SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Friday, May 17, 2013

SURAH NUN AL-QALAM AYAT 39 -- ADAKAH KAMU ADA HUJAH?


ام لكم ايمان علينا بالغة
الى يوم القيمة ان لكم لما تحكمون

Adakah bagi kamu sumpah atas Kami yang sampai kepada hari pembangunan, bahawa bagi kamu (lebih berhak) terhadap apa yang kamu putuskan?

atau Adakah kamu mendapat akuan-akuan Yang ditegaskan Dengan sumpah dari kami, Yang tetap hingga hari kiamat, menentukan Bahawa kamu dapat mencapai apa Yang kamu putuskan?

i.       Adakah Mereka Memiliki Akta Yang Jelas Yang
         Sampai Kepada Tuhan Bahawa Mereka Lebih Berhak

Perkataan ﺍﻳﻤﺎﻥ juga diterjemahkan sebagai perjanjian. Aplikasi perkataan sedemikian adalah kepada mereka yang mengambil suatu peraturan iaitu mengambil peraturan golongan yang berdosa ke atas umat yang patuh dan begitu juga sebaliknya. Wajarkah mereka mengurus tadbir hak yang diambil daripada golongan yang patuh, untuk tujuan yang bukan diperintahkan? Mengambil peruntukan sadaqah atau zakat lalu disalurkan untuk pembangunan masjid serta prasarana-prasarana yang lain. Mengambil denda daripada umat Islam seperti denda maksiat dan judi untuk di'sadaqah'kan kepada pentadbir-pentadbir agama.

ii.     Mereka Mengubah Peraturan

Adakah ini merupakan perjanjian yang mereka ambil daripada Tuhan? Ayat manakah yang menjelaskan sedemikian? Mereka membuka pintu ke arah maksiat seluas-luasnya dengan lesen-lesen premis perjudian, hiburan-hiburan yang menggalakkan pergaulan bebas serta kempen-kempen media massa yang menggalakkan perlakuan lucah. Mereka mempersembahkan tayangan-tayangan penyembahan berhala, unsur-unsur jenayah dan sebagainya. Kesan berpanjangan tayangan seperti ini akhirnya diterima oleh masyarakat dan masyarakat mencontohinya. Kemudian tindakan diambil ke atas mereka yang melanggar peraturan 'agama' dengan denda yang membebankan. Mereka yang sebenarnya yang menggalakkan perlakuan sedemikian lalu mereka mendenda untuk mengutip hasil. Harta umat Islam diambil daripada peruntukan zakat, peninggalan warisan dan sebagainya. Kemudian harta ini diniagakan, sehingga tidak diserahkan kepada golongan yang berhak pada masa-masanya.

iii.    Akhirnya Umat Ramai Yang Kecewa

Umat menjadi terlalu kecewa lantaran 'syariat' Tuhan yang sedemikian akhirnya sebahagian mereka sanggup murtad untuk menempah azab Tuhan di akhirat. Pada mereka yang bertanggungjawab adalah ahli-ahli 'agama' yang memperkenalkan 'agama' sedemikian rupa.

No comments:

Post a Comment

Popular