SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Sunday, March 3, 2013

SURAH NUN AL-QALAM AYAT 18 -- MEREKA TIDAK MAHU MENYISIHKAN


و لا يمتثنون

Dan tidak mereka menyisihkan, (menyerahkan urusan mengikut kehendak Tuhan).

serta mereka tidak menyebut pengecualian.

Tindakan sedemikian datangnya daripada sikap tamak mereka dengan hasil yang dijangka akan mereka perolehi. Sebenarnya manusia hidup bermasyarakat dan keperluan bermasyarakat adalah suatu kewajiban. Dalam kalangan ahli masyarakat terdapat mereka yang kaya, ada juga yang sederhana dan ramai juga yang miskin. Sekiranya golongan yang mewah hanya mementingkan kemewahan mereka sahaja dan dengan sengaja mengabaikan golongan fakir dan miskin, akan wujud permasalahan sosial yang menimpa umat. Sesungguhnya kefakiran menghampiri kekafiran.

Kebanyakan mereka yang miskin tidak akan merayu-rayu golongan yang kaya dan mereka sanggup melakukan apa sahaja kerja yang dibayar upah. Di negara ini, tenaga kerja daripada pekerja yang datang daripada golongan miskin ditempatkan di kilang-kilang pelaburan asing yang mengupah mereka bekerja sebagai buruh sama ada buruh elektronik, buruh pembinaan atau buruh pembangunan intensif. Majikan-majikan itu tentunya mengarahkan mereka melakukan kerja-kerja yang banyak mengakibatkan kerosakan alam sekitar seperti projek-projek perumahan atau yang menggunakan bahan-bahan pencemaran tertentu seperti penggunaan plumbum, asid sulfurik dan bahan pencuci ammonia dari kilang elektronik atau pembikinan kenderaan. Pekerjaan sedemikian tidak harus dilakukan melainkan dengan cara yang cermat untuk tujuan mengurangi kesan pencemaran.

Umat yang tidak dijagai oleh ahli masyarakatnya sendiri sebenarnya lebih terdedah kepada risiko tertentu yang mengakibatkan permasalahan sosial berlaku. Apabila lebihan daripada kemewahan yang diperolehi diinfakkan pada jalan Tuhan, golongan fakir dan miskin akan terbela. Mereka tidak perlu melakukan jenayah semata-mata untuk mendapatkan makanan. Mereka tidak perlu menyamun atau merompak semata-mata untuk mendapatkan wang yang mereka perlukan untuk membayar harga kenderaan atau rumah yang dibeli melalui kaedah riba pada saat-saat kegawatan ekonomi.

Sesungguhnya Tuhan Maha Berkuasa mendatangkan bencana kepada hasil pekerjaan seseorang bahkan pada skala yang besar, Tuhan biasa mendatangkan bencana dalam bentuk banjir, ribut, taufan serta kemarau panjang selain daripada kerosakan tanaman akibat penyakit yang tersebar.
No comments:

Post a Comment

Popular