SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Tuesday, June 27, 2017

SURAH AL-MUZAMMIL AYAT 7 -- SIANG YANG PANJANG


ان لك فى النهار سبحا طويلا

Sesungguhnya bagimu pada siang hari itu kelapangan yang panjang.

(Kami galakkan Engkau dan umatmu beribadat pada waktu malam), kerana Sesungguhnya Engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan Yang panjang kira bicaranya;

i.    Lakukan Perkara Lain Waktu Siang

Sesungguhnya Tuhan ciptakan siang untuk melakukan perkara-perkara lain. Manusia dapat memenuhinya dengan melaksana-kan pekerjaan mencari suatu penghidupan (78:11). Sekiranya pembangunan malam menjadi suatu yang meletihkan pada permulaannya, seseorang dapat menggantikan kerehatannya pada waktu siang. Demikian itu pada zaman itu yang kehidupan manusia tidak dihimpitkan dengan keperluan mencari kehidupan. Pada zaman ini, bukan sahaja makanan dan minuman perlu diambil dengan bayaran tertentu bahkan masuk ke tandas juga memerlukan bayaran tertentu yang perlu dibayar kepada IWK dan Jabatan Bekalan Air. Tidak dapat dinafikan, siang hari telah disibukkan dengan usaha mencari penghidupan bahkan sehingga malam hari. Tuhan Maha Mengetahui keadaan waktu ini (73:20) dan juga keadaan umat ini, namun bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran apabila menjelang malam. Terjemahan lain bagi سبحا طويلا adalah pekerjaan yang banyak. 

Demikian pada waktu ini apabila sistem yang mengambil alih pentadbiran dunia sekarang ini amat-amat mendesak manusia untuk bekerja dari siang hingga malam. Oleh kerana terdapat dua entuk terjemahan berbeza, keadaan itu tidak seharusnya dijadikan titik mula perbezaan antara kita. Berusaha mendapatkan pekerjaan yang dapat memberi kerehatan pada siang hari adalah amat digalakkan, agar kesempatan kerehatan itu dapat digunakan untuk persediaan bangun pada waktu malam. Terlalu banyak agenda untuk difikirkan berbanding usaha seseorang menghabiskan masanya semata-mata untuk bekerja.

ii.    سبحا طويلا   Dua Bentuk Terjemahan
       Yang Berbeza

Terdapat dua bentuk terjemahan terhadap سبحا طويلا pertamanya dikatakan sebagai kelapangan yang panjang dan keduanya adalah pekerjaan yang banyak. Kedua-dua bentuk terjemahan ini kelihatan berlawanan. Sebenarnya ulama-ulama silam pernah mengeluarkan fatwa bahawa kerja-kerja penafsiran Al-Quran adalah sesuatu yang diharuskan dan yang di‘haram’kan adalah kerja-kerja penterjemahan. Kemudian lahirlah kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir Ibnu Abbas, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Bayan, Tafsir Al-Maraghi dan sebagainya yang semuanya menjurus kepada tafsiran-tafsiran tertentu sebahagian sahaja perkataan-perkataan tertentu dalam Al-Quran. Bermula penterjemahan Al-Quran dilakukan oleh penterjemah Kristian berbangsa Inggeris. Penterjemahannya sangat tidak menarik dan sukar dihubungkan dengan perkataan-perkataan asal ayat-ayat Al-Quran. Dalam menghadapi dilemma baru supaya ayat-ayat Al-Quran dapat diterjemahkan dengan lebih jitu, fatwa baru telah dikeluarkan oleh ulama-ulama terkemudian supaya kerja-kerja penterjemahan Al-Quran diharuskan manakala kerja-kerja penafsiran Al-Quran pula yang di‘haram’kan!

Al-Qur'an bukanlah kitab semata-mata
untuk bangsa Arab. Ramai bangsa Arab,
sekalipun mahir berbahasa Arab, tidak 
memahami Al-Qur'an. Jadi adakah tafsiran 
atau terjemahan daripada mereka adalah
sesuatu yang wajib diterima bulat-bulat?

iii.    Kepelbagaian Tafsir Dan Terjemahan

Kemudian muncullah kitab-kitab terjemahan dalam pelbagai bahasa seperti Tafsir Rahmat oleh H. Oemar Bakry yang sebenarnya merupakan kitab terjemahan, Mushaf Tajwid, Tafsir Al-Quran oleh Departemen Agama Republik Indonesia juga merupakan kitab terjemahan, Terjemahan Al-Quran oleh Drs. Mahmud Yunus dan Syamil Al-Quran juga oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Perubahan sedemikian mengakibatkan tidak ada lagi kitab-kitab tafsir baru diterima pakai secara meluas melainkan melalui tulisan pejuang-pejuang Islam seperti Fi Zilalil Quran oleh Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Banna oleh Hassan Al-Banna, pelopor gerakan Al-Ikhwan, Mesir. Ulama-ulama seperti ini lebih memahami keberadaan mereka dalam menerima ayat-ayat Tuhan secara terus sebagaimana yang mereka dapati tertulis dalam lembaran-lembaran antara dua kulit, sedangkan ramai daripada pengikut-pengikut mereka telah mengambil ulama-ulama sedemikian sebagai rujukan terus tentang suatu penerangan dalam agama. Ulama-ulama sedemikian boleh jadi benar atau tersilap dalam memberi tafsiran dan untuk mereka adalah amalan mereka lantaran mereka memilih untuk berijtihad secara bersungguh-sungguh. 

Penerimaan sama ada terhadap bentuk penafsiran atau terjemahan sebenarnya memerlukan hujah, suatu corak kefahaman berdasarkan disiplin tertentu. Walau apajua tafsiran atau terjemahan, menerima bulat-bulat hanya bersandarkan daya fikir mana-mana ulama, tidak seharusnya dilakukan kerana seseorang dikhuatiri mendahului perkataan ulama berbanding perkataan Tuhan. Penulis mengambil pendirian untuk tidak menafikan apajua penterjemahan atau penafsiran oleh penafsir-penafsir tertentu. Keadaan umat ini telah sedia terpecah. Mereka menjadi lemah atas sebab bencana saling memusuhi antara mereka. Apakah lagi bahan-bahan baru yang dapat digunakan untuk menjadikan mereka terus berselisih? Tentunya banyak sekali sekiranya kita memikirkan untuk menjadi pengadu dombanya.


Al-Qur'an dijadikan punca perbalahan dan
ulama-ulama mereka sangat menyukainya.
Beginilah yang terjadi apabila kefahaman
tentang Al-Qur'an dikatakan hak mutlak
ulama-ulama tertentu, seolah-olah kefahaman
ulama-ulama mereka sahaja yang benar.

Hanya Tuhan yang mengetahui tafsiran dan juga terjemahan yang sebenarnya. Hasil penulisan ini hanyalah merupakan komentar terhadap beberapa penterjemahan dan penafsiran yang diperolehi dan penulis suka untuk menengahkan suatu pendapat berdasarkan rujukan yang difikirkan sebagai ilmiah yang pernah penulis pelajari sendiri.
Wednesday, June 21, 2017

SURAH AL-MUZAMMIL AYAT 6 -- TUMPUAN MALAM ADALAH LEBIH KUATان ناشئة اليل هى اشد وطأ و اقوم قيلا

Sungguh ‘pembangunan’ malam adalah ia lebih dahsyat persediaan dan lebih lurus perkataan.

sebenarnya sembahyang dan Ibadat malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa), dan lebih tetap betul
bacaannya. 

Atas permasalahan sedemikian, mereka perlu untuk menghidupkan malam sehingga malam dapat diisi dengan pengkajian serta pengamatan terhadap Al-Quran. Melakukan pembacaan secara bacaan tartil sebagaimana yang dituntut. Ibadah malam harus dilakukan bersama-sama sehingga rutin sedemikian dapat dijadikan budaya dalam masyarakat. Keadaan waktu malam yang sunyi membolehkan ketenangan jiwa membawa kepada peringkat gelombang theta pada minda manusia. Keadaan ini adalah keadaan imaginatif dan kreativiti. Sekiranya pembacaan Al-Quran selari dengan keadaan minda pada waktu ini, suatu kefahaman yang lebih jitu dapat diperolehi. Zaman keagungan kerajaan Islam suatu masa dahulu, cendiakawan Islam menghabiskan masa malam untuk menelaah Al-Quran dan berfikir kaitannya dengan alam ciptaan Tuhan.

Bunyi-bunyian dari persekitaran yang tenang,
sebenarnya dapat membantu seseorang
mencapai tahap gelombang theta.

i.    Berfikir Rahsia Penciptaan Alam

Terlalu banyak persoalan timbul sehingga mereka sentiasa berfikir akan rahsia penciptaan alam. Sehingga kini masih terlalu banyak rahsia alam yang belum dapat dikupas. Pembacaan malam adalah lebih lurus perkataannya. Memahami diikuti menterjemah dan mendapatkan penafsiran menurut jalan ilmuwan terdahulu, memerlukan kesegaran bahasa dan ilmu dan keadaan yang paling sesuai diperolehi adalah pada waktu malam. Al-Quran bukanlah dendangan yang perlu dibaca mendayu-dayu dengan harkat panjang lebarnya serta naik turunnya, tetapi merupakan sebuah kitab petunjuk untuk semua manusia. Penyampaian Al-Quran adalah berdasarkan satu ayat tetapi memberi seribu satu pengertian. Oleh itu perkataan Al-Quran adalah merupakan perkataan yang sampai, sama ada seorang itu pakar dalam satu-satu bidang ataupun kepada masyarakat umum. Daripada Al-Quran, umat Islam mencipta tamadun, mereka tidak lemah mempelajari dan tidak takut menyampaikan menurut jalan kefahaman mereka masing-masing. Namun apabila umat telah mengambil petunjuk yang lain selain daripada petunjuk Al-Quran, dengan mencampur baurkan sumber-sumber daripada agama-agama yang lain, mereka mengalami pelemahan sebagaimana yang telah ditakdirkan Tuhan. Lalu ulama-ulama mereka meletakkan syarat supaya tiada siapa dibenar berkata-kata tentang agama melainkan apa yang telah didapati daripada ulama-ulama silam dan pintu ijtihad ditutup rapat. Akhirnya sekarang ini, hukum agama dipelajari daripada mereka yang jahil berakademikan agama.

ii.   Al-Quran Yang Kini Diagih-agihkan

Lalu jadilah Al-Quran sebuah kitab yang sedia terbahagi (15:91), hanya kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pembacaan bertajwid semata tanpa memahami isi kandungannya, tentang hukuman atas kesalahan semata, tentang perbincangan air satu kolah dan dua kolah untuk murid-murid tua serta kisah-kisah silam yang dijadikan ceritera untuk rujukan kanak-kanak serta yang berkaitan dengannya. Pembacaan Al-Quran hanya sekadar untuk dipertandingkan dalam majlis tilawah yang dihiasi dengan hiasan-hiasan. Pembukuan Al-Quran hanya untuk kelihatan menarik dengan kulit-kulit bersulamkan warna keemasan. Pengamalan Al-Quran ditumpukan kepada perkara-perkara mistik, seolah-olah Al-Quran diturunkan adalah semata-mata untuk tujuan perawatan kesan daripada pengamalan sihir dan sebagainya. Umat perlu bersatu kembali untuk mengamalkan Al-Quran sekalipun ditentang oleh golongan 'ulama' atau umara’.

iii.  Kembali Kepada Satu Iaitu Al-Quran

Tuhan tidak memberi yang lain daripada yang telah diberi kepada RasululLah S.A.W. iaitu Al-Quran. RasululLah S.A.W. memahaminya serta mengamalkannya sehingga dapat dicontohi melalui kitab-kitab rujukan As-Sunnah. Semua itu adalah daripada Al-Quran dalam bentuk tersurat atau tersirat. Membeza-bezakan antara Al-Quran dan As-Sunnah sama ertinya dengan kerja membeza-beza antara Allah dan Rasul. Demikian itu adalah kerja golongan ingkar kepada Tuhan dengan sebenar-benar ingkar. RasululLah S.A.W. tidak pernah mengambil alih kerja Tuhan dalam mengarahkan manusia untuk mensucikan As-Sunnah namun As-Sunnah haruslah difahami sebagai panduan yang dicontohi daripada RasululLah S.A.W. sebagai manifestasi pengamalan baginda terhadap Al-Quran. Kalau perlu tidak perlu disebut As-Sunnah, sebut saja panduan RasululLah S.A.W. dalam mentaati perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran atau sebut sahaja Atsar RasululLah. Tujuan penulis menekankan perkara sedemikian adalah supaya kita bersama-sama meninggalkan ideologi manusia dalam beragama dan lebih mengelojohi petunjuk Tuhan untuk dipatuhi. Tiada mukjizat setanding Al-Quran pernah ditemui. 

iv.  Faktor Yang Menggagalkan Persediaan 
      Bangun Malam

Di mana-mana jua apabila kita berjalan pada waktu malam pada zaman ini, kita akan mendapati malam banyak dihidupkan dengan aktiviti hiburan serta usaha mencari rezeki yang berkesinambungan sepanjang masa. Keadaan sedemikian terjadi disebabkan untuk memenuhi tuntutan hidup atau untuk mengisi kekosongan jiwa. Situasi ini sebenarnya adalah agenda kapitalis sehingga setiap individu gagal mendapatkan ruang masa bagi meneliti serta memikirkan tentang hakikat kehidupan. Usaha mendapatkan harta adalah bagi memenuhi keperluan membayar hutang yang diperolehi melalui kaedah riba. Sekiranya seseorang itu meneliti peruntukan masa yang dilalui sebenarnya suatu usaha memanfaatkan masa boleh dilakukan dan setiap individu sebenarnya tiada alasan untuk mengatakan bahawa ia tidak memiliki kecukupan masa bagi memerhati satu atau dua ayat Al-Quran setiap hari. Kebiasaan perlakuan ini sebenarnya harus dilakukan sebagai suatu bentuk penghayatan agar seseorang tidak akan terpisah daripada Al-Quran. Perintah ini sebenarnya dapat dipelajari daripada penghujung ayat daripada surah ini. Pada zaman ini hiburan berada di mana-mana. Hampir setiap rumah dilengkapi dengan peralatan komunikasi sehingga ahli-ahli rumah telah dilalaikan dengan rancangan-rancangan hiburan yang tidak pernah berpenghujung. Namun masih adakah individu yang dapat melarikan diri daripada keadaan sedemikian? Hanya mereka yang dapat membebaskan pemikiran mereka, tidak akan terikat dengan peraturan kapitalis sedemikian.

Bebaskan minda anda dan ikutlah suara hati anda,
kerana kehidupan sebenar anda akan bermula
selepas ini.


Thursday, June 15, 2017

SURAH AL-MUZAMMIL AYAT 5 -- QIYAMUL LAYL UNTUK MENERIMA PERKATAAN YANG BERAT


انا سنلقى عليك قولا ثقيلا

Sungguh Kami, nanti Kami campakkan ke atasmu akan suatu perkataan yang berat.

(Sayugialah Engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing Dengan Ibadat Yang berat kepada hawa nafsu, kerana) Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu wahyu (Al-Quran Yang mengandungi perintah-perintah) Yang berat (kepada orang-orang Yang tidak bersedia menyempurnakannya).

i.    Berat Pada Sudut Kesan

Bukan berat pada timbangan tetapi berat pada kesannya. Kesannya adalah kepada mereka yang mengetahui serta mempraktiskannya. Apabila Tuhan mengatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran mengandungi berat, sesuatu harus dilakukan untuk membuktikannya. Sebagai contoh, Jabatan Kaji Bumi harus mengambil ayat Al-Quran tentang batas-batas usaha manusia supaya pembangunan harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu sahaja di atas mukabumi ini. Ahli sains atau pakar sains harus mengambil ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan tentang fenomena pembelauan, pembiasan dan pantulan cahaya. Kejuruteraan komunikasi harus mengambil pelajaran daripada Al-Quran, bagaimana kesan pinggiran dapat ditakrifkan melalui penjelmaan Fourier dan siri Fourier sehingga sudut-sudut belauan tertentu dan frekuensi tertentu dapat ditakrif daripada suatu komponen cahaya berisyarat. 


Kesan pinggiran cahaya disebut dalam Al-Qur'an

Jabatan Kaji Cuaca dan Jabatan Pertanian harus belajar daripada Al-Quran bagaimana kesan kerja-kerja Ammon, pembesar Fir’aun akhirnya memusnahkan bendang-bendang pertanian yang terkesan daripada kesan cuaca yang memudharatkan.


Apabila udarakasa dicemari dengan lebihan
wap-wap baja, cuaca akan rosak.

Ahli mekanikal harus belajar daripada Al-Quran, bagaimana kesan aerofoil berlaku pada sayap burung dan kesan mekanik bendalir yang mengurangkan geseran udara kepada burung ketika terbang di udara. Bahkan mereka harus mengkaji kesan kebalikan daripada itu iaitu bagaimana perbezaan tekanan antara kawasan dapat dijadikan ukuran untuk tujuan peramalan pergerakan angin dan pada skala besar melibatkan cuaca. Jabatan Hutan harus mengambil pelajaran daripada kesan berkenaan sebagai kawalan terhadap sebarang pencemaran hutan melalui penebangan haram atau perlombongan haram. 


Kajian kesan tekanan dan pergerakan udara
yang dipelajari dari Al-Qur'an bukanlah
hanya tertentu untuk tujuan penerbangan 
bahkan lebih daripada itu.

Bahkan sekolah penerbangan harus mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang menjurus kepada kesan resonan magnetik terhadap manusia dan pertentangan medan magnetik untuk tujuan membina pesawat yang dapat membentuk pelampung medan serta dapat terapung tanpa kipas. Ahli bioteknologi harus memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran bagaimana kesan gegaran terhadap biji benih dapat membantu perkembangan sel. Bahkan mereka harus mengkaji bagaimana khasiat buah-buahan dapat diperolehi tanpa perlu menanam pokok buah-buahan berkenaan pada jumlah yang banyak. 

Betapa Al-Qur'an telah menyebut bahawa gegaran
diperlukan dalam perkembangan sel benih.

Ahli astronomi harus menumpukan kerja mencerap komet-komet tertentu yang akan menghentam bumi supaya amaran dapat diberi kepada manusia seterusnya mereka akan menggandakan amal perbaikan sebelum berlakunya hari Keputusan! Ahli kimia harus mempelajari daripada Al-Quran bahawa terdapat bahan tambah makanan yang sifat-sifatnya disebutkan dalam Al-Quran membawa mudharat terhadap kesihatan manusia. Ahli geologi harus mengambil manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran bagaimana pembentukan lapisan-lapisan batuan yang dapat dibezakan melalui kepelbagaian warna, dapat dijadikan panduan dalam kerja-kerja penurapan tanah membentuk lapisan-lapisan tanah yang kukuh.

ii.     Peranan Ulama-ulama Yang Benar 
        Memperbetul Keadaan

Hanya yang takut akan Tuhan dalam kalangan hamba-hambaNya adalah ulama. Mereka tidak akan merencana suatu pembangunan untuk membangunkan kediaman-kediaman manusia sehingga mendatangkan bahaya untuk manusia itu sendiri serta hidupan-hidupan lain. Ahli fizik harus mengkaji fenomena bulan bertegak lurus dengan matahari sewaktu kejadian gerhana matahari di atas kepala sehingga terciptanya kenderaan yang dapat terapung di udara akibat pembentukan pelampung medan di bawahnya. Jurutera mekanikal harus mengkaji Al-Quran bagaimana lampau penyejukan dan percikan api di tengah-tengah mampatan enjin dapat meningkatkan prestasi keluk pembakaran terbaik dalam enjin. 


Percikan api palam pencucuh adalah yang
terbaik di tengah-tengah mampatan bahan bakar.

Pemaju-pemaju perumahan serta Pihak Berkuasa Tempatan harus mempelajari daripada Al-Quran tentang bahan-bahan kimia tertentu yang kini dibuang merata-rata oleh manusia supaya projek-projek perumahan tidak mendatangkan akibat buruk kepada isi rumah kemudian harinya. Jabatan Kerja Raya harus mengkaji Al-Quran supaya hasil bumi setempat dapat diagihkan secara merata dalam kalangan rakyat melalui jalan-jalan yang mudah sehingga kedudukan ekonomi rakyat akan terbela dan bukan mencontohi projek pembinaan lebuhraya kerajaan Sabak sehingga mengakibatkan kemusnahan alam sekitar.

Jabatan Farmasutikal harus mengkaji Al-Quran tentang proses-proses perlu yang harus dilakukan kepada bahan makanan sehingga memudahkan usus menyerap khasiat makanan dengan lebih berkesan sehingga mereka tidak perlu menghasilkan terlalu banyak drug yang kini menjadi menyebab utama kecelaruan hidup manusia. Pakar ekonomi harus mengkaji Al-Quran, bahawa kesan pengamalan ekonomi riba kapitalis telah mengakibatkan rakyat hidup menderita, permasalahan sosial yang serius berlaku, kadar kejadian jenayah meningkat dengan ketara dan pencemaran alam semakin menjadi-jadi. Kita tidak seharusnya mencontohi ilmuwan Barat yang berusaha menghasilkan tali yang kukuh untuk direntang ke angkasa lepas dari bumi ini supaya mereka boleh memanjatnya ke stesen-stesen angkasa apabila sampai masa berlaku kekalutan di mukabumi ini. Kita tidak harus juga mencontohi mereka dalam usaha melepaskan terlalu banyak bahan cemar sehingga mengakibatkan kerosakan atau kebocoran kepada lapisan langit. Semua bahaya ini ada disebut dalam Al-Quran.


 Pemulihan ozon pada peringkat sekarang ini
adalah bersifat sementara. Bumi harus terus 
berada dalam keadaan panas sekiranya kita
ingin selamat daripada sinar bahaya uv.

iii.      Perkara Yang Tidak Harus 
          Mereka Lakukan

Seterusnya apasaja penemuan-penemuan terbaru sebenarnya telah disentuh terlebih dahulu dalam Al-Quran supaya manusia memikirkannya terutama mengambil masa malam ketika waktu tenang dengan mengkaji dan meneliti ayat-ayat. Terdapat banyak pelajaran dalam Al-Quran yang diabaikan oleh umat ini. Al-Quran bukanlah sekadar kitab agama yang hanya harus dipelajari oleh ahli-ahli agama dan kemudian menuruti sunnah Fir’aun, mengeluarkan permit sehingga memilih orang-orang tertentu sahaja, yang boleh bercakap atau dibenarkan beriman (7:123). Mengapa Jabatan Agama sendiri tidak menyediakan garis panduan kepada penjawat dalam jabatan-jabatan lain, supaya panduan Al-Quran disyorkan untuk dipatuhi dengan menyediakan garis panduan berdasarkan ayat Al-Quran? Semuanya dilepas pandang atau tidak berminat untuk mempelajari ilmu Al-Quran yang ada hubung kaitnya dengan kehidupan dunia.

iv.      Kesempatan Agama Hanya Untuk 
         Tujuan Ekonomi

Bukankah manusia adalah khalifah yang diberi tugas mentadbir bumi ini berasaskan ilmuNya? Yang menjadi masalah ialah ahli-ahli agama hanya tahu hal-hal agama untuk akhirat! sehingga menguatkuasakan undang-undang yang mendatangkan hasil ekonomi seperti sijil halal, sijil nikah, sijil pencegah maksiat dengan mengeluarkan sapina  saman dan sebagainya. Meletakkan hukum ‘halal’ terhadap sesuatu secara sembrono dan meletakkan hukum ‘haram’ secara sembrono sehingga umat dihinggapi dengan pelbagai penyakit dan membangkitkan perseteruan yang serius dalam kalangan umat. Gejala permasalahan jiwa berlaku merata-rata akibat pemakanan yang memudharatkan tubuh. 

Atas kegagalan mereka menjagai umat ini, bayi-bayi baru yang dilahirkan banyak yang dicampak merata-rata. Bagaimanakah permasalahan sedemikian dapat diselesaikan sekiranya mereka sendiri tidak bersedia menerima kalam yang berat dari sisi Tuhan?
Friday, June 9, 2017

SURAH AL-MUZAMMIL AYAT 4 -- MENELAAH AL-QURAN SECARA DERETAN DEMI DERETAN


او زد عليه و رتل القرأن ترتيلا

Atau tambahkan ke atasnya dan deretkan olehmu akan Al-Quran deretan-deretan (25:32).

ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya; dan bacalah Al-Quran Dengan "Tartil".

Maka tujuan diperintahkan bangun pada waktu malam adalah membaca atau mengkaji Al-Quran dengan sebenar-benar pembacaan. Itulah cara bacaan yang sebenarnya, bukannya melompat daripada satu ayat kepada ayat-ayat yang lain sehingga hilang tujuan himpunan ayat (75:17).

i.     Membaca Al-Quran Secara Deretan 
       Demi Deretan (Beransur-ansur)

Demikian itu adalah kaedah sebenar bacaan Al-Quran. Dalam ayat 25:32, lawan bagi ترتيلا adalah جملة وحدة . Terdapat terjemahan lain yang menyatakan pembacaan tartil adalah pembacaan penuh tajwid namun penulis tidaklah berhak memberi ulasan terhadap bentuk terjemahan seperti itu. Membaca dengan tajwid adalah suatu kewajiban yang besar, sedangkan membaca dengan ‘tartil’ iaitu menurut disiplin secara beransur-ansur adalah merupakan kewajiban yang jauh lebih besar. Pembacaan dengan kaedah ‘tartil’ dapat menyediakan keadaan untuk pembaca dapat memahami ungkapan-ungkapan ayat dengan lebih teliti, membentuk himpunan ayat yang terangkum. Pembacaan secara tartil bagi pembaca yang mahir pula, dapat mencapai kepada pengetahuan nahu serta sorof tanpa memerlukan tanda-tanda seperti kasrah, fathah, dhammah, tanwin serta shaddah.

Terdapat beberapa kaedah kefahaman ayat yang mendorong kepada pertikaian kalangan mufassirin sehingga terbentuknya perbezaan pegangan dalam beragama. Akibatnya, di atas kepentingan individu, kumpulan perguruan atau keutamaan menurut silibus-silibus tertentu, umat menjadi berbeza pendapat kerananya. Untuk mengelak perpecahan dalam kalangan umat menjadi lebih parah, pintu ijtihad akhirnya telah ditutup dengan ketatnya. Perkara sedemikian, mengakibatkan perkembangan ilmu menjadi tersekat dan umat pernah dilarang daripada membincangkan perkara-perkara yang tidak akan selesai diperbincangkan dalam apajua bidang. Hal seperti ini pernah berlaku di Cordova, Sepanyol pada zaman kerajaan Andalusia. Akhirnya, dengan rujukan falsafah seperti Tahafut At Tahafut, sarjana Barat berpakat untuk membebaskan minda mereka daripada sebarang dogma seperti dogma dalam beragama dan membina tamadun yang telah diasaskan oleh umat Islam. Seterusnya mereka dapat mengatasi penemuan-penemuan umat Islam itu sendiri.

Apabila pemerintah Bani Umayyah mula melarang
Al-Qur'an daripada diperbincang dan diperbahaskan,
dan menerima pendirian ulama bulat-bulat,
pemerintahan mereka akhirnya runtuh. 

Mereka akhirnya dapat membina senjata yang dapat mengalahkan umat Islam dengan mudah sekali. Dalam keadaan umat Islam terkial-kial dengan kenderaan enjin stim, mereka telah berupaya membina pesawat terbang. Untuk menghapuskan kesan penemuan umat Islam -supaya segala asas ilmu hanya diiktiraf sebagai sumbangan mereka, mereka telah memisahkan nama-nama atau istilah-istilah Islam daripada perbendaharaan ilmu. Nama-nama pelopor seperti Ibnu Sina ditukarkan kepada Avecinna, Ibnu Rusd ditukarkan kepada Averuss dan kitab-kitab karangan mereka telah dialih bahasa ke bahasa Latin yang tamadunnya telah mereka musnahkan. Yang tinggal sebagai istilah ilmu Islam adalah seperti alkohol dan almunium sebagai bahan memabukkan dalam minuman dan logam yang boleh membawa kesan racun, itupun diubah kepada nama aluminium. 

Kerana kesalahan umat mengambil Al-Qur'an 
secara terbahagi-bahagi, akhirnya kerajaan 
umat berpecah belah.

Kiranya terjemahan-terjemahan Bible dalam agama Kristian, terdapat versi-versi terjemahan yang berubah seperti ‘King James Version I’ diikuti ‘King James Version II’ dan seterusnya, mengapa tidak terdapat versi-versi terjemahan yang berubah-ubah untuk kitab Al-Quran. Bukan untuk mengubah isi kandungan Al-Quran, tetapi untuk mengemaskini terjemahan supaya ilmu-ilmu terkini dapat diungkapkan daripada Al-Quran. Lantaran Al-Quran mengandungi ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang terkemudian maka usaha-usaha perlu dilakukan supaya prasyarat memahami Al-Quran tidak dijadikan alasan untuk menyekat perkembangan ilmu sepanjang zaman. 

Pintu ijtihad perlu dilonggarkan semula tetapi melalui disiplin yang teliti. Pendirian yang harus diambil adalah dengan mencadangkan, tiada seorang ilmuwan harus menyalah pendapat atau kefahaman pihak lain sekalipun jalan kefahaman pihak lain dianggap lemah. Kerana keadaan umat Islam memang sudah berpecah belah, sebagaimana dikehendaki Tuhan (2:253). Oleh itu tiada faedah untuk berbalah lagi melainkan untuk mendapatkan pelajaran yang baik daripada Al Quran.

ii.   Bukan Secara Lompatan Demi 
      Lompatan

Pembacaan Al-Quran tidak harus melalui kaedah lompatan demi lompatan. Satu-satu ayat dalam Al-Quran tidak harus sewenang-wenangnya dihubungkan dengan ayat lain, pada tempat yang lain, di luar daripada himpunan ayat. Perkara sedemikian akan menghasilkan kefahaman lain melainkan kiranya hanya dirujuk sebagai sebagai rujukan, sebelum kembali kepada ayat selanjutnya dalam himpunan yang sama. Bahkan tidak wajar kita mengambil sekerat sahaja ayat tanpa melengkapinya sepertimana yang biasa didengari dalam sebahagian teknik perawatan. 

Penulis tidak berhajat untuk memberi kupasan terhadap sebahagian teknik perawatan yang mengambil sekerat ayat Al-Quran lalu disambungkan dengan sekerat ayat pada kedudukan yang lain. Sebenarnya terdapat pengajaran-pengajaran tertentu yang berkaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Oleh itu melompat-lompat dari satu-satu ayat kepada ayat lain, boleh membawa kepada fahaman yang mencelarukan membentuk pengajaran-pengajaran yang sungguh luar biasa dan mencurigakan. Dalam memberi penerangan menurut pengalaman dan kefahaman penulis sendiri, daripada surah ini, penulis telah menghubungkan ayat-ayat sebelum dan sesudah sehingga pada sebahagian ayat-ayat tertentu yang dihubungkan, didapati memberi suatu kefahaman yang dapat menyelesaikan masalah perubahan cuaca. Bukankah perkara demikian merupakan isu hangat sejagat yang banyak diperbincangkan masakini?

Apabila langit dirujuk sebagai angkasa lepas,
tentunya hujan tidak turun dari angkasa lepas.
Beginilah yang terjadi apabila 'ulama' ini tidak 
merujuk Al-Qur'an menurut kaedah yang betul.

Bahkan penulis dapat melihat permasalahan sosial serta kecelaruan identiti yang menjalar terutama dalam kalangan remaja dan orang-orang muda dapat dikawal dengan baik. Kita sebenarnya telah sampai suatu zaman, yang kita dapat perhatikan bahawa kejadian bencana yang berturutan akhirnya akan menjurus kepada bencana yang besar sekiranya pengajaran Al-Quran diingkari.
Saturday, June 3, 2017

SURAH AL-MUZAMMIL AYAT 3 -- SEPARUH MALAM ATAU KURANG SEDIKIT DARIPADANYA


نصفه او انقص منه قليلا

Separuhnya atau kurangilah olehmu daripadanya sedikit.

Iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu,

Yang dikatakan malam adalah dari sekitar masuk waktu solat Isya’ iaitu 8:30 malam sehingga fajar subuh sekitar 5:30 pagi iaitu sekitar tempoh 9 jam dan yang dikatakan separuh malam adalah sekitar 4 setengah jam daripada mana-mana waktu itu. Sesunggguhnya waktu yang benar-benar diperlukan oleh seseorang adalah sekitar 4 jam untuk tidur pada waktu malam. Tempoh yang kurang daripada itu akan mengakibatkan kesihatan seseorang boleh terganggu melainkan untuk mereka yang telah terbiasa melakukannya. 

Dalam menggalakkan manusia untuk bangun malam melakukan ibadah, Tuhan menyediakan ruang masa untuk manusia tidur sebagai istirehat (78:09). Qiamul layl sebenarnya suatu latihan amalan yang dapat memberi reaksi kepada tubuh untuk dapat merasakan lebih sihat serta memiliki daya berfikir yang tinggi. Dengan qiamul layl, urusan siang hari keesokannya dapat dihadapi dengan lebih tenang serta memberi motivasi bekerja yang lebih kental dengan usaha yang lebih gigih.

Wajarkah Pelajar Di'bebani' Aktiviti Berjaga Malam?

Pernah berlaku suatu ketika dahulu terdapat bantahan daripada kepimpinan negara yang dikatakan pintar dalam mentadbir negara sehingga membawa kemakmuran ekonomi selama beberapa tahun. Ia membantah pengamalan 'qiamul layl' daripada diamalkan oleh pelajar-pelajar, katanya supaya proses pembelajaran oleh pelajar untuk esok harinya, dikatakan tidak akan terganggu. 

Istiqamah yang diarahkan dalam pengamalan agama adalah sedikit yang berterusan dan sesuatu itu harus dilakukan tanpa menjejaskan perkara lain. Sebenarnya terdapat beberapa kaedah untuk mendapatkan kecerdasan minda terutamanya kepada pelajar-pelajar. Pertama adalah dengan bekalan drug dan perkara ini seringkali diamalkan oleh pelajar-pelajar menjelang waktu peperiksaan. Bantuan segera seperti ini sememangnya berkesan, namun kaedah sedemikian akan mendatangkan mudharat besar kemudian hari nantinya. Kaedah kedua adalah pengambilan minuman beralkohol pada kuantiti tertentu. Alkohol dapat merangsang otak dengan cara membekalkan tenaga secukupnya agar otak dapat berfikir dan menerima maklumat dengan lebih berkesan. Namun kaedah ini, walaupun tidak menampakkan mudharat ketara jangka panjang, kesan terhadap cara berfikir adalah ketara. 


Pengambilan alkohol jangka panjang 
dikaitkan dengan kemurungan.

Seseorang itu akan memilih untuk membuat keputusan bagi mencapai suatu matlamat tanpa menghiraukan kesan buruk kepada pihak lain. Ramai daripada pengamal minuman beralkohol pada kuantiti kecil, yang dilakukan secara berterusan, tidak dapat meninggalkan ketagihan terhadap pengambilannya. Mereka sanggup bersarapan pagi setiap hari dengan bekalan minuman beralkohol. Perkara ini menimbulkan kesan buruk dipandang serong oleh ahli masyarakat dan kepintaran yang diperolehi sebenarnya tidak akan membawa kebaikan kepadanya dan kepada pihak lain pada tempoh yang panjang. Hingga ke suatu peringkat, mereka yang terlibat dengan pengamalan sedemikian, akan mempertikai hukum hakam agama yang melibatkan minuman atau penggunaan alkohol. Perkara sedemikian tentunya akan mengakibatkan kesan yang besar kepada masyarakat.

Kaedah ketiga adalah dengan berjaga malam yang dilakukan setiap malam. Al-Quran tidak pernah menganjurkan ibadah berjaga malam dilakukan secara ekstrem. Bagi seseorang yang baru mulai pengamalan berjaga malam, cukup dengan ia mulai beberapa jam iaitu dua atau tiga jam terlebih dahulu. Sekiranya seseorang itu telah cukup bersedia tanpa menjejaskan persediaan siang hari esoknya (59:18), tempoh pengamalan sedemikian harus ditambahkan sedikit demi sedikit. Sehingga seseorang telah terbiasa berjaga malam dan sedikit tidur waktu tengahari, ia akan merasakan bahawa ia sentiasa berada dalam keadaan segar menghadapi hari-hari baru.

Bersedia pada waktu malam dapat memberi
persiapan kepada kita melaksanakan pekerjaan 
esok hari dengan keyakinan lebih tinggi.


Popular