SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Monday, December 21, 2015

SURAH NUH AYAT 22 - MEREKA MERENCANA MAKAR YANG BESAR


و مكروا مكرا كبارا

Dan telah merencana mereka suatu rencana yang sangat besar. 

"Dan mereka telah menjalankan tipu daya Dengan merancangkan rancangan Yang amat besar jahatnya (untuk menentang seruanku).

Dalam kerja-kerja pengingkaran, manusia-manusia yang ingkar sanggup melaksanakan sesuatu perkara yang besar. Sebagai contoh, perhatikanlah kaum A'ad umat Nabi Hud, yang sanggup membangunkan sebuah bandaraya Iram, yang memiliki tiang-tiang yang tinggi guna mencabar perkhabaran rasul tentang keindahan syurga. 

Perhatikanlah binaan-binaan yang dibina oleh Fir'aun untuk mencabar Nabi Musa A.S., supaya ia dapat melihat Tuhan yang didakwa wujudnya oleh Nabi Musa A.S. Namun bagaimanakah kesudahannya dengan nasib bangunan-bangunan seperti itu sekarang ini? Dibiar kosong tidak berpenghuni melainkan artifak-artifak peninggalan generasi terdahulu. Bandaraya Iram yang sehingga kini tidak ditemui pada peta dunia seperti bandar Colgate dalam iklan televisyen suatu masa dahulu, serta runtuhan-runtuhan lainnya (53:53) hanya memiliki nilai arkeologi dan pelancongan. 

Adapun umat Nabi Nuh, mereka merencana sesuatu untuk membantahnya lalu Tuhan menangkap mereka (40:05) maka kesudahannya mereka menerima hukuman keras.

i.      Perancangan Makar Besar Sejak 
        Zaman Berzaman.

Golongan ingkar telah memilih untuk mengingkari perkhabaran yang dibawa oleh rasul-rasul sejak dari dahulu lagi sehingga kepada perkhabaran yang dibawa oleh Muhammad RasululLah S.A.W. Mereka sebenarnya amat meragui tentang perkara yang dikhabarkan hingga kepada keraguan yang merisaukan diri mereka sendiri. Namun, demi untuk menyatakan rasa kebesaran diri mereka, sebenarnya mereka mencari pengaruh antara mereka sebahagian atas sebahagian yang lain. Sebahagian mereka memperguna sebahagian yang lain melalui perjuangan mengejar sesuatu yang mereka namai sebagai pembinaan tamadun. Perkara sedemikian sebenarnya telah berlaku sejak zaman perutusan Nabi Nuh A.S. lagi. Keingkaran sesuatu kaum selalunya diukur atas status pencapaian tamadun yang ditempuh oleh suatu kaum itu. 

Mengapakah bangsa yang merasakan diri mereka maju, amat sukar menerima risalah kerasulan oleh seorang rasul yang datang dalam kalangan mereka dari negeri mereka sendiri? Penulis melihat bahawa mereka ini mengukur kebenaran berdasarkan status hidup yang sedang mereka lalui. Pada zaman Nabi Nuh A.S., umat baginda telah mencapai pengetahuan sehingga mereka mengetahui bahawa langit terdiri daripada beberapa lapisan. Siapakah sebenarnya yang mengajari mereka tentang fenomena sedemikian?

Mereka memilih menyembah patung-patung yang diberi wajah kepadanya. Siapakah yang mengajari mereka untuk melakukan perkara sedemikian? Selepas kehancuran golongan ingkar daripada umat Nabi Nuh, muncul pula kaum A'ad, Tsamud dan kerajaan Fira'un yang memiliki teknologi memotong batu dengan cara potongan yang hanya dapat dilakukan dengan bantuan peralatan canggih. 

Bagaimana mungkin mereka memiliki
mesin seperti mesin 'bore hole' masakini?

Mereka mencipta sembahan yang diperbuat daripada batu yang diberi bentuk. Kiranya kita mengkaji peninggalan-peninggalan mereka, kita akan dapati, terdapat gambaran objek-objek yang menunjukkan mereka itu dibantu oleh pihak tertentu yang membawa teknologi tertentu. Seolah-olah pihak itu adalah dewa yang mereka beri penghormatan. Bukti-bukti prasejarah seperti peta silam yang direka semula oleh Piri Reis, memberi gambaran telah terdapat teknologi silam yang memiliki peralatan penyukat masa yang jitu, sehingga terbentuknya garisan-garisan seperti garisan longitud dan latitud pada peta berkenaan. Bagaimanakah tamadun terdahulu dapat mengetahui terdapat satu benua di kawasan kutub selatan? Siapakah yang mula-mula melukis peta yang menunjukkan terdapat jaluran yang kelihatan seperti sungai-sungai di benua berkenaan? Seolah-olah benua berkenaan pernah mengalami zaman tanpa ais iaitu pernah berlaku suatu zaman, bumi ini mengalami pemanasan global sejagat, yang akhirnya diikuti zaman ais. Bagaimanapun perkara sedemikian masih menjadi perdebatan tak kesudahan sehingga kini.


Peta yang ditunjukkan oleh Piri Reis
dikatakan memaparkan peta bumi sebelum zaman ais.

ii.   Penyembahan Berhala Merupakan 
      Suatu Sempena

Kajian-kajian terhadap peradaban silam menunjukkan bahawa umat terdahulu yang mengikuti ajaran penyembahan berhala, memperolehi ajaran sedemikian secara warisan sama ada melalui nenek moyang mereka ataupun mereka mewarisinya daripada pihak tertentu yang mereka namai sebagai dewa. Penemuan berhala yang berpakaian seperti angkasawan membayangkan asal penyembahan berhala seperti ini adalah merupakan pengiktirafan kepada sesuatu yang bersifat samawi. Selepas daripada peristiwa banjir besar seperti yang berlaku pada zaman Nabi Nuh A.S. semua peradaban silam telah berakhir dan yang tinggal hanyalah sedikit bekas peninggalan mereka. Kemudian ajaran penyembahan berhala telah muncul semula dan monumen bersejarah terkemudian yang dibina, masih kekal dapat diperhatikan sehingga kini seperti piramid peninggalan kerajaan Fir'aun, piramid Maya dan bekas-bekas peninggalan kaum Inca di Peru, Amerika Latin. Bagaimanakah saki baki kesan pengajaran silam yang membawa aktiviti penyembahan berhala telah muncul semula selepas era pasca Nabi Nuh A.S.? Siapakah yang mempeloporinya?
Piramid Maya - Memaparkan kecanggihan kiraan 
astronomi. Siapa sebenarnya yang
mengajar mereka?


No comments:

Post a Comment

Popular