SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Thursday, November 14, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 39 -- SESUATU YANG SELALU TIDAK DAPAT DILIHAT


و ما لا تبصرون

Dan apa yang tidak (sentiasa) kamu (dapat) melihat. 

dan Segala (yang ghaib) Yang kamu tidak melihatnya, -

i.   Melihat dan Tidak Melihat

Peristiwa-peristiwa yang berlaku di persekitaran kita, tentang kehidupan kita, tentang masyarakat kita, tentang aktiviti-aktiviti manusia dan sebagainya, tentang bencana cuaca, tentang permasalahan sosial, tentang kestabilan negara pada sudut politik dan ekonomi, tentang kemusnahan kawasan flora dan fauna, tentang pembangunan tanpa henti, tentang pencemaran udara, tentang hubungan ahli masyarakat yang semakin serius, tentang jenayah yang berlaku setiap hari, tentang konflik dan sebagainya, adalah merupakan perkara-perkara yang sentiasa dapat kita lihat atau dengar setiap hari. Tentang ayat-ayat Tuhan dalam kitab suci, tidak semua manusia dapat melihatnya terutama oleh golongan yang ingkar. Tentang objek di angkasa, tidak semua dapat memerhati.

ii.  Sumpah Tuhan Darihal Kejadian Al-Haqqah

Dua ayat sebelum ini adalah merupakan ayat sumpah Tuhan. Terdapat dua keadaan sumpahan, pertamanya adalah terhadap subjek yang dapat dilihat dan keduanya adalah subjek yang tidak dapat dilihat. Adakah kedua-duanya berhubung kait dengan kejadian yang dinyatakan dalam surah iaitu tentang kejadian Al-Haqqah? Kontak surah mengatakan keadaannya adalah sedemikian! Adakah kedua-duanya merujuk kepada subjek yang sama? Ataukah subjek yang berlainan? Terdapat ayat daripada himpunan awal iaitu 69:15/16 yang memberitahu kejadian kejatuhan.

Kiranya jalan perkataan ‘lihat’ merujuk kepada keadaan bersinambungan, maka subjek itu adalah merujuk kepada peristiwa yang sentiasa atau sering berlaku dan juga peristiwa yang belum berlaku. Teruskanlah menjurus ke surah Al-Kuwirat (81:15/16/17/18) sebelum ayat berikut ini.


No comments:

Post a Comment

Popular