SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Thursday, October 10, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 29 -- KEKUASAAN YANG TELAH BINASA


هلك عنى سلطنيه

Telah binasa ia dariku kekuasaanku.

kuat kuasaku (dan hujjah-hujjahku membela diri), telah binasa dan hilang lenyap dariku".

i.   Kekuasaan Untuk Memperkukuh Kedudukan

Sesungguhnya kekuasaan adalah amanah. Namun yang dilakukan oleh pemegang-pemegang kuasa adalah membenarkan apajua jenis aktiviti yang dapat memperkukuh kedudukannya. Sudah tentu ia tidak akan memperduli batasan-batasan yang telah Tuhan tetapkan. Dengan penguasaan media massa sebagai saluran untuk memperbetul tanggapan masyarakat, mereka 'menyerang' individu-individu yang cuba mengajak manusia beriman kepada Tuhan. Lalu didirikan institusi yang ditampal dengan nama-nama serba Islamik guna untuk mengambil dana dan ‘pelaburan’ daripada umat ini.

ii.  Peruntukan Zakat Dijadikan Pelaburan

Unit perniagaan yang menghampiri nama Badan Pelaburan Zakat atau yang seumpama dengannya telahpun ditubuhkan. Tujuannya adalah supaya zakat kutipan dapat diurusniagakan. Perkara ini sebenarnya menafikan hak golongan fakir miskin. Mereka yang miskin terpaksa bekerja dengan majikan-majikan yang memberi sumbangan kerosakan kepada alam sekitarnya.

iii.  Salah Guna Kuasa

Institusi agama yang diamanahkan sebagai badan untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar tidak diberi kuasa penuh untuk melakukan dakwah, lantaran usaha ini memerlukan belanja untuk dikeluarkan. Bahkan, mereka hanya diberi kuasa penuh untuk menangkap pelaku-pelaku maksiat atas nama mencegah kemungkaran atas habuan denda yang akan mereka perolehi. Golongan miskin sedemikian akan memohon perkara-perkara sedemikian diadili atas kesempitan hidup mereka di dunia dahulu.

iv.  Pendakwaan Yang Berkait-kait

Siapakah yang akan dipertanggungjawabkan tentang per masalahan alam sekitar, yang mereka menjadi penyebab kepada kerosakan yang berlaku? Pekerja akan mendakwa majikan dan majikan akan mendakwa pihak-pihak berwajib dalam menyediakan batas-batas kerja sama ada darihal peralatan atau bahan-bahan yang digunakan. Pihak Berkuasa Tempatan pula akan mendakwa pihak lain, yang demikian berantai-rantailah pendakwaan sehingga semua yang terlibat perlu menerima habuan pembalasan masing-masing. Bahkan sesiapa sahaja yang mengusahakan keburukan lalu dilingkungi dengan keburukan seluruhnya, maka tempatnya di neraka, kekal di dalamnya buat selama-lamanya (2:81).
No comments:

Post a Comment

Popular