SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Tuesday, September 10, 2013

SURAH AL-HAQQAH AYAT 19 -- MENERIMA KITAB CATATAN AMAL DARI SEBELAH KANAN


فاما من اوتى كتبه بيمينه
فيقول هاؤم اقرءوا كتبيه

Maka adapun barang siapa yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya. Maka ia berkata inilah dia, bacalah olehmu akan kitabku ini. 

maka sesiapa Yang diberikan menerima Kitab amalnya Dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata (dengan sukacitanya kepada sesiapa Yang ada di sisinya):  Nah! bacalah kamu Kitab amalku ini!

i.      Siapakah Yang Menerima Kitab Dari Sebelah Kanan?

Seseorang dapat menyaksikan tulisan-tulisan amalan dalam bentuk gambaran hidup seperti mengulang tayang peristiwa yang telah berlalu (17:13). Pemberian dari sebelah kanan adalah merupakan penghormatan. Kepada siapakah penghormatan ini diberi? Kepada mereka yang mengimani akan Al-Haqqah dan melakukan sesuatu sebagai persediaan menghadapi hakikat kejadian hari sedemikian. Peristiwa Al-Haqqah merupakan peristiwa yang tidak dapat ditolak. Peristiwa ini berlaku sebagai isyarat berlakunya kerosakan terhadap kehidupan di dunia ini dan berlaku huru-hara ketidak seimbangan lapisan langit bumi. Mereka yang mengimani berlakunya kejadian Al-Haqqah, adalah mereka yang menyedari betapa pentingnya melakukan amalan perbaikan dan menjaga keseimbangan alam ini, sebelum berlakunya kejadian huruhara berkenaan.

ii.    Persiapan Mereka Semasa Hidup Di Dunia

Sebahagian daripada kejadian berkenaan terbukti telahpun berlaku sebelum itu, contohnya kejadian yang pernah berlaku kepada kaum A'ad, kaum Tsamud, kerajaan Fir'aun dan umat nabi Nuh dahulu. Juga pada sekitar waktu ini, yang kita dapat mendengar pelbagai bentuk bencana yang sering terjadi. Oleh itu, adalah perlu setiap individu melakukan apa sahaja yang dapat dilakukan untuk mendapatkan akibat yang baik darihal kehidupan. Sekalipun kiranya seseorang itu mengetahui bahawa esok adalah kematiannya, adalah menjadi suatu kemuliaan baginya, sekiranya, ia dapat menanam satu benih hari ini, kerana setiap perbuatan itu sentiasa akan dicatat.

iii.     Mereka Yang Turut Mencatat Amalan Mereka

Antara pengajaran yang dapat diperolehi adalah, perlunya seseorang mencatat kitab masing-masing dalam bentuk kerangka kerja yang akan dilaksanakan, kemudian melaksanakan kerja-kerja yang telah dirancang dan merekod prestasi kerja yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyatakan langkah-langkah kerja yang baik, yang dapat membawa akibat kejayaan. Banyak daripada rangka kerja serta teknik penemuan saintifik, telah berjaya direkodkan dan dipelajari oleh ahli-ahli sains yang lain dan kemudiannya, suatu rumusan diperolehi supaya dapat membantu suatu penemuan atau langkah kerja yang lebih baik pada masa yang mendatang. Kebanggaan seseorang yang berjaya menghasilkan suatu penemuan yang memberi sumbangan besar terhadap sesuatu, tentunya akan dipersembahkan dalam laporannya secara yang terbaik dan diedarkan kepada pihak lain sebagai penyaksian.


No comments:

Post a Comment

Popular