SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Friday, August 30, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 16 -- LANGIT YANG TERPISAHوانشقت السماء فهى يومئذ واهية


Dan terbelah ia oleh langit itu, lalu adalah ia pada hari itu mereput. 

dan terbelahlah langit, lalu menjadilah ia pada saat itu reput (dan runtuh),    

i.    Huraian Kesan Langit Yang Terpisah 
      Dan Terbuka 


Kejatuhan objek besar berkenaan pada hari itu mengakibatkan langit terpisah mereput rapuh. Keadaan langit pada hari itu menjadi lemah. Kepanasan objek besar yang bergeser dengan atmosfera bumi mengakibatkan lapisan langit dibocori. Atmosfera yang panas mengakibatkan wap-wap air tidak dapat membentuk fros untuk dikembalikan ke bumi. Gas-gas atmosfera akan turut terlepas ke angkasa lepas disebabkan tiada lagi perlindungan pada lapisan berkenaan. Perubahan tekanan akan berlaku dengan serta merta. Tekanan atmosfera setempat yang rendah akan segera menarik udara dari bahagian permukaan bumi yang lain untuk menyerbu ke kawasan berkenaan. 
 
Perubahan cuaca bumi terjadi dengan tiba-tiba. Kelajuan tiupan angin yang bersangatan mengakibatkan di semua bahagian bumi mengalami kesan bunyi yang amat kuat. Sekiranya kelajuan angin yang melebihi 120 km sejam, sudah cukup untuk membentuk pusaran, apatah lagi kelajuan yang berlaku lebih daripada itu. Manusia pada hari itu bukan lagi bergelimpangan tetapi terangkat ke angkasa akibat tiupan angin yang sangat kuat, maka bertebaranlah mereka seperti rama-rama atau kalkatu yang ditiup angin (101:04). Pada bahagian yang jauh dari kawasan kejadian hentakan, pusaran angin yang kuat berlaku secara terus menerus. Tidak mudah untuk mendapati kawasan selamat.

Pusaran angin menurunkan tekanan menjadi lebih rendah, mengakibatkan banyak hidupan mati sesak nafas (79:01). Kesejukan sesetengah tempat menjadikan peristiwa seperti yang menimpa kaum A'ad itu akan berlaku. Kejatuhan objek itu mengakibatkan gempa besar berlaku di seluruh dunia. Runtuhan daripada gempa mengulangi siri kejadian terhadap kaum Tsamud. Air yang melimpah mengakibatkan kematian pada skala besar. Kejadian ini merupakan kejadian yang menyerupai apa yang berlaku ke atas umat Nabi Nuh dan juga peristiwa penenggelaman Fir'aun. Namun rentetan yang berlaku selepas peristiwa ini adalah lebih besar. Lapisan langit yang musnah mengakibatkan pancaran lampau lembayung ke permukaan bumi tidak dapat dielakkan lagi. Bumi bukan lagi tempat yang selamat untuk didiami.

Adapun kesan yang berlaku, menyerupai peristiwa yang diterangkan dalam surah Al-Maarij selepas ini. Namun dalam surah Al-Maarij tidak ditunjukkan peristiwa berlaku limpahan air yang menenggelamkan, seolah-olah terdapat peristiwa yang serupa iaitu sinar yang merosakkan pada fasa-fasa sebelum itu. Tidak juga didapati berlaku kejadian tiupan angin yang kuat, seolah-olah ia merujuk kepada kejadian yang berlainan (iaitu kejadian sinaran yang membakar) sebelum berlaku peristiwa Al-Haqqah (70:08).

ii.    Peristiwa Langit Terpisah, 
       Mereput dan Rapuh

Penerangan seperti ini, seolah-olah ingin memberitahu bahawa langit terdiri daripada tampalan-tampalan yang melekat yang membentuk lapisan yang saling terikat antara satu sama lain. Penerangan dalam ayat sebelum ini cuba memberitahu bahawa wap-wap air, gagal membentuk fros dan terlepas ke angkasa lepas. Juga diterangkan gas-gas yang lain akan turut sama terlepas ke angkasa lepas. Namun terjemahan harfiah daripada ayat ini menjurus kepada pemberitahuan bahawa langit mengalami kereputan dan menyebabkan lapisan langit saling terpisah. Oleh itu dapatkah ﻭﺍﻫﻴﺔ menjurus kepada makna reput serta luruh sebagaimana didapati dalam sebahagian terjemahan?

Sesuatu yang reput serta luruh sudah tentu merupakan sesuatu yang berat. Tarikan graviti bumi mengakibatkan sesuatu itu dapat luruh ke bawah. Perkara ini sebenarnya tidak bertentangan dengan penerangan sebelum ini kerana pada peringkat permulaan kejadian sebelum lapisan langit dibocori, lapisan langit telah dihempap dengan suatu objek berkelajuan sangat tinggi sehingga menghasilkan letusan sonik. Rempuhan objek berkenaan, sebelum menghasilkan suluh api yang membakar udara, telah terlebih dahulu mengakibatkan peningkatan tekanan udara serta merta pada bahagian udara yang mengalami rempuhan. 

Kita bahkan pernah menyaksikan persembahan pesawat udara yang melakukan pecutan penerbangan sehingga mencapai kelajuan 1 Mach iaitu kelajuan bunyi. Pada kelajuan ini jelas kelihatan wap-wap air tiba-tiba sahaja terbentuk dan hilang dengan serta merta apabila pesawat tidak lagi mencapai kelajuan 1 Mach. Oleh itu, pada skala yang besar yang melibatkan kejatuhan komet atau asteroid yang agak besar, tekanan udarakasa setempat akan serta merta meningkat sehingga mengakibatkan pembentukan wap-wap sama ada wap air, oksigen atau nitrogen. Pada tekanan yang terlalu tinggi, wap dapat mencair dan juga memejal dan akhirnya luruh ke bumi pada peringkat awal sebelum udara menyerbu ke angkasa lepas.

Kelajuan 1 Mach, mengakibatkan terbentuk
wap secara tiba-tiba.

iii.     Mengkaji Fasa Kejadian Peristiwa 
         Al-Haqqah, Al-Qari'ah dan Al-Waqi’ah.

Tiada yang lebih mengelirukan pembaca barangkali, melainkan apabila terdapat usaha penulis yang memisahkan kejadian yang berlaku menjelang peristiwa As-Saah, melalui fasa-fasa tertentu sebagaimana yang akan diterangkan dalam surah ini dan surah-surah selanjutnya. Dan antara perkara yang menjadi kekeliruan penulis adalah, tiadanya usaha-usaha terdahulu yang membeza-bezakan fasa As-Saah daripada kitab Al-Quran melainkan melalui penerangan As-Sunnah. Terdapat banyak riwayat daripada Al-Hadith yang memperincikan tentang peristiwa-peristiwa sedemikian tetapi tidak didapati penerangan urutan kejadian secara teliti antara setiap peristiwa itu. Oleh itu usaha bersungguh-sungguh penulis akhirnya rentetan peristiwa telah cuba dikenalpasti.

Penulis amat mengalu-alukan sekiranya pembaca dapat memberi atau menyediakan suatu penerangan tersendiri berdasarkan ijtihad pembaca sendiri, sedapat-dapatnya disertai dengan hujah sama ada hujah aqli berdasarkan rujukan ilmu masakini atau hujah naqli, merujuk kepada ayat-ayat tertentu atau rujukan Al-Hadith tertentu. Tujuan usaha ini adalah semata-mata untuk mendapatkan pengajaran yang barangkali akan membawa manfaat yang besar kepada semua pihak. Mungkin suatu persoalan timbul. Mengapakah hal-hal yang berkaitan kemusnahan bumi perlu diperbincangkan di sini? Jawapan yang serupa dengan persoalan itu ialah mengapakah perkara yang sama diulang-ulangkan dalam Al-Quran? Pembaca tentunya akan memperolehi manfaat besar dalam kehidupannya sekiranya ia mengetahui penyebab kepada setiap kejadian dalam kehidupan ini dan bersama-sama mengambil langkah perlu untuk menggandakan amal kebaikan dan kerja-kerja perbaikan. Terlalu banyak perkara yang dilalui oleh manusia masakini yang menjurus kepada kerosakan alam dan juga diri mereka sendiri secara tidak disedari. Sebagai contoh, pada masa rekacipta ubat-ubatan semakin banyak serta peralatan perubatan semakin canggih, mengapakah semakin ramai manusia yang menderita dengan pelbagai penyakit? Semua itu adalah disebabkan kecuaian manusia daripada mengambil manfaat ayat-ayat Tuhan.SURAH AL-HAQQAH AYAT 15 -- ITULAH HARI KEJATUHAN BESAR


فيومئذ وقعت الواقعة

Maka, pada hari itu adalah suasana Al-Waqi'ah.

maka pada saat itu berlakulah hari kiamat

i.      Apa Yang Jatuh?

Terdapat banyak terjemahan terhadap perkataan ﻮﺍﻗﻌ ini. Kata dasar bermakna suasana, jatuh, gugur, hinggap, turun. Terjemahan dapat juga ditulis sebagai “maka pada hari itu (berlaku) suasana kejatuhan”. Dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan tempat/masa jatuh komet - nujm (56:75).

ii.    Kejatuhan Yang Membawa Jeritan Sonik Yang
       Berpanjangan

Kejatuhan objek besar dari angkasalepas pada hari itu dapat mengakibatkan bunyi gema rincing yang amat kuat lantaran terdapatnya objek yang menghempas udarakasa pada kelajuan sangat tinggi. Pergeseran dengan udarakasa berlaku sehingga menghasilkan jeritan sonik yang dapat memecahkan batu-batu gunung.

iii.    Pelbagai Pendapat Tentang Kejatuhan

Namun itu bukanlah maksud mengakibatkan tiupan (tiup – 69:13) yang menghasilkan bunyi. Kejatuhan objek besar sebenarnya memberi kesan memisahkan langit sehingga mengakibatkan lapisan langit menjadi lemah. Kaedah kefahaman ayat sedemikian dapat menjawab banyak persoalan yang timbul daripada susunan ayat sedemikian rupa. Satu ayat sebenarnya dapat difahami pada pelbagai sudut dan setiap makna pada sudut terjemahan berlainan semuanya dapat memberi pengajaran kepada pembaca. Penulis bukanlah penghukum yang dapat memberi komen suatu bentuk terjemahan sedia ada. Yang penting sekali pembacaan Al-Quran memberi pengajarannya yang tersendiri. Matlamat penulisan ini adalah untuk menggarap suatu kefahaman dan bukan pertikaian.

Tuesday, August 27, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 14 -- BUMI DAN GUNUNG BERGANJAK SEKALI ANJAKAN


و حملت الارض و الجبال فدكتا دكة واحدة

Dua ayat yang berturutan ini, adalah dinyatakan secara bersambungan dengan menjadi kata sendi. Oleh itu berlaku semua kejadian daripada dua ayat ini adalah serentak sehingga mengakibatkan kejadian seterusnya iaitu goncangan bumi dan langit terpisah. 

Dan dibebani akan bumi itu dan gunung ganang itu lalu bergoncangan (dengan) sekali goncangan,

dan bumi serta gunung-ganang diangkat (dari tempat-nya) lalu dihancurkan keduanya Dengan sekali hancur,

Ayat menunjukkan terdapat daya dari luaran yang membebani bumi dan seterusnya gerakan mukabumi menjadi penyebab kepada bebanan ke atas gunung. Semuanya berlaku serentak dengan sekali kejadian. Persoalan seterusnya, apakah penyebab kepada berlakunya kejadian yang membebani bumi dan bukit serta gunung dengan sekali kejadian, yang mengiringi atau diiringi tiupan sangkakala? Perkara yang akan diperjelaskan berdasarkan surah-surah selanjutnya ialah...
Saturday, August 24, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 13 -- BERMULA BENCANA AL-HAQQAH


فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة

Maka apabila telah bertiup pada sangkakala, sekali tiupan!

kemudian (ketahuilah bahawa) apabila ditiup sangkakala Dengan sekali tiup,

i.      Bunyi Seperti Siren Yang Menggemparkan

Terdapat pelbagai bentuk ayat yang menjurus kepada tiupan sangkakala. Ayat yang serupa, dinyatakan pada surah Al-Mudaththir 74:08 dan 80:33. Bencana Al-Haqqah yang terdiri daripada kejadian-kejadian seperti yang dinyatakan pada ayat-ayat yang terdahulu, akan dimulai dengan tiupan yang menghasilkan bunyi.

ii.     Mekanisma Yang Menghasilkan Bunyi

Daripada ayat 69:16, kejadian ini dapat diketahui dengan jelas berlaku menerusi surah Al-Insyiqaq (84:1-5) iaitu bermula proses kehancuran adalah dimulai dengan lemahnya lapisan langit. Apakah yang dikatakan ﺍﻟﺼﻮﺭ? Terjemahan secara terus adalah sangkakala. Kata dasar ﺍﻟﺼﻮﺭ adalah daripada ﺻﺮ iaitu telah bergema rincing (bunyi) ia dan kata nama ﺻﺮﺓ adalah sesuatu yang menggemparkan atau mencetus suasana haru biru seperti bunyi siren sebelum peperangan. Kalimat yang ditulis dengan alif lam makrifah merujuk sesuatu yang khusus, iaitu suatu peralatan atau perkara yang melakukan kerja khusus mengeluarkan bunyi yang menggemparkan.

iii.     Apakah Penyebab Bunyi Itu?

Setiap kita adalah maklum bahawa sesuatu yang menghasilkan bunyi yang kuat adalah akibat  penalaan bunyi pada aliran udara kesan daripada kerja pemotongan udara oleh sesuatu yang laju. Sebagai contoh, penalaan bunyi daripada kelajuan enjin pesawat Sukkoi yang memotong udara pada kelajuan sangat tinggi, menghasilkan bunyi nyaring memekakkan telinga. Itu terhadap objek yang bergerak. Untuk objek yang tidak bergerak, perlu terdapat penalaan akibat daripada pergerakan tiupan angin pada kelajuan tinggi kepadanya. Cukup untuk dimaklumi, ribut dapat menghasilkan bunyi yang kuat dan pusaran angin taufan pada skala kecil dapat menghasilkan bunyi seperti keretapi yang bergerak. Bunyi memekakkan adalah datangnya daripada pengerakan pemotongan udara atau tiupan angin yang amat kuat.

iv.     Menanti Permulaan Bencana Atau 
         Bertindak Melakukan Sesuatu 
         Sekarang!

Apakah yang boleh dilakukan apabila bencana telah mula berlaku? Apakah yang dapat dilakukan apabila semua hidupan di mukabumi ini akhirnya mati disebabkan oleh bencana pada skala yang amat besar? Apakah gunanya persediaan sekiranya akhir sesuatu kejadian itu adalah kemusnahan segala sesuatu? Demikian itu adalah perbezaan antara mereka yang beriman dan mereka yang ingkar. Golongan ingkar menanti suatu kejadian akan berlaku sekalipun mereka mengharap, kejadian buruk tidak akan berlaku. Daripada kejadian berkenaan, mereka mengkaji sebab-sebab kejadian serta impak yang terjadi akibat daripada kejadian itu. Mereka hanya cenderung untuk mengelak daripada ditimpa bencana atau meminimumkan bencana, sekiranya kejadian yang serupa berulang lagi. Berbeza dengan golongan yang beriman, mereka tidak menafikan sesuatu kejadian itu akan berlaku. Segalanya adalah ketentuan Tuhan yang mengatur seluruh alam ini. Bezanya, mereka bersedia mendengar pengajaran daripada kitab-kitab suci Tuhan. Mereka itulah sebenarnya yang memperolehi manfaat daripada ayat-ayat Tuhan. Antaranya, tentang bagaimana corak kehidupan yang harus mereka lalui. Mereka sanggup melakukan sesuatu agar mereka memperolehi pembelaan daripada Tuhan di akhirat kelak.  

Wednesday, August 21, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 12 -- PENGAJARAN BUAT MANUSIA YANG ADA TELINGA


لنجعلها لكم تذكرة
و تعيها اذن واعية

Supaya Kami jadikan akannya untuk kamu suatu pengajaran dan ia mendengar akannya oleh telinga yang sanggup menerima.

(Kami lakukan Yang demikian) untuk Kami jadikan peristiwa itu satu pelajaran bagi kamu, dan untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga (orang-orang) Yang mahu menerima pengajaran.

i.      Kesan Mempelajari Peristiwa Akan Datang

Kita sebenarnya tidak perlu menunggang 'kapsul masa' untuk mengetahui peristiwa akan datang sepertimana yang banyak digembar-gemburkan dalam kisah-kisah tayangan filem oleh artis-artis Barat. Kita hanya perlu memikirkan untuk mendapat maklumat sedemikian daripada kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui perantaraan rasul-rasul terdahulu. Mengkaji secara teliti atau sanggup mendengar pengajaran sedemikian memerlukan kesegaran minda dalam melakukannya.

Mengkhabarkan sesuatu peristiwa akan datang, sesuatu yang belum dapat dikatakan pengalaman yang boleh direkodkan oleh seseorang, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang akan mengakibatkan paranoia dalam kehidupan seseorang. Kesediaan manusia terhadapnya seringkali berbeza antara kesudian menerimanya ataupun penentangan yang ketara. Tugas kerasulan yang mengkhabarkan tentang kehidupan hari akhirat, telah mengakibatkan paranoia yang sangat hebat terhadap masyarakat Arab Jahiliyah suatu masa dahulu dan pada awalnya, tidak ramai yang sanggup menerima.

ii.      Pengajaran Besar Daripada Peristiwa
         Fir'aun dan Umat Nabi Nuh

Peristiwa umat nabi Nuh merupakan peristiwa yang telah lama berlalu dan begitu juga dengan peristiwa Fir'aun. Al-Quran banyak mengulangi kejadian-kejadian yang serupa pada tempat-tempat yang berlainan, gunanya untuk memudahkan bacaan itu diingati dan juga pelajaran diambil. Oleh itu, skop contoh dapat diperkecilkan dan perbezaan-perbezaan pengajaran daripada peristiwa yang sama dapat dikaji. Terdapat pengajaran yang berlainan, sekalipun daripada contoh kejadian yang serupa.

Dalam surah Nuh, tentang dakwah nabi Nuh A.S. kepada umat baginda, antara pengajaran yang besar adalah, bahawa kerja dakwah adalah kerja sukar yang memerlukan kesabaran yang bersangatan. Untuk memudahkan dakwah bergerak lancar, seseorang hendaklah memulai daripada golongan yang dhaif dan dalam kalangan ahli keluarga atau individu terdekat. Tentangan adalah dijangkakan, tidak semestinya daripada masyarakat bahkan dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Petunjuk Tuhan sebenarnya tidak memilih status kekeluargaan namun ramuan kejayaan dakwah selalunya bermula daripada golongan yang miskin. Kisah umat nabi Nuh A.S. dalam surah ini pula memberi pengajaran bahawa peristiwa Al-Haqqah yang akan berlaku nanti, adalah peristiwa yang menyerupai kejadian yang menimpa umat nabi Nuh. Mereka ditenggelamkan sebagaimana Fir'aun ditenggelamkan.

Peristiwa Al-Haqqah sebenarnya mengandungi kejadian yang lebih daripada itu, iaitu peristiwa penenggelaman yang disertai dengan peristiwa Al-Qari'ah. Tuhan tidak mengemukakan terlalu banyak contoh daripada umat yang lain, cukup dengan beberapa contoh kejadian yang serupa yang mengenai satu umat tertentu. Dakwah nabi Musa A.S. kepada Fir'aun pula memberi pengajaran bahawa dakwah kepada ketua kerajaan dan pembesar-pembesar dapat dilakukan dengan bantuan mukjizat daripada Tuhan.

Sekiranya pada zaman itu, mukjizat yang didatangkan adalah berupa kejadian-kejadian bencana dan tongkat nabi Musa A.S. sendiri, mukjizat terkini adalah kitab Al-Quran itu sendiri. Rentetan peristiwa yang berlaku terhadap alam sekitar yang berlaku pada zaman Fir'aun adalah serupa dengan peristiwa yang berlaku pada masa ini. Semua dapat berlaku akibat daripada kerja-kerja penerokaan tanah yang tidak dilakukan secara berhati-hati. Akibat daripada perbuatan umat masa ini, yang menyerupai aktiviti umat zaman Fir'aun, akan mengakibatkan kejadian seumpama Al-Qari'ah dan Al-Haqqah yang perlu diperjelaskan secara terperinci akan kejadiannya. Tentunya mukjizat yang dipertontonkan melalui nabi Musa A.S. kepada Fir'aun bukanlah beria-ia bertujuan untuk mengajak Fir'aun beriman kepada Tuhan, lantaran disebabkan oleh keangkuhan Fir'aun itu sendiri, tetapi menjurus kepada perubahan ketaatan pengikut Fir'aun daripada bertuhankan Fir'aun kepada bertuhankan Tuhan Yang Maha Esa. Bermula dari situ, kepercayaan kepada 'ketuhanan' Fir'aun akan lenyap sedikit demi sedikit sehingga ia tercabar untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan kemusnahan dirinya. Mesej seperti ini sepertimana dalam risalah ini, bertujuan meningkatkan kesedaran pembaca, daripada terkongkong dengan situasi kehidupan sekarang ini, yang pasti akan mengakibatkan kerosakan nantinya, kepada suatu kesedaran untuk bertindak melakukan suatu pemulihan sebenar.
Sunday, August 18, 2013

SURAH AL HAQQAH AYAT 11 -- ULANG TAYANG KISAH NABI NUH A.S.انا لما طغا المأ حملنكم فى الجارية

Sesungguhnya Kami, tatkala telah melampaui ia oleh air itu, telah memuatkan Kami akan kamu (golongan yang beriman) dalam pelayaran.

Sesungguhnya kami, - ketika air (banjir) melampaui hadnya (serta menenggelamkan gunung-ganang), - telah mengangkut (serta menyelamatkan nenek moyang) kamu ke Dalam bahtera Nabi Nuh (yang bergerak laju pelayarannya).


i.   Pengajaran Dakwah Nabi Nuh A.S. -  Dakwah Bukan 
     Kerja Mudah

Demikian itu kisah pelayaran nabi Nuh A.S. suatu masa dahulu, membawa pengikut yang beriman serta muatan lainnya. Kisah dakwah nabi Nuh A.S. dapat diketahui dengan lebih jelas melalui pembacaan daripada surah Nuh. Betapa gigih baginda melaksanakan perintah Tuhan sekalipun menempuh tempoh yang sangat lama bersama mereka sekitar 950 tahun. Daripada pengajaran yang dapat diperolehi, dakwah kepada golongan berkepentingan serta golongan yang merasa mereka berkelebihan darihal kehidupan adalah sukar, disebabkan oleh sifat kesombongan yang mereka miliki. Oleh itu urusan dakwah hendaklah dimulai dari golongan dhaif daripada ahli keluarga, diikuti dengan golongan yang lemah daripada ahli masyarakat sebelum dilanjutkan kepada manusia seluruhnya. Suatu bentuk pengajaran yang lain adalah bahawa Tuhan berkuasa mendatangkan bencana secara umum dan pada masa yang sama memilih untuk menyelamatkan golongan yang beriman secara  khusus.
 
ii.   'Peristiwa Yang Akan Berulangan'

Bermula kefahaman sedemikian, penulis perolehi daripada perkataan ﺣﻤﻠﻨﻜﻢ daripada ayat ini. Secara khususnya, sekiranya peristiwa ini hanya merujuk kepada golongan  yang beriman pada zaman Nabi Nuh A.S. maka ayat yang sesuai yang seharusnya didapati pada ayat ini adalah ﺣﻤﻠﻨﻬﻢ. Perkataan ﺣﻤﻠﻨﻜﻢ yang bermakna 'telah memuat Kami akan kamu' mengandungi makna yang luas. Dalam sebahagian terjemahan, perkataan 'kamu' merujuk kepada generasi terdahulu iaitu 'nenek moyang kamu' dan dalam terjemahan yang lain pula diertikan sebagai 'golongan yang beriman secara umumnya – khususnya yang mengakui Nabi Nuh A.S. pada suatu masa dahulu. Sekalipun ﺣﻤﻠﻨ merujuk kepada kata kerja telah berlalu, perkataan ini terpakai juga kepada peristiwa akan datang dengan terjemahan sedikit berubah. Perkataan ﺣﻤﻠﻨ akan bermakna 'telah pasti memuat Kami' sekiranya merujuk kepada peristiwa akan datang. Sama ada golongan beriman adalah merupakan yang diselamatkan Tuhan pada peristiwa Al-Haqqah, seperti gambaran tayangan peristiwa 2012, memerlukan pengamatan teliti terhadap kejadian berkenaan yang memerlukan rujukan lanjut daripada ayat-ayat lain serta penerangan Al-Hadith. Bacaan ini hanya menjurus kepada perkara yang berlaku secara umum pada peristiwa Al-Haqqah dan terpulang kepada pembaca untuk menilai.
 
 iii.  Apakah Sebenarnya Lanjutan "Peristiwa 2012"?

Bumi dikatakan mengalami ulangan regangan magnetik pada setiap sekitar 13,000 tahun. Regangan ini mengakibatkan kecondongan bumi terhadap matahari mengalami perubahan sudut sekitar 21 darjah hingga 24 darjah. Tempoh untuk satu pergerakan daripada sudut 24 darjah hingga 21 darjah adalah sekitar 6500 tahun dan begitu juga tempoh kecondongan itu berpatah balik dari sudut 21 darjah kembali ke sudut 24 darjah. Kutub magnet berbeza daripada kutub sebenar dan perubahan kutub magnet dapat berlaku kesan daripada perubahan kekutuban galaktik, yang bumi berada padanya. Peristiwa terakhir perubahan kutub yang ketara berlaku di bumi ini adalah pada zaman Nabi Nuh A.S. sekitar 6000 tahun yang lalu dan ulangan peristiwa sedemikian dapat terjadi pada bila-bila masa sekarang ini. Apakah sebenarnya kesan kecondongan bumi maksimum kepada kehidupan di bumi ini? Semua orang sedia maklum bahawa, kecondongan paksi bumi terhadap matahari sekitar 23½ darjah sekarang ini, telah mengakibatkan terdapat bahagian bumi mengalami siang 6 bulan dan malam 6 bulan seperti yang berlaku di kawasan kutub. Terdapat bahagian yang mengalami perubahan 4 musim yang ketara dalam setahun seperti kawasan-kawasan beriklim sederhana. Kita yang tinggal di kawasan Khatulistiwa, tidak begitu menyedari perubahan tempoh siang dan malam yang berlaku sepanjang tahun. Sekiranya kecondongan paksi bumi terhadap matahari bertambah kepada sekitar 30 darjah, suatu pengalaman baru yang ketara terhadap kehidupan manusia akan berlaku. Pada suatu tempoh tertentu, sebahagian tempat di bumi ini akan mengalami tempoh sehari yang lamanya adalah setahun, sebahagian tempat yang lain pula mengalami sehari yang lamanya adalah sebulan dan kawasan beriklim sederhana sekarang ini, akan mengalami sehari yang lamanya seminggu dan tempat-tempat lain pula, mengalami tempoh sehari seperti hari-hari biasa.Thursday, August 15, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 10 -- MENDERHAKA MENGAKIBATKAN TUHAN LAKUKAN PENGAMBILAN BERGANDA


فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية

Lalu telah menderhakai mereka akan rasul Tuhan mereka, lalu telah mengambil Ia akan mereka suatu pengambilan yang berganda-ganda.

Iaitu masing-masing menderhaka kepada Rasul (yang diutuskan oleh) Tuhan mereka, lalu Allah menyeksa mereka Dengan azab Yang sentiasa bertambah.
 
i.       Agenda Besar Tuhan Memusnahkan Umat-umat
         Dahulu Yang Derhaka

Sebagaimana agenda Tuhan terhadap Fir'aun yang melakukan kerosakan demi kerosakan, perkara demikian dapat dipelajari melalui penerangan daripada surah Al-Muzammil. Begitu juga dalam kalangan umat Nabi Nuh yang keras hati, lalu telah menimpa mereka suatu azab yang tidak diduga. Semuanya menunjukkan Tuhan memiliki agenda lebih besar daripada agenda manusia yang ditimpa bencana berkenaan. Sesungguhnya Tuhan mengatasi atas segala urusanNya akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyedari. Oleh itu, menyerahkan segala perkara dan kejadian atas ketentuan Tuhan, sebenarnya dapat melatih diri seseorang untuk sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang dengan demikian mudah-mudahan, memudahkan seseorang, menghindari diri daripada berada dalam keadaan menderhakai Tuhan secara berterusan.

ii.     Senarai Peristiwa Al-Haqqah

Peristiwa Al-Haqqah sebenarnya merupakan gambaran azab yang lebih besar daripada bencana yang telah dinyatakan sebelum ini. Peristiwa Al-Haqqah adalah gabungan daripada peristiwa Al-Qari'ah dan ditambah lagi dengan kejadian limpahan air yang mengakibatkan kematian hidupan di mukabumi ini pada skala besar. Oleh itu peristiwa Al-Haqqah adalah kejadian Al-Qari'ah ditambah lagi dengan peristiwa tambahannya iaitu

          1.   Peristiwa manusia bertebaran seolah-olah
                mereka rerama / kalkatu bertebaran (101:4) 

          2.   Mereka bertebaran untuk sampai ke tempat-
                tempat yang dikatakan selamat (70:43)

          3.   Punca manusia bertebaran adalah akibat
                daripada kerosakan lapisan langit (70:08/69:16)

          4.   Adalah peristiwa yang didustai oleh kaum A'ad 
                dan Tsamud dan telah menimpa mereka  sebahagian 
                daripada bencana seperti bencana Al-Qari'ah (69:04)

          5.   Peristiwa kedatangan angin kencang lagi sejuk yang 
                menumbangkan (69:06/07) 

          6.   Peristiwa berlaku keruntuhan atau jatuhan seperti 
                yang berlaku terhadap kaum Tsamud (69:05)

          7.   Peristiwa kepanasan atau nyalaan yang 
                membakar (70:15)  

          8.   Peristiwa bumi dan gunung-gunung menyingkirkan 
                bebanan (69:14).  

          9.   Peristiwa melimpahnya air yang mengaramkan 
                sebahagian hidupan (69:09)

iii.     Hujah Penyenaraian Peristiwa Al-Haqqah

Daripada senarai peristiwa di atas, peristiwa 1 hingga 7 merupakan peristiwa Al-Qari'ah dan daripada 1 hingga 9 adalah keseluruhannya merupakan peristiwa Al-Haqqah. Untuk membezakan hari-hari yang demikian sebenarnya memerlukan suatu pembacaan yang teliti dan kajian ayat demi ayat daripada surah-surah yang berlainan tidak dapat dielakkan.

Pembacaan Al-Quran sebenarnya menjurus kefahaman kepada peristiwa-peristiwa sebegini supaya pengajarannya dapat dipelajari secara mudah oleh mereka yang inginkan petunjuk Tuhan. Tidak banyak penjelasan tentang hari As-Saah, lantaran kejadian berkenaan tidak banyak membawa pengajaran kepada manusia, melainkan untuk menyedarkan manusia akan wujudnya hari yang dinamai sebagai hari kehancuran bumi dan manusia yang berada padanya. Namun apakah penyebab peristiwa Al-Haqqah yang mengakibatkan semua kejadian di atas berlaku?


Monday, August 12, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 9 -- SEPERTI JUGA PERISTIWA KERAJAAN FIR'AUN DAN NEGERI-NEGERI SEBELUMNYA و جا فرعون و من قبله و المؤتفكت بالخاطئة

Dan telah datang ia oleh Fir'aun dan oleh orang-orang sebelumnya dan negeri-negeri yang runtuh dengan kesalahan.

dan (selain dari mereka) datanglah Firaun, dan orang-orang Yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri Yang telah ditunggang balikkan - Dengan melakukan perkara-perkara Yang salah.

i.   Pemerintahan Kerajaan Fir'aun Mesir

Siapakah yang tidak mengenali keagungan Fir'aun suatu masa dahulu? Ia memerintah negara Mesir, menguasai bangsa Qibti dan Bani Israel. Memiliki teknologi terkini pada masa itu dan dikelilingi oleh ahli-ahli sihir. Sehingga kini, kesan peninggalannya di Mesir dapat dilihat dan sentiasa dipelajari oleh masyarakat moden. Fir'aun memiliki tenaga-tenaga pakar dalam meramal cuaca sebelum melakukan projek penanaman gandum. Dengan menggunakan sungai Nil sebagai sumber pengairan dan penguasaan kekunci air terhadap aktiviti pertanian rakyatnya, Fir'aun mengangkat dirinya sebagai tuhan yang kononnya memberi kehidupan kepada warga Mesir. Ia memerintah menggunakan dasar pecah belah dan perintah antara bangsa Qibti dan bani Israel. Akhirnya ia mati semasa mengejar Nabi Musa A.S. dan kaumnya di dasar air laut yang dibelah. Kisah terperinci kemusnahan Fir'aun banyak didapati dalam ayat-ayat Al-Quran. Karamnya Fir'aun dalam laut yang dibelah adalah melalui fenomena cuaca menurut kehendak Tuhan. Kita dapat mempelajari fenomena berkenaan dengan mempelajari aktiviti-aktiviti penduduk Mesir sebagaimana diperjelas dalam surah Al-Muzammil.

ii.    Kisah Umat Nabi Nuh Yang Dikaramkan

Sebelum itu, terdapat kisah kemusnahan umat Nabi Nuh yang dikaramkan akibat daripada limpahan air laut akibat gempa bumi daripada aktiviti gunung berapi bawah laut yang membentuk tsunami (11:40). Kejadian seperti yang berlaku kepada umat Nabi Nuh sebenarnya banyak berlaku sepanjang zaman dalam kehidupan manusia. Begitulah Tuhan men datangkan azab kepada manusia dan mereka dibalas menurut amal masing-masing. Namun tentang bencana yang menimpa Fir'aun dan umat Nabi Nuh tidak dinyatakan sebagai peristiwa Al-Qari'ah, lantaran tidak melibatkan tiupan angin yang berlaku berterusan  dan tidak juga kejatuhan objek dari arah atas. Namun hujan api dikatakan berlaku pada masa Fir'aun.


Friday, August 9, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 8 -- LANGSUNG TIADA YANG BERBAKI


فهل ترى لهم من باقية

Lalu adakah sesiapa? Engkau lihat bagi mereka daripada yang berbaki.

Dengan Yang demikian, Dapatkah Engkau melihat lagi sisa-sisa mereka (yang masih hidup)?


i.    Gambaran Peristiwa Al-Qari'ah Menjurus 
      Peristiwa Al-Haqqah

Persoalan yang suka manusia bangkitkan ialah, bilakah peristiwa itu dan bagaimanakah peristiwa itu? Siapakah yang terlibat? Apakah kategori yang dapat digunakan untuk membezakan antara hari-hari mendatang? Semua persoalan ini akan dijawab apabila sampai ayatnya kelak bermula dari surah Al-Ma'arij selepas ini. Tentang bagaimana itu? Penjelasan dari bahagian awal daripada surah ini telahpun memberi sedikit gambaran. Senarai peristiwa Al-Qari'ah dapat diketahui apabila pembaca membaca bahagian tertentu daripada surah Al-Qari'ah itu sendiri. Oleh kerana Peristiwa Al-Haqqah merupakan tajuk daripada surah ini, rentetan peristiwa yang melibatkan peristiwa Al-Qari'ah diikuti dengan peristiwa Keputusan dan kesinambungan peristiwa Al-Waqi'ah akan dinyatakan sebagai suatu peristiwa percantuman membentuk peristiwa Al-Haqqah. Gabungan semua peristiwa daripada pelbagai bentuk bencana seperti peristiwa kaum Tsamud, kaum A'ad, Fir'aun dan umat Nabi Nuh, memberi gambaran gabungan peristiwa yang bakal terjadi.

ii.    Dalam Al-Haqqah Wujud Peristiwa Al-Qari'ah

Contoh-contoh pendustaan yang dilakukan oleh kaum A'ad dan Tsamud menjurus kepada pendustaan peristiwa Al-Qari'ah. Dua contoh sebahagian peristiwa yang menimpa kepada dua kaum yang disebutkan adalah peristiwa objek berjatuhan dan juga peristiwa angin yang bertiup secara terus menerus. Pada surah Al-Qari'ah ada dinyatakan peristiwa lain iaitu tentang kejadian kerosakan lapisan langit yang mengakibatkan manusia berhadapan dengan masalah nyalaan api yang membakar. Ini juga merupakan bahagian Al-Haqqah. Ayat tentang Al-Haqqah dilanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya iaitu manusia dikaramkan oleh limpahan air seperti Fir'aun dan umat Nabi Nuh.
Monday, August 5, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 7 -- YANG MEMBINASAKAN DALAM TEMPOH TUJUH MALAM LAPAN HARI BERTERUSAN


سخرها عليهم سبع ليال
و ثمنية ايام حسوما


Memperbinasa ia akannya atas mereka tujuh malam dan delapan hari, yang amat malang (berterus-terusan).

Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus-menerus;


i.   Bencana Yang Bermula Pada Waktu Pagi

Daripada bilangan hari dan malam, suatu kesimpulan dapat dibuat, bahawa bencana yang menimpa mereka telah bermula waktu pagi hari pertama dan bersambungan sehingga waktu petang hari kelapan. Bencana yang Tuhan mulakan waktu pagi, juga didapati pada kejadian-kejadian lain yang menimpa kaum Tsamud (15:83), kaum Fir'aun dan kaum Luth (15:73). Kita harus mengambil tahu tentang bencana yang berlaku pada atau awal waktu pagi yang juga dapat terjadi pada waktu ini. Terdapat pengajaran besar tentang bencana yang berlaku pada waktu pagi yang berkait rapat dengan agenda besar daripada Al-Quran.

ii.  Agenda Tuhan Pada Bencana Waktu Pagi
 

Terdapat agenda Tuhan tentang bencana yang berlaku pada waktu pagi yang akan dibincangkan kemudian nanti apabila menyentuh ayat berkenaan. Kejadian ini merupakan rahsia Tuhan yang dapat diperjelas melalui teknik pengiraan (74:32/33/34/35/36). Dua daripada contoh kaum ini telah menerima bencana yang merupakan sebahagian daripada peristiwa Al-Qari'ah.

Berdasarkan nasakh ayat daripada surah ini (darihal peristiwa Al-Qari'ah), diikuti dengan peristiwa dalam surah Al-Qari'ah itu sendiri, penjelasan ayat yang ada hubungannya dengan kejadian bukit atau gunung  menjadi seperti bulu mengembang menunjukkan suatu rentetan peristiwa bakal terjadi. Penerangan ini akan dibahaskan lebih lanjut dalam surah selepas ini. Pada peristiwa Al-Qari'ah ada disebut kejadian berkenaan adalah akibat daripada kerosakan lapisan langit. Penyebab kerosakan adalah disebabkan oleh usaha manusia sendiri ke atas alam kediaman mereka. 

Seolah-olah Mereka Pangkal Pokok Kurma Lohong

 فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاوية

Lalu engkau lihat, akan kaum itu padanya bergelimpangan seolah-olah mereka pangkal pokok kurma lohong.

maka Engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka: batang-batang pohon kurma Yang (tumbang dan) lompang. 

(Sebutan هاوية pula adalah merujuk kepada salah satu neraka yang merupakan lohong tanpa dasar  101:9). 

Demikian itu, salah satu peristiwa yang merupakan sebahagian dari hari penderaan Al-Qari'ah.

iii.  Bencana Kepanasan Dan Kesejukan Melampau 

Kepanasan yang melampaui sehingga mengakibatkan nyalaan yang membakar serta kesejukan yang bersangatan sehingga mengakibatkan manusia tumbang menjadi seperti tunggul korma kering. Dua perubahan suhu ketara dapat terjadi pada peristiwa Al-Haqqah, yang telah dinyatakan sebagai contoh sebahagian kejadian Al-Qari'ah, yang pernah menimpa umat-umat terdahulu daripada kaum A'ad dan kaum Tsamud. Perkataan فترى yang bermakna lalu engkau lihat, 'melihat' dalam ayat ini bukanlah melihat dengan mata, lantaran RasululLah S.A.W. sendiri tidak pernah menyaksikan kemusnahan kaum Tsamud yang dahsyat itu, tidak juga manusia masakini yang dapat membaca Al-Quran. Melihat di sini adalah dengan hati nurani, sesuatu yang boleh dibayangkan bagaimana mayat-mayat beku itu mengalami kekecutan tubuh, kesan kesejukan bersangatan. Sekiranya pembaca mahu sendiri melihat keadaan seumpama itu, tayangan filem “Lusa - Day After Tommorow” mungkin memberi gambaran sedemikian.
Friday, August 2, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 6 -- KAUM A'AD DITIMPA ANGIN SEJUK BERSAMBUNG-SAMBUNGAN


و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية

Dan adapun kaum A'ad (11:50–11:60), maka telah dibinasakan mereka dengan angin yang menyeringit lagi bersambung-sambung melampaui.

adapun Aad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah dibinasakan Dengan angin ribut Yang kencang, Yang melampau kencangnya, -

Kota Iram Untuk Menandingi Keindahan Syurga

Sepertimana yang menimpa kepada Fir’aun dan juga kaum Luth, kesejukan bersangatan hanya dapat berlaku kesan daripada letusan udara atau pusaran angin yang merendahkan lapisan bertekanan rendah lagi sejuk. Kaum A'ad pula yang terkenal dengan projek pembangunan (89:07 –89:08) kota Iram yang cuba dibina supaya dapat menandingi keindahan syurga yang dikhabarkan oleh nabi Hud A.S. Mereka berusaha mendapatkan suatu kediaman yang nyaman sebagaimana syurga yang tentunya memerlukan kos pembinaan yang tinggi dan juga penggunaan bahan-bahan yang dapat merosakkan alam sekitarnya.
Popular