SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Wednesday, November 19, 2014

SURAH AL-MA'ARIJ AYAT 24 -- DALAM HARTA MEREKA ADA AGIHAN TERTENTU


والذين فى اموالهم حق معلوم

Dan orang-orang yang pada harta-harta mereka hak-hak tertentu

dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak Yang termaklum

KEDUA : ORANG YANG PADA HARTA MEREKA TERDAPAT 
             BAHAGIAN-BAHAGIAN TERTENTU

i.        Solah Ada Hubungan Dengan Harta
 
Bermula dengan kerja terus menerus daripada aktiviti berkesinambungan, aktiviti tersebut tentunya melibatkan pekerjaan seseorang. Sekiranya solah hanya dikatakan sebagai ibadah khusus sahaja, tanpa disebutkan aktiviti rentetan daripada solah, bagaimanakah harta harus diperolehi? Mereka yang bersolah setelah memperolehi harta, harus mengagihkan bahagian-bahagian tertentu menurut sukatan-sukatan yang dimaklumi. Ini juga bermakna kerja-kerja solah ada hubungan rapat dengan zakat dan banyak ayat dalam Al-Quran, perkataan zakat disebut setelah ibadah solat seolah-olahnya tiada solat tanpa zakat. Perintah ayat ini sebenarnya belum sampai kepada pengagihan zakat.
 
ii.     Solah Ada Hubungan Dengan Kerja
 
Perintah ayat ini baru sampai kepada seseorang yang bersolah haruslah memiliki ilmu tentang ukuran tertentu dalam hartanya sebelum pengagihan zakat atau sadaqah. Dalam surah Al-Baqarah (2:03) ada disebutkan tentang golongan yang berhati-hati (Mutaqqin) dan termasuk padanya mereka yang menginfakkan hartanya. Suatu persoalan timbul dalam usaha golongan bersolah bekerja, bukankah mereka akan melakukan pekerjaan sebagaimana golongan ingkar melakukan pekerjaan? Bukankah demikian himpunan penerangan yang menghubung kaitkan kemusnahan alam sekitar akibat pekerjaan manusia?
 
Mereka dalam melakukan solah, sebenarnya mereka beribadah. Dalam pekerjaan untuk mendapatkan harta, itu juga merupakan solah mereka yang dengannya mereka memperuntukan sebahagiannya untuk golongan tertentu. Berbeza dengan golongan yang tidak beriman, golongan yang benar-benar bersolah ini melaksanakan pekerjaan mereka dengan berhati-hati selaras dengan tuntutan taqwa (2:02). Sebenarnya habuan dunia mencukupi untuk semua manusia tetapi tidak mencukupi untuk seorang perakus. Apakah apabila golongan yang rakus itu berlomba-lomba menguasai harta dan kecairan wang, mereka akan mengagihkan makanan kepada golongan yang memerlukan?

iii.     Solah Ada Hubungan Dengan Selawat

Kata dasar solat, ada hubungannya dengan selawat kepada Nabi. Dalam hal yang berkaitan dengan rukun solat, kita telah sedia maklum tiada solat bagi mereka yang tidak berselawat. Bukan sahaja selawat kepada RasululLah S.A.W. bahkan kita diwajibkan berselawat kepada ahli keluarga RasululLah S.A.W.  Untuk itu, perkara solat adalah perkara kesinambungan antara manusia dengan Tuhannya melalui RasululLah S.A.W., melalui ahli keluarga baginda dan juga berwasilahkan kepada amalan-amalan kesinambungan solat sebagaimana yang disebutkan dalam surah ini.  Dalam Al-Qur'an, gelaran kepada RasululLah S.A.W, juga disebut sebagai Thaha sebagaimana disebutkan pada awal surah At-Thaha dan juga Yaasin sebagaimana disebutkan pada awal surah Yaasin.

Cuba amati rahsia selawat sebagaimana yang
dinasyhidkan melalui video ini.

No comments:

Post a Comment

Popular