﺒﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺽ ﻧﺒﺎﺗﺎ 

Dan Allah, telah menumbuhkan Ia akan kamu daripada bumi, suatu pertumbuhan.  

"Dan Allah telah menumbuhkan kamu (hidup dari benda-benda Yang berasal) dari bumi, Dengan pertumbuhan Yang sungguh-sungguh sempurna

i.    Manusia Yang Tumbuh 
      Dari Bumi

Apabila bumi disebut sebagai faktor pertumbuhan manusia, maka apajua yang diperlukan oleh manusia didatangkan dari bumi. Oksigen diperlukan untuk keperluan bernafas. Air diperlukan untuk keperluan pengangkutan makanan dalam tubuh. Sebatian nitrogen yang banyak tersimpan dalam makanan adalah untuk keperluan penghasilan protien. Sebatian karbon pula adalah untuk keperluan karbohidrat dan lelemak. Semua ini diperolehi berdasarkan proses tertentu yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang menjadi punca pemakanan. Cahaya diperlukan untuk sintesis hormon vitamin D di bawah lapisan kulit. Pertumbuhan dalam tubuh manusia adalah menyerupai pertumbuhan sel dalam tumbuh-tumbuhan. Sel-sel membelah untuk tumbesaran pokok dan membentuk sel anak yang baru yang dapat disebarkan melalui biji benih. Tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses perkahwinan sama ada melalui angin atau ejen pendebungaan seperti kumbang. Oleh kerana manusia pada sisi Tuhan adalah merupakan suatu pertumbuhan maka kematian bagi manusia adalah suatu penuaian untuk Tuhan.

Penuaian manusia adalah bertujuan mendapatkan suatu hasil tertentu yang dinamai sebagai pengalaman kehidupannya. Pengalaman daripada setiap manusia yang ditakrifkan sebagai membawa amalan baik dan buruk, adalah merupakan suatu persembahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui tentang hal sedemikian. Bumi dan segala hasil mahsulnya adalah milik Tuhan dan manusia hanyalah pemegang amanah untuk menguruskannya sahaja. 

ii.     Peranan Manusia Untuk 
        Keseimbangan Alam 

Dahulu tanpa manusia, bumi ini telah memulai pertumbuhannya meliputi tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Sehingga mukabumi ini dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai jenis namun keperluan mendapatkan karbon dioksida semakin lama semakin terhad. Karbon dioksida dihasilkan daripada bumi oleh tindakan humus dan pernafasan haiwan serta buangan seperti urea (88:18). Berkurangnya gas karbon dioksida dapat dikesani melalui berkurangnya pertumbuhan kulat. Untuk keseimbangan, ekosistem memerlukan pertambahan haiwan-haiwan yang dapat menyingkirkan karbon dioksida supaya kuantiti karbon dioksida berada pada peratusan tertentu di atas bumi ini. Tumbuh-tumbuhan amat memerlukan karbon dioksida sebagaimana haiwan memerlukan oksigen. Tanpa keperluan ini, kedua-dua hidupan berkenaan akan mati dalam tempoh yang singkat. Karbon dioksida dan ammonia diperlukan supaya udarakasa dapat memendam haba. Tujuannya adalah supaya kejadian hujan yang turun dapat berada pada julat suhu air yang selamat untuk tumbuh-tumbuhan. Semakin berkurangan karbon dioksida dalam udarakasa maka suasana suhu persekitaran menjadi sejuk dan hujan dengan suhu yang sejuk akan berlaku. Di kawasan-kawasan hutan berdaun lebar, kehadiran hujan sejuk dan hujan salji dapat mengakibatkan kemusnahan kepada tumbuh-tumbuhan pada skala yang besar.

Hujan sejuk juga mengurangkan aktiviti kilat yang dapat menimbulkan api pembakaran di bumi. Namun haiwan-haiwan yang hidup adalah menurut peraturan sedia ada sehingga haiwan yang berada pada kedudukan teratas dalam rantaian pemakanan dapat terus hidup dan membiak dengan banyaknya sehingga mengurangi bilangan haiwan-haiwan yang menjadi mangsa. Haiwan-haiwan itu adalah seperti helang, harimau, singa, haina, ular dan sebagainya yang merupakan haiwan karnivor peringkat primerli. Keseimbangan karbon dioksida dan oksigen menjadi terganggu kerananya dengan kandungan karbon dioksida dan ammonia terus berkurangan dan bilangan tumbuh-tumbuhan terus meningkat. Agenda penciptaan manusia secara tidak langsung adalah untuk menyediakan mekanisma pengawalan semua ini. Manusia berada pada kedudukan teratas dalam penguasaan. Manusia dapat mengubahkan tumbuhan yang mati sama ada dalam bentuk kayu kering atau sumber hidrokarbon daripada bahan bakar petroleum atau arang batu, kepada gas karbon dioksida. Mereka melakukan semua ini sebagai bahan bakar. Peranan istimewa ini harus dilakukan dengan berhati-hati supaya tidak semua tumbuhan akan dimusnahkan sehingga berlaku bencana. Namun, amanah yang diserahkan kepada manusia kini telah menjadi suatu pengkhianatan. Jawatan amanah kini mulai berubah. Mereka yang diamanahkkan berkelakuan seperti penyamun. Dengan kehadiran mereka, gas karbon dioksida telah meningkat secara ketara daripada 0.04 kepada 0.08 peratus. Bumi bagai dilanda penyakit dengan manusia sebagai sel kanser.

iii.    Manusia Keluar Dari Bumi 
        Secara Terus 

Pada zaman ini manusia telah mencapai suatu tahap teknologi untuk menghasilkan pemakanan yang diperolehi daripada satu sel tumbuhan yang dibiakkan secara intensif. Contohnya, menggunakan teknik kultur tisu manusia telah dapat menggandakan satu sel lapisan kulit oren, sehingga mengganda pada jumlah yang sangat banyak. Seterusnya perahan oren diperolehi daripada sel-sel berkenaan dan terus sahaja dapat dibotolkan untuk dijual. Teknologi ini telah dipelopori oleh syarikat minuman Sunquick, sehingga mereka tidak perlu menanam pokok oren untuk menjual air perahan oren. Kini, jus buah-buahan untuk pemakanan manusia telah dihasilkan tanpa memerlukan cahaya matahari dan pertumbuhan di atas tanah. 

iv.    Teknik Kultur Tisu Untuk 
        Penggandaan Sel Stem 

Penggunaan teknik kultur tisu daripada tumbuhan akan memberi idea buat manusia untuk melakukan perkara yang serupa terhadap haiwan. Suatu masa nanti, dengan keupayaan teknologi, barangkali manusia dapat membiakkan sel daging sehingga dapat menghasilkan sejumlah sel daging yang sangat banyak dan mereka dapat mengambilnya sebagai pemakanan. Dengan demikian mereka akan memperolehi bekalan daging lembu tanpa sebarang aktiviti penternakan lembu. Kini mereka berjaya membiakkan sel stem manusia untuk tujuan perubatan. Bagaimanakah suatu hari nanti sekiranya manusia berupaya menghasilkan rahim buatan menggunakan teknik kultur tisu? 

Keadaan ini memungkinkan mereka membesarkan janin pengklonan membentuk bayi-bayi manusia tanpa memerlukan ibu untuk mengandung bayi-bayi itu. Semua keperluan pembesaran janin diperolehi daripada unsur-unsur bumi secara terus dan manusia pada ketika itu benar-benar dapat dikatakan telah keluar daripada bumi tanpa ibu. Mungkinkah peristiwa ini akan berlaku sebelum menjelang peristiwa As-Saah (71:17 & 41:47).

Manusia yang ditumbuhkan daripada bumi adalah 
suatu hakikat yang sangat sukar untuk diterima.Sunday, November 15, 2015

SURAH NUH AYAT 16 -- BULAN YANG BERADA DI LANGIT BUMI


و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس سراجا

Dan telah mengadakan Ia akan bulan itu di dalamnya, yang bercahaya dan telah mengadakan Ia matahari yang menyala.

"Dan ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang),

i.     Sebutan Gantinama Bagi 
       Lapisan Lelangit

Sekiranya ayat ini tidak didahului dengan ayat yang menyatakan terdapat tujuh lapisan lelangit yang bertindihan, perkataan فيهن akan digantikan dengan فيها yang membawa makna bulan mengandungi komponen yang dapat memendam cahaya dan memancarkannya kembali!  Fenomena bulan bercahaya dan matahari menyala telah diketahui sejak dahulu oleh umat Nabi Nuh. Bulan yang bulat itu menerima cahaya daripada matahari serta memancarkannya kembali dan dapat dilihat daripada bumi pada fasa-fasa tertentu bermula daripada bentuk sabit hingga ke bentuk bulat dan kembali kepada bentuk sabit. Bahagian yang terlindung daripada cahaya matahari adalah bahagian gelap sehingga bulan kelihatan seperti sabit. 

Sebutan فيهن merujuk bahawa bulan sebenarnya berada pada kedudukan langit bumi. Pada suatu ketika, bulan berada pada kedudukan hampir bertegak lurus antara bumi dan matahari sehingga bulan langsung tidak kelihatan. Pada kedudukan ini bulan berada di garisan ijmak dengan matahari. Tempoh bulan meninggalkan garisan ijmak selama lapan jam telah dipersetujui dalam persidangan kalendar Islam di Turki untuk menentukan pentarikhan baru Hijrah.

ii.    Bulan Yang Bercahaya Matahari 
       Yang Menyinar

Perkataan bercahaya sebagaimana yang disebutkan pada minyak zaitun (24:35) tidak memerlukan sentuhan api atau haba. Bulan dikatakan bercahaya walau tidak dinyalakan dengan api. Mengapakah juga bahagian gelap daripada bulan terutama pada awal bulan hijriah dapat dilihat bercahaya dan cahaya itu hilang dengan ketara pada hari ke empat dan seterusnya? 

Kesan cahaya pada tempat terang adalah disebabkan oleh sinar matahari manakala kesan cahaya tempat gelap adalah disebabkan oleh pantulan cahaya daripada permukaan bumi. Penemuan-penemuan terkini menjelaskan permukaan bulan terdiri daripada sebatian berikatan kovalen dengan isotop hidrogen sama ada deutrium atau tritrium. Tentunya isotop ini didatangkan terus dari matahari yang menghembuskan partikel halus sehingga ke permukaan bulan. Isotop hidrogen ini memiliki tenaga tinggi yang dapat diproses secara bersih untuk membekalkan elektrik dalam tempoh panjang. Namun usaha seperti ini belum lagi diura-urakan. 

Kajian tentang bulan bercahaya berbentuk seperti sabit, membawa kesimpulan yang sama terhadap planet-planet. Kesan bulan bercahaya akibat dipancar oleh matahari dijelaskan juga dalam 24:35 mewujudkan fenomena yang sama terhadap planet-planet. Planet-planet yang lebih hampir dengan matahari berbanding bumi mempersembahkan bentuk-bentuk tertentu seperti bulan pada keseluruhan fasa-fasa yang berbeza. Planet-planet lain yang lebih jauh daripada matahari menunjukkan bentuk sebahagian sahaja fasa-fasa yang berbeza yang dapat dilihat. Matahari dengan sinaran cahaya yang menerangi sepanjang masa tidak pernah mengalami tempoh kegelapan. Bahan bakar nyalaan matahari adalah gas-gas hidrogen yang berpadu melakukan pelakuran membentuk gas-gas helium yang baru.

ii.    Adakah Terdapat Makhluk Melata 
       Sekitar Planet Bumi?

Oleh kerana Al-Quran menyatakan bahawa bulan adalah suatu objek yang terdapat di lapisan langit bumi (pen. – lapisan astrosfera @ exosfera),  berdasarkan rujukan ayat 42:29 maka kehadiran makhluk-makhluk nyata yang berada di langit selain daripada manusia dan jin, tidak harus dinafikan kewujudannya begitu sahaja. Al-Quran tidak pernah menafikan kehadiran 'makhluk asing' sebagaimana yang biasa kita dapati kisah-kisah sedemikian disampaikan oleh pihak Barat, bahkan telah dijadikan kisah-kisah tayangan.

Ayat daripada 42:29 haruslah dipandang pada sudut pandangan yang lebih luas lagi. Keadaan cakerawala yang sangat luas dan bilangan planet yang banyak yang boleh didiami, memungkinkan terdapatnya makhluk-makhluk lain seperti manusia yang juga dapat membangunkan teknologi mereka sendiri. Mereka mungkin makhluk Tuhan yang memiliki keupayaan sehingga ke peringkat pengubahsuaian genetik dan berkomunikasi secara telepati, tetapi mereka bukanlah pemula bagi suatu kehidupan. Alam ini telah sedia wujud sejak beberapa bilion tahun yang lalu untuk memungkinkan kewujudan makhluk berteknologi. Bangsa jin misalnya, telahpun memiliki kelebihan teknologi berbanding manusia sejak sebelum perutusan Nabi Muhammad S.A.W. lagi.

Sesuatu yang asing memang ada di bulan.
Terpulang kepada pembaca untuk menilai.
Monday, November 9, 2015

SURAH NUH AYAT 15 -- LANGIT YANG SALING MENINDIH ATAS KE BAWAH


ا لم تروا كيف خلق الله سبع سموت طباقا

Adakah telah tidak kamu melihat bagaimana telah merekabentuk Ia oleh Allah akan tujuh lelangit yang bertindih-tindih?

"Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan Bagaimana Allah telah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat,

i.    Sebutan Kearaban Yang Lebih Jitu

Perkataan تروا merupakan kata kerja sedang buat yang didahului sebelumnya sebutan لم yang merupakan perkataan nafiah telah berlalu. 

Apabila dua perkataan ini dicantumkan, adalah merujuk kepada perbuatan yang telah lalu yang tidak berulangan, seperti kisah bangsa Quraisy yang menyaksikan peristiwa gajah pada tahun gajah oleh sahabat-sahabat gajah (105:01). Kefahaman yang serupa terhadap umat Nabi Nuh, menunjukkan bahawa umat Nabi Nuh juga suatu kaum yang agak canggih tentang pemerhatian alam, sehingga mereka telahpun sedia mengetahui sebahagian fenomena lelangit yang keadaannya bertindih-tindih. 

Perbincangan panjang lebar diperolehi dalam surah-surah selanjutnya (88:18). Secara ringkasnya, lapisan lelangit itu ialah hidrosfera dari bahagian atmosfera yang terangkum dalam troposfera. Ditindih oleh satu lapisan tropopause dan stratosfera yang terdapat padanya suatu lapisan ozon. Stratosfera yang lebih sejuk menghalang air terlepas ke angkasa lepas. Mesosfera merupakan kawasan sejuk di bawah ionosfera menindihi lapisan bawahnya dan astrosfera merupakan kawasan medan magnetik bumi yang berperanan menepis tembakan cas-cas matahari ke arah tepi. Di atas lapisan astrosfera adalah merupakan angkasa lepas sehingga mencapai kawasan di bawah pengaruh medan tarikan graviti bumi yang belum dinamai lagi. Di sinilah terdapatnya satelit-satelit bumi buatan manusia dan juga bulan. 

Bumi dan langit asalnya bertaut, kemudian 
terpisah oleh beberapa lapisan atmosfera

Terjemahan lain menyatakan lelangit adalah sesuatu yang seimbang. Lapisan lelangit yang menindihi antara sebahagian dengan sebahagian yang lain adalah merupakan agenda Tuhan yang merekabentuk keadaan sedemikian supaya lapisan udarakasa dapat berada pada suatu situasi saling memperkukuh antara satu sama lainnya. Sehingga setakat ini, belum pernah didengari kejadian kebocoran antara satu lapisan dengan lapisan lain. Keadaan sedemikian telah mulai terbentuk sejak bermulanya pembentukan bumi jutaan tahun yang lalu. Manusia harus menjagainya namun banyak daripada usaha-usaha manusia sekarang ini membawa kemudharatan teruk kepada lapisan lelangit bumi sehingga langit banyak menimpakan kebinasaan terhadap manusia. Kerosakan lapisan langit dapat disaksikan kini, dengan terlihatnya bentuk sfera bulan dan matahari yang semakin membesar di ufuk.

ii.     Bagaimana Pembentukan Lapisan 
        Lelangit Terjadi?

Bumi dan langit dahulunya adalah sesuatu yang bertaut. Permukaan bumi didapati bertaut dengan langit dengan lapisan yang sangat tipis dan tidak dapat dibezakan antara lapisan ini dengan permukaan bumi. Langit yang dimaksudkan di sini bukanlah bermaksud angkasa lepas. Gas-gas langit pada peringkat asal adalah terdiri daripada molekul-molekul sebatian dengan berat molekul yang besar sekitar 100 u.j.a seperti hidrogen sulfat, hidrogen fosfat, kloroflorokarbon dan sebagainya. 

Hanya sebatian-sebatian seperti ini dapat membentuk keadaan gas yang dapat menghasilkan lapisan langit yang tipis, untuk suatu tempoh masa yang lama dan suhu yang tinggi. Gas-gas ini disingkirkan daripada aktiviti letusan gunung berapi. Gas-gas yang ringan, sama ada masih terperangkap di bawah bumi atau terbebas ke angkasa lepas. Kemudian muncul gas-gas yang dapat mengadakan ikatan hidrogen dengan gas-gas asal membentuk lapisan lebih tebal. Gas-gas seperti ammonium klorida mengambil tempat sehingga akhirnya menumpuk semula di permukaan bumi dan menjadi bahan galian yang sesuai untuk tujuan penanaman pada waktu ini. Kehadiran gas-gas unsur berlaku pada peringkat akhir meliputi nitrogen dan oksigen. Oksigen merupakan gas yang disingkirkan daripada tumbuhan peringkat primat akhirnya menjadi suatu keperluan untuk membantu proses kehidupan haiwan-haiwan. Proses pembentukan gas-gas ini mengambil tempat secara perlahan-lahan dan beransur-ansur membentuk kepelbagaian lapisan yang berbeza. Semakin lama ketebalan lapisan langit yang rendah semakin ketara dan sehingga kini telah mencapai ketebalan 120 km dan masih lagi menebal akibat aktiviti kerosakan yang manusia lakukan.

Tuesday, November 3, 2015

SURAH NUH AYAT 14 -- WALHAL TUHAN YANG TELAH MEMBENTUK MEREKA


و قد خلقكم اطوارا

Walhal sesungguhnya telah merekabentuk Ia akan kamu tahap-tahap tertentu.

"Padahal Sesungguhnya ia telah menciptakan kamu Dengan kejadian Yang berperingkat-peringkat?

i.     Tahap-tahap Perkembangan Manusia

Tahap-tahap tertentu dapat dinyatakan sebagai tahap perkembangan. Daripada janin manusia dilahirkan sebagai bayi. Seterusnya melalui zaman kanak-kanak, remaja, dewasa dan akhirnya tua. Mengapakah mereka menidakkan bahawa tempoh hayat mereka di dunia ini adalah terhad dan mereka akan segera dikembalikan kepada Tuhan selepas itu? Kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah peluang manusia menimba pengalaman hidup yang dinamai sebagai amalan. Di akhirat nanti, ada perhitungan untuk dinilai bagi setiap individu menurut amalan atau pengalaman masing-masing, kecuali mereka yang dikehendaki Tuhan dan urusan itu kembali kepada Tuhan. 

Perkembangan Manusia

Mereka juga telah melalui tahap-tahap pembentukan janin yang berlaku dalam tiga kegelapan. Pengulas-pengulas ayat Al-Quran berbeza pendapat dalam memberi pengertian makna tiga kegelapan. Pertamanya adalah kegelapan ovari, kegelapan sesalur uterin dan kegelapan uterus. Terdapat juga yang menafsirkan bahawa tiga kegelapan itu adalah tiga lapisan uterus iaitu endometrium, perimetrium dan miometrium. Yang lebih hampir kepada penerangan lapisan adalah pembentukan tiga lapisan yang terbentuk selepas perlekatan blastosista ke dinding uterus iaitu lapisan sinsitiotrofoblas, sitiotrofoblas dan membran Heuser.

ii.    Kupasan Berdasarkan Kefahaman 
       Masing-masing

Demikianlah ulasan terhadap Al-Quran yang berbeza-beza pendapat berdasarkan kepakaran seseorang. Kerja-kerja kefahaman seperti ini tidak harus dilarang kerana ayat-ayat Al-Quran sesungguhnya merupakan perkataan yang luas dan dapat memberi makna berbagai-bagai. Terdapat juga ulasan kegelapan itu dikaitkan perkembangan semasa minggu ketiga pembentukan janin, bermula daripada alaqah yang dimulai daripada peringkat pembentukan cakera germa trilaminar yang berlaku pada janin itu sendiri. Demikian itu adalah ulasan yang ada hubungan dengan tahap-tahap masa dan had-had tempat berlaku pembentukan manusia.

Tentunya bukan penerangan seperti ini yang akan diperjelas oleh Nabi Nuh A.S. kepada kaum baginda, hanya kita pada waktu ini yang sedang membaca ini dapat memperolehi sedikit pengajaran ayat-ayat Tuhan yang tidak diperolehi oleh umat Nabi Nuh memandangkan mereka kini telah tiada. Demikianlah kaum Nabi Nuh membantah ajaran Tuhan padahal ilmu mereka tidak meliputi akibat daripada kedegilan mereka sendiri, suatu pengingkaran dan kesombongan tak kesampaian. Mereka telah pekat dengan ketagihan penyembahan berhala.


Wednesday, October 28, 2015

SURAH NUH AYAT 13 -- MEREKA MERASAKAN TIDAK LAGI MEMERLUKAN TUHAN


ما لكم لاترجون لله وقارا

Apa-apakah (yang ada) bagimu (sehingga) tidak kamu mengharapkan (apajua yang) bagi Allah suatu kemuliaan.

"Mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah (dan kekuasaanNya), -

i.    Mereka Sungguh Merasa Besar Diri

Berapa banyakkah yang kamu miliki sehingga kamu menjadi megah kerananya lalu kamu tidak mahu mengharap apa jua yang ada di sisi Tuhan. Berapa lamakah masa, kamu dapat merasai nikmat kehidupan di dunia ini? Adakah manusia akan dibiarkan begitu sahaja menempuh kehidupan sebebas-bebasnya? Di manakah generasi orang-orang tuamu dahulu pada waktu ini? 

Memang begitulah sikap manusia yang mereka warisi sejak dahulu lagi. Hanya golongan beriman menyedari bahawa kehidupan dunia tidak kekal, ‘pemilikan’nya juga tidak kekal sehingga mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan hanyalah mereka itu pemegang amanah yang akan dipersoalkan. Golongan yang ingkar mengetahui yang demikian hanya mereka tidak menyedarinya. 

RasululLah S.A.W., telah memperoleh kemuliaan dan begitu juga para sahabat baginda dan pengikut-pengikut sahabat dan seterusnya. Generasi terdahulu juga telah menemui kemuliaan sehingga dapat menguasai sekitar dua pertiga dunia hampir 1000 tahun.

ii.     Kelemahan Umat Akibat Meninggalkan 
        Al-Quran

Selepas mereka bertelingkah sesama sendiri dan tidak menuruti perintah Tuhan untuk menghayati Al-Quran, umat ini menjadi lemah selemahnya hingga akhirnya mereka menerima nasib malang dijajah dalam tempoh yang sangat lama. Mereka ditimpa kehinaan di mana jua mereka berada dan seterusnya selepas dari zaman penjajahan, umat ini menjadi bercelaru dalam menempuh hidup akibat mereka tidak mengambil kembali sistem Tuhan. 

Lalu mereka menuruti sistem yang disediakan penjajah yang akhirnya membawa mudharat besar terhadap alam ini dan begitu juga kehidupan manusia secara umumnya. Tanyalah kepada sesiapa sahaja dalam kalangan umat ini, mengapakah bukan mereka yang merupakan penentu harga terhadap keluaran dari negara mereka sendiri berupa getah, minyak sawit serta hasil petroleum? Jadi, apa yang nak dimegahkan dengan pemilikan semua itu sekiranya kita sendiri tidak dapat menentukan harganya serta kuota pengeluarannya?

Thursday, October 22, 2015

SURAH NUH AYAT 12 -- AKIBAT DARIPADA PEMBENTUKAN CUACA YANG BAIK


و يمدد كم باموال و بنين
و يجعل لكم جنت و يجعل لكم انهرا

Dan Ia memperbilang akan kamu dengan harta-harta dan anak-anak (takathur) dan Ia mengadakan bagi kamu taman dan Ia mengadakan bagi kamu sungai-sungai.

Dan ia akan memberi kepada kamu Dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-pinak; dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman, serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai (yang mengalir di dalamnya).

Perkara inilah yang amat digemari oleh manusia. Namun apakah manusia benar-benar memperolehinya tanpa panduan daripada Tuhan? Dengan mengambil pendirian beriman kepada Tuhan maka dengan mudah mereka akan mempelajari ayat-ayat Tuhan yang memberi panduan dalam mengurus tadbir alam. Yang penting sekali adalah mengambil langkah berhati-hati dalam pekerjaan. Anak-anak memerlukan penjagaan, begitu juga dengan harta dan juga kebun-kebun serta sungai-sungai. Bukankah manusia merupakan khalifah yang diamanahkan untuk menjaga alam ini?

Namun bagaimanakah mereka dapat mengambil langkah berhati-hati, kiranya mereka mengingkari hari berlakunya bencana. Harta dan anak-anak merupakan amanah Tuhan, perlu diurus tadbir berdasarkan panduan daripada Tuhan.


i.     Keperluan Bahagian Dunia Untuk
       Tujuan Akhirat


Pada zaman ini, tiada harta ibarat tiada agama. Harta amat diperlukan untuk keperluan asas harian dan juga untuk tujuan beragama. Apajua yang dikaitkan dengan harta, termasuklah aktiviti ekonomi serta pemilikan aset adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Bukan sahaja untuk tujuan keselesaan hidup, bahkan aktiviti menghayati agama harus dapat dihidupkan. Ayat 28:77 harus difahami sebagai mencari kehidupan akhirat melalui perkara-perkara yang telah didatangkan Tuhan di dunia ini dan menggunakan sedikit bahagian yang diperolehi itu untuk keperluan dunia. Ini bermakna, kita perlu dapatkan apa jua bahagian dunia terlebih dahulu seperti harta, pangkat, kedudukan serta status dan menggunakan semua itu untuk mencari bahagian akhirat. Di samping itu, kita harus peruntukkan sedikit bahagian itu untuk keperluan dunia.


ii.    Berjihad Dengan Harta Terlebih Dahulu

Bukankah untuk berjihad, kita perlu mulai dengan harta dan kemudian diikuti dengan pengorbanan diri (61:11)? Berapa lamakah seseorang itu dapat menongkat alam ini? Apabila sampai masa اجل مسمى, tempatnya akan digantikan dengan generasi seterusnya yang terdiri daripada anak-anak keturunannya. Dengan penghayatan agama yang terdapat pada generasi sebelumnya, perkara yang sama akan dituruti oleh generasi berikutnya.

Adapun anak-anak, perlu dididik untuk menghadapi zaman mereka dan bukannya zaman kita ini. Suasana pada zaman mereka adalah sama sekali berbeza dengan zaman sekarang. Pada zaman ini yang komunikasi berada di hujung jari, generasi akan datang perlu didedahkan dengan teknologi sedemikian dan persiapan terhadap perubahan perlu dilakukan awal-awal lagi (77:03). Bagaimanakah generasi kini dapat mendidik generasi akan datang, sedangkan capaian terhadap internet perlu diperolehi pada kos yang tinggi. Berbanding di negara-negara lain seperti Sweden, Korea Selatan dan Singapura, capaian itu dapat diperolehi secara percuma. Mereka lebih terdedah kepada maklumat dan bersedia untuk menguasainya berbanding masyarakat kita. Bagaimana keadaan, sekiranya anak-anak tidak menghormati generasi terdahulu semata-mata mereka beranggapan mereka adalah lebih pakar maklumat berbanding ibubapa mereka?

iii.     Darihal Kebun dan Sungai-sungai

Air bersifat melarut, membawa sebatian-sebatian dan nutrien untuk diserap ke dalam tanah. Tumbuhan mengambilnya untuk tujuan pertumbuhan yang baik. Lebihan air akan membawa sedikit baki sebatian dan nutrien untuk pertumbuhan lumut serta rerumput dalam sungai dan untuk kehidupan equatik seperti ikan, udang, sesiput dan sebagainya. Semuanya wajar berlaku dengan penuh harmoni sejak dahulu lagi. Hanya golongan yang berpandukan panduan Tuhan dapat memanfaatkannya dengan cermat. Adakah wajar semua itu diserahkan kepada golongan ingkar, sehingga mereka mengambilnya secara gelojoh tidak terkawal. Sehingga mengakibatkan taman-taman serta sungai-sungai menjadi rosak kerananya. Wujudnya spesis ikan yang berupaya melakukan pembersihan sungai, dengan memakan kotoran yang disingkirkan di Sungai Kinta, Ipoh, yang dikenali sebagai ikan MBI, (kerana tugasnya melakukan pembersihan seperti kakitangan bandaraya) menunjukkan kekuasaan Tuhan, untuk tujuan membaik pulih kerosakan yang disebabkan oleh manusia. Ikan ini amat tidak digemari oleh kucing lantaran kulitnya yang sangat keras.

Sungai-sungai berpunca dari kawasan tadahan air. Kerosakan kawasan tadahan air akan membawa akibat kerosakan sungai.

iv.     Kerosakan Sumber Air

Kita dapati pada waktu ini, apabila berlaku penebangan hutan secara berleluasa, aliran air yang mengalir tidak lagi berlaku secara beransur-ansur dan ini dapat mengakibatkan terjadinya banjir kilat apabila hujan sedikit lebat. Kekeringan air segera berlaku, hanya untuk tempoh beberapa minggu sahaja hujan tidak turun. Bahkan, air yang seharusnya dapat digunakan untuk tujuan pengairan bendang menjadi semakin terhad, bukan disebabkan oleh kekurangan hujan per tahunan, tetapi disebabkan oleh salah selia pihak-pihak yang diberi tanggungjawab. Wajarkah lembaga kemudahan awam yang membekalkan air dipersalahkan, lantaran tidak berupaya menakung air semasa banjir besar yang berlaku secepat kilat?

Mengapa bukit-bukau perlu digondolkan sehingga mengakibatkan pergerakan air yang sepatutnya dapat diperlahankan, telah melimpahi tebing-tebing dan merobek tebing-tebing sungai? Kerosakan apakah ini, semata-mata kerana kayu hutan yang tak seberapa nilainya, hanya ribuan ringgit, mengakibatkan kemusnahan hasil pertanian sama ada akibat banjir atau kemarau? Apakah mereka layak untuk memakmurkan syurga Tuhan setelah mereka gagal di dunia ini? Begitulah juga umat ini yang membiarkan sahaja perlakuan seperti itu berlaku, tanpa sebarang usaha membaik pulih serta menasihati pihak-pihak tertentu yang melakukan kerosakan.

Memilih kebun-kebun yang ada punca air, adalah merupakan keadaan yang sesuai untuk tujuan pembangunan pertanian dan penternakan intensif. Aliran sungai adalah sinonim dengan pengangkutan makronutrien seperti sebatian nitrat, kalium dan fosforus dan mikronutrien seperti ion zink, boron dan sebagainya. Semua itu sangat sesuai untuk kesuburan tanah dan pertumbuhan tumbuhan yang lebat serta penghasilan hasil pertanian yang baik. Bahkan kita biasa mendengar pertanian giat yang dilaksanakan di kawasan delta, yang merupakan tempat tamadun manusia bermula, seperti delta Nil di Mesir dan delta Yangzhi di China. Demikian itu adalah perhiasan hidup di dunia ini sedangkan kurniaan Tuhan di akhirat adalah lebih baik.
Friday, October 16, 2015

SURAH NUH AYAT 11 -- HURAIAN KEPADA PUNCA PEMBENTUKAN CUACA


يرسل السمأ عليكم مدرارا

Ia menghantar langit ke atas kamu yang melelehkan.

(Sekiranya kamu berbuat demikian), ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah, kepada kamu;

i.    Kepelbagaian Bentuk Terjemahan

Terjemahan biasa yang banyak diperolehi adalah hujan yang lebat atau air yang turun mencurah-curah. Perkataan السمأ harus diterjemahkan secara terus daripada bahasa Arab bererti langit. Iaitu langit dihantar ke atas mereka dan bukanlah langit yang menimpa mereka. Perkataan asal مدرارا daripada درة adalah bererti juga lelehan, merujuk kepada susu yang dilelehkan. Perkataan yang sesuai adalah langit yang melelehkan air sedikit demi sedikit. Lelehan bukan curahan, susu yang keluar tidak turun mencurah-curah melainkan secara curahan sedikit demi sedikit setara dengan kuantitinya, sehingga bayi perlukan masa yang lama untuk menghisap susu ibu. 

Kuantiti hujan sebegini sekadar cukup membasahi bumi sehingga tidak akan mengakibatkan banjir atau tanah runtuh. Langit merujuk sesuatu yang tinggi. Awan perlu berada pada kedudukan yang tinggi untuk mengalami kesejukan dan menurunkan hujan secara lelehan demi lelehan. Awan yang berada pada paras kedudukan yang rendah, akan menurunkan hujan yang lebat. Fenomena ini banyak terjadi sekitar kawasan panas zon khatulistiwa. 

Keadaan sedemikian diimbangi dengan pertumbuhan hutan hujan khatulistiwa yang tebal supaya kandungan tanah tidak banyak dihanyutkan. Oleh itu fenomena banjir kilat sering terjadi apabila berlaku banyak aktiviti penebangan hutan.

ii.   Ayat Yang Membenarkan Fenomena 
      Alam Yang Dapat Dibuktikan 
      Secara Ilmiah

Dalam suatu eksperimen sains, wap air dapat dilelehkan apabila menempuh suatu sempadan yang lebih sejuk. Keadaan lebih sejuk diperlukan supaya titik-titik air dapat bergabung membentuk titisan air yang lebih besar. Ayat ini menjurus kepada keadaan langit sejuk, yang berada pada altitud yang tinggi sehingga memudahkan pembentukan titik-titik air mikroskopik. Titik-titik ini akhirnya bergabung membentuk titisan hujan yang dapat meleleh jatuh. Pembentukan hujan jenis ini dikenali sebagai hujan perolakan.


Hujan perolakan dapat berlaku setempat, di altitud 
yang tinggi tanpa pergerakan yang aktif. 

Oleh itu, angin lembab yang bergerak mengarah ke perbanjaran, akan mengakibatkan berlakunya penolakan udara ke atas sehingga meredah sekitaran yang sejuk. Fenomena seterusnya yang bakal terjadi adalah pembentukan hujan bukit.

Hujan bukit adalah sejenis hujan perolakan. Dalam hujan 
perolakan, awan perlu berada pada kedudukan yang tinggi
sebelum menghasilkan hujan.

Semasa proses pembentukan hujan, keadaan lampau sejuk yang terbentuk, dapat menarik lebih banyak titik-titik air pada suatu awan sehingga menjatuhkan titisan air secara avalance (24:43). Aktiviti pembenihan awan menggunakan bahan penyejuk seperti wap ammonium nitrat, dapat menggalakkan terhasilnya hujan pada kadar yang segera. Namun penumpukan wap ammonia di atmosfera yang lebih tinggi sehingga bertindakbalas dengan asid nitrik daripada aktiviti petir, dapat menimbulkan kebahayaan terbentuknya ribut yang menurunkan hujan dengan sangat lebat. Penumpukan wap ammonium nitrat di udarakasa didapati akan menahan haba daripada terlepas ke angkasa lepas pada keadaan kelembapan tinggi dan akan menghangatkan bumi semasa kelembapan rendah. 

Adakah kita termasuk hamba Tuhan yang berhati-hati semasa melakukan aktiviti pertanian sehingga mengakibatkan perubahan kepada cuaca bumi, demi mendapatkan hasil pertanian yang lumayan? Kepatuhan kepada Tuhan bukan sahaja dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ta'abudi, malahan dalam seluruh aspek kehidupan. Manusia tidak perlu terlalu gelojoh dengan kehidupan di dunia ini. Sebenarnya sesuatu yang diusahakan oleh individu selalunya cukup untuk keseluruhan ahli keluarganya serta sebahagian daripada ahli masyarakat. 

Mereka seharusnya gelojoh dalam mempelajari ayat-ayat Tuhan supaya dapat menempuh kehidupan yang lebih bermakna. Supaya mereka layak menjadi ahli syurga untuk tujuan memakmurkannya. Mengamalkan ibadah berpuasa tentunya dapat mengurangkan pengambilan makanan, sehingga aktiviti pertanian yang merosakkan alam sekitar dapat dihindari. Kita harus mempelajari pengamalan masyarakat China dahulukala yang gemar memilih baja buangan haiwan dan manusia dan bukannya baja sintetik yang merosakkan.

iii.    Kebaikan Kitar Semula Nitrat

Kitar semula nitrat dapat mengurangkan kejadian gelinciran tanah serta tanah rebah. Apatah lagi, sekiranya nitrat dan nitrit didapati terlalu banyak dalam tanah dan larut dalam air, pelbagai masalah akan timbul. Pelbagai masalah kesihatan seperti kanser serta penyakit lelah kepada anak-anak kecil terjadi, gara-gara pencemaran nitrat dan nitrik. Setakat ini tiada penapis yang dapat menapis nitrat melainkan melalui kaedah R.O. Kaedah penghasilan air tulen ini untuk tujuan pembersihan, didapati memerlukan kos yang tinggi. Usaha yang ada adalah pada skala yang kecil sahaja.

iv.    Fenomena Langit Dengan Sempadan 
        Suhu Berbeza

Fenomena ini berlaku di atas permukaan bumi akibat daripada perubahan musim (perselisihan malam dan siang) sehingga terbentuk kisaran angin. Bumi yang berputar di paksi pada kecondongan 23.5 darjah menyebabkan berlakunya perubahan tempoh antara siang dan malam sepanjang tahun. Akibatnya, berlakulah perbezaan suhu antara permukaan bumi yang bersudut tegak dengan matahari dengan bahagian bumi yang lain pada sudut-sudut yang berlainan. Kawasan yang panas akan mengalami tekanan udara yang rendah manakala kawasan sejuk, tinggi. Pergerakan udara dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah mengakibatkan pertembungan antara udara sejuk dan udara panas yang mengandungi wap-wap air. Wap-wap air yang disejukkan akan segera membentuk titik-titik air yang kelihatan sebagai awan. Hujan yang turun dikenali sebagai hujan monsun. Hujan jenis ini jarang dituruti oleh aktiviti kilat dan petir yang aktif. Seringkali kita dapat melihat ke angkasa, apabila kepulan awan kadangkala mengalami pelenyapan disebabkan oleh perpindahan awan ke kawasan udara panas. Fenomena sebaliknya pula akan berlaku apabila awan tiba-tiba terbentuk apabila suhu menyejuk.

Perkara sedemikian sebenarnya dapat dipelajari melalui geraf keluk air yang berubah dengan perubahan suhu dan tekanan. Di Malaysia terdapat dua fenomena monsun iaitu monsun timur laut dan monsun barat daya. Monsun timur laut membawa kesan hujan yang lebat pada sekitar hujung dan awal tahun manakala monsun barat daya yang lebih kering berlaku pada pertengahan tahun. Pada waktu pagi yang sejuk, lelehan air daripada embun dapat berlaku walaupun tanpa adanya hujan. Lelehan air bernutrien ini amat membantu pertumbuhan kulat.

Kulat hanya akan tumbuh dengan bekalan air
bersih yang bernutrien, terutamanya selepas
hujan lebat yang banyak aktiviti kilat.

Friday, October 9, 2015

SURAH NUH AYAT 10 -- BERISTIGHFARLAH KEPADA TUHAN


فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا

Telah berkata aku, minta ampunlah olehmu akan Tuhan kamu, sesungguhnya Ia yang Maha Pengampun.

"Sehingga Aku berkata (kepada mereka): `Pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, Sesungguhnya adalah ia Maha Pengampun.

i.     Mengaku Kesalahan dan Memohon
       Keampunan Tuhan

Apakah yang diseru oleh Nabi Nuh A.S? Iaitu untuk memohon keampunan Tuhan. Yang menjadi masalah adalah, mereka tidak merasakan mereka bersalah kepada Tuhan, lalu bagaimanakah mereka mahu menyahut seruan Nabi Nuh A.S? 

Seperti sekarang ini sebagaimana perlakuan manusia yang mereka sangkakan sebagai serba canggih, berdasarkan pengamatan saintifik dan mesra alam sebenarnya masih menimbulkan kebahayaan kepada alam sekitar kediaman mereka sendiri. Lalu bagaimanakah polisi sesebuah pemerintahan dapat mendidik rakyatnya supaya berhati-hati dalam pekerjaan mereka? Pelbagai bencana telah berlaku kepada Fir'aun lantaran sebab akibat perbuatan mereka sendiri. Begitu juga dengan bencana dari langit yang menimpa negara-negara Barat pada setiap tahun akibat perbuatan mereka sendiri.

ii.     Kelangsungan Hidup Di Bumi

Bahkan mereka menyalahkan fenomena perubahan cuaca atas segala bencana yang berlaku namun, mengapakah kebanyakan daripada bencana yang berlaku hanya berlaku di tempat sekitar mereka dan kurang terjadi pada belahan bumi yang lain? Sedangkan seluruh manusia juga terkesan daripada kehangatan akibat perubahan cuaca. 

Sebenarnya mereka tidak menyedari, perbuatan tangan mereka yang manakah yang mengakibatkan perubahan cuaca? Tuhan telah mengarahkan mereka beriman terlebih dahulu dan memohon keampunan kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum Ia menunjuki mereka. Adakah mereka dapat menghilangkan keegoan mereka sehingga mengakui kecanggihan mereka sentiasa membuatkan mereka berada dalam bencana? Kerana keimanan bukan perkara yang murah serta mudah, hanya dengan menyerahkan ilmuNya semata-mata dan pada masa yang sama mengingkari arahanNya. 

Perkara yang seperti inilah yang tidak dapat diterima oleh kebanyakan manusia sehingga akhirnya bencana datang menimpa mereka akibat perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Ilmu mereka sebenarnya tidak meliputi. Sesungguhnya Tuhan sentiasa membuka pintu keampunanNya, agar manusia merendah diri dan mengakui Tuhan jualah yang berhak memimpin mereka. 

iii.    Keingkaran Itu Adalah Pilihan 
        Mereka Sendiri

Baiklah, mereka menolak untuk mengimani Tuhan serta memohon keampunan daripadaNya. Mereka hanya mengakui bahawa apajua yang berlaku di alam ini adalah suatu fenomena alam. Sebenarnya Tuhan tidak memerlukan langsung keimanan mereka itu. Lalu Tuhan akan membiarkan mereka tenggelam dalam kecanggihan mereka melakukan kerosakan demi kerosakan. Bumi semakin panas sehingga bencana banyak berlaku ke atas mereka serta orang-orang yang serupa dengan mereka. Mereka sendiri tentunya akan membuat imbangan dan ulang semak terhadap kerja tangan mereka. Adakah mereka akan menemui punca bencana yang mereka telah lakukan? Kalau mereka temuinya sekalipun, mampukah mereka berbuat suatu sehingga polisi mereka akan dipatuhi dan seterusnya menghindari bencana yang serupa daripada berulang! 

Sekiranya mereka tidak melakukan, sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan mereka mampu melakukannya. Maka adalah wajar mereka mengkhuatiri azab Tuhan di akhirat yang lebih berat lagi. Sehingga mereka tidak lagi mampu melakukan kerosakan bahkan tidak juga perbaikan. 

Adakah apabila keadaan sudah terlambat baru mereka mahu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada sebarang nilai perbaikan selepas itu? Laksana menampal semula kaca yang telah pecah, hanya dalam relau sahaja kesudahan yang terbaik. Begitulah perbezaan antara golongan beriman yang mengajak golongan ingkar supaya kembali kepada keimanan. Nanti Tuhan akan tunjukkan cara-caraNya serta mendatangkan rahmatNya sehingga keadaan alam sekitar akan dapat dipulihkan. Golongan ingkar dengan keegoan mereka menyangka mereka lebih mengetahui dan lebih berupaya mengubah keadaan, menafikan kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu.

 Akui sahaja perubahan cuaca tidak pernah
 berlaku dan jangan lakukan apa-apa persediaan!


iv.    Kesedaran Yang Hampir Terlewat

Oleh kerana pergolakan alam persekitaran yang semakin menjadi-jadi kini, mahu tidak mahu suatu langkah inisiatif yang besar telah dimulai sendiri oleh kepimpinan golongan ingkar dalam usaha mengawal semula cuaca bumi yang semakin parah. Usaha mewujudkan bank hijau melalui pengawalan karbon menjadi satu cadangan yang menarik. Sekalipun penulis telah menjelaskan sebelum ini bahawa gas karbon dioksida bukanlah punca penyebab kepada perubahan cuaca bumi, namun melalui cadangan mereka itu, pengawalan karbon harus dimulai dengan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan aktiviti pembalakan dan pembakaran hidrokarbon. Antara perkara positif yang akan dilakukan adalah melalui usaha pemulihan hutan yang akan dilakukan secara besar-besaran. Begitu juga dengan pengawalan aktiviti pembakaran hidrokarbon melalui aktiviti perkilangan dan penggunaan jentera termasuk kenderaan. 

Sebenarnya penulis dapat melihat bahawa penguatkuasaan sedemikian akan menjurus kepada pembentukan sebuah kerajaan dunia (One World Government). Masalah sebenar bukanlah perlepasan karbon dioksida ataupun penebangan hutan tanpa kawalan. Sekalipun kedua-duanya berkait rapat, punca segala masalah adalah perlepasan haba yang tidak terkawal dan diikuti perlepasan wap-wap baja yang berlebihan. Gabungan kedua-duanya telah mengakibatkan pembentukan selimut haba sehingga haba tidak dapat terbebas ke angkasa lepas dengan kadar segera. 

Kesilapan dalam menentukan punca kepada permasalahan ini membawa kepada kesempatan yang diambil oleh pihak kapitalis supaya mereka akhirnya dapat membentuk badan korporat bagi menguasai aktiviti manusia.
Popular