SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Monday, March 25, 2013

SURAH NUN AL-QALAM AYAT 25 -- MEREKA CUBA MENGUASAI KEGUSARAN MEREKA


وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ

Telah berpagi-pagi mereka atas kegusaran yang (mereka) kuasai.

dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu, Dengan kepercayaan, (bahawa) mereka berkuasa menghampa-kan fakir miskin dari hasil kebun itu.

i.    Mereka Didapati Rasa Bersalah 

Mengeluarkan zakat adalah perintah Tuhan dan menghalangnya daripada sampai kepada yang layak adalah suatu kesalahan. Oleh yang demikian, merancang untuk menolak perintah Tuhan, akan menimbulkan kegusaran di pihak mereka sendiri akhirnya. Demikian itulah Tuhan menyediakan rasa bersalah di hati pelaku-pelaku yang melakukan kesalahan. Demikian itulah yang mereka rancangkan dan demikian itu juga mereka menghadapi kegusaran sekiranya perancangan mereka diketahui oleh pihak lain.

ii.   Pengagihan Yang Perlu Ke Atas Kutipan Zakat

Kita dapati masalah yang rencam pada waktu ini melibatkan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak tertentu dalam pengurusan pengagihan zakat. Kutipan zakat sebenarnya harus digunakan sepenuhnya untuk kegunaan asnaf yang lapan. Antaranya termasuklah fakir, miskin, ibnu sabil, si berhutang yang diberati, yang dijinakkan hati, yang mengutip zakat, serta anak-anak yatim. Tuhan tidak pernah menyatakan peruntukan zakat harus digunakan untuk didirikan pusat-pusat rawatan kesihatan, diperniagakan melalui pelaburan tertentu untuk menambah-nambahkan lagi jumlah atas kutipannya, bahkan tidak juga harus dijadikan peruntukan untuk pembangunan masjid.

Sebagaimana zakat diambil dari tangan pengeluar zakat maka zakat perlu diserahkan ke tangan penerima zakat, asnaf yang lapan itu dan bukannya asnaf yang lain. Zakat (yang diistilahkan sebagai sadaqah) diperintah Tuhan untuk diambil oleh RasullulLah S.A.W. melalui wakil-wakil yang dilantik oleh baginda. Selepas RasullulLah S.A.W, maka pengganti-pengganti baginda harus melaksanakan tanggungjawab memungut zakat, juga melalui pegawai-pegawai lantikannya. Pada satu-satu masa dan satu-satu tempat, perintah mengutip zakat hanya boleh dilaksanakan oleh satu pihak sahaja. Selepas RasullulLah S.A.W. adalah khalifah melalui wakil-wakil baginda dan selepas khalifah yang terakhir, yang telah digulingkan oleh Mustafa Kamal At-Tarturk, maka tanggungjawab mengutip zakat haruslah dilaksanakan oleh Yang Dipertuan Agong melalui sultan-sultan setiap negeri, melalui pegawai lantikan Majlis Agama Islam Negeri-negeri.

iii.    Peranan Institusi-institusi Agama

Oleh kerana terdapat pengagihan kuasa antara Yang Dipertuan Agong yang hanya terhad atas perkara-perkara agama dan adat dan juga Kerajaan Pusat melalui kementerian atas perkara-perkara lain, maka hak memungut atau mengagihkan zakat tidak harus diagih-agihkan antara Yang Dipertuan Agong dan kementerian melalui Jabatan Agama Islam Negeri yang dilantik di bawah Kerajaan Negeri. Sekiranya kutipan atau pengagihan zakat menjadi terpecah dua antara Majlis dan Jabatan, perintah mengutip zakat yang wajib tertakluk di bawah satu pengawasan iaitu Majlis Agama Islam, telah tidak berlaku secara menyeluruh. Jabatan sebenarnya tidak pernah menerima tauliah secara terus daripada Yang Dipertuan Agong dan jabatan hanya melapor kepada kementerian dan bukannya kepada Yang Dipertuan Agong.

Kita tidak menyatakan bahawa restu kementerian adalah restu Yang Dipertuan Agong sekalipun kuasa Yang Dipertuan Agong melantik kementerian untuk mengurus negara atas perkara-perkara yang tiada kaitan dengan 'agama' dan adat. Buktinya, Yang Dipertuan Agong tidak harus masuk campur dalam urusan politik yang menjadi tunggak pentadbiran kerajaan dan kementerian tidak boleh masuk campur urusan Yang Dipertuan Agong dalam hal ehwal istana, 'agama' dan adat. Yang menjadi masalah adalah, apabila kutipan atau pengagihan zakat turut dilakukan oleh pihak Jabatan dan peruntukan zakat telah diserahkan kepada asnaf tambahan yang lain seperti perbadanan Baitul Mal yang merupakan suatu badan perniagaan didaftarkan di bawah pertubuhan pendaftar.

Kiranya demikian, urusan zakat telah diambil alih daripada kuasa pengurusan mutlak Yang Dipertuan Agong kepada kuasa pengurusan teragih antara Yang Dipertuan Agong dan kementerian atau jabatan. Perbadanan Baitul Mal telah memperuntukkan peruntukan zakat yang diserahkan kepadanya, untuk membina prasarana-prasarana seperti pusat rawatan kesihatan dan institusi pengajian di bawah urusan perbadanan Baitul Mal. Bahkan mungkin juga untuk tujuan pelaburan dengan syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa saham, kilang-kilang pembuatan dan sebagainya atau dijadikan sumber bantuan pinjaman kepada peniaga-peniaga serta peruntukan pembangunan masjid-masjid dan surau-surau. Apabila kehidupan umat tidak terbela dengan peruntukan yang seharusnya diperolehi, maka mereka akan berkhidmat dengan majikan-majikan yang tidak seagama. Mereka akan terdedah dengan dakyah serta pembelaan daripada pihak luar dan dengan ketiadaan program-program kerohanian agama Islam akhirnya mereka akan hanyut dengan suasana masyarakat. 

Sekiranya anak VVIP sendiri berjaya memurtadkan ratusan muslimah yang lain, apalagi yang akan tinggal pada generasi akan datang selain daripada kecelaruan identiti dan pegangan. Malang sungguh umat ini, sebahagian wang peruntukan negara umat Islam ini telah digunakan untuk memurtadkan umat ini juga. Perangkaan menunjukkan jumlah yang telah murtad daripada umat ini telah mencapai ratusan ribu orang dan majoritinya adalah muslimah. Demikian itu adalah disebabkan amanah kutipan dan penyerahan zakat telah diserahkan kepada golongan yang bukan ahlinya yang menjadi suatu tanda yang pasti, menjelang hari As-Saah.

Sebenarnya, apakah yang diingini oleh golongan ini dalam menguruskan wang zakat? Adakah mereka mahu menjadi pejuang-pejuang agama yang ingin menunjukkan jasa, membantu pembangunan masjid melalui peruntukan zakat yang telah tersalah salur itu? Atau adakah itu caranya untuk mendapatkan sokongan politik yang diperolehi melalui peti-peti undi? Malang sungguh umat ini, bukan sahaja harta mereka tersalah dizakatkan, bukan sahaja mereka diperbodohkan, bahkan agama mereka turut diperbodohkan.

iv.    Akhirnya Golongan Sesat Menyedari Kesesatan
        Mereka Sendiri

Kumpulan yang murtad daripada penganut asal umat Islam, bersama pejuang-pejuang agama mereka, akhirnya membentuk suatu kumpulan pendesak dalam komponen parti pemerintah. Mereka meminta sesuatu yang amat merbahaya kepada pemimpin-pemimpin negara ini supaya agama mereka dijadikan agama rasmi negara, sesuatu yang bertentangan dengan kontrak sosial yang mereka persetujui selama ini. Kemudian mereka mendesak lagi kaum mereka diiktiraf sebagai kaum bumiputera demi mendapatkan status istimewa dalam negara ini. Kegagalan menuruti kemahuan mereka akan mengakibatkan kepimpinan negara ini kehilangan kuasa suatu masa nanti. Menuruti kemahuan mereka pula akan mengakibatkan kepimpinan negara ini hanya seperti kuda tunggangan yang akan ditentang oleh rakyat. Apakah sebabnya golongan sesat, iaitu yang memiliki kepentingan harta, kedudukan dan sejumlah anak-anak serta pengikut, sejak awal-awal lagi menolak petunjuk Tuhan? Mereka melihat status diri mereka lebih tinggi berbanding status yang lain, dengan mudah memandang rendah manusia lantaran kemiskinan mereka. Menolak untuk mengagih zakat sepenuhnya dan tidak peduli akan nasib si miskin! Akhirnya kejatuhan menimpa mereka di atas sikap mereka sendiri  (92:11).
No comments:

Post a Comment

Popular