SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Friday, June 9, 2017

SURAH AL-MUZAMMIL AYAT 4 -- MENELAAH AL-QURAN SECARA DERETAN DEMI DERETAN


او زد عليه و رتل القرأن ترتيلا

Atau tambahkan ke atasnya dan deretkan olehmu akan Al-Quran deretan-deretan (25:32).

ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya; dan bacalah Al-Quran Dengan "Tartil".

Maka tujuan diperintahkan bangun pada waktu malam adalah membaca atau mengkaji Al-Quran dengan sebenar-benar pembacaan. Itulah cara bacaan yang sebenarnya, bukannya melompat daripada satu ayat kepada ayat-ayat yang lain sehingga hilang tujuan himpunan ayat (75:17).

i.     Membaca Al-Quran Secara Deretan 
       Demi Deretan (Beransur-ansur)

Demikian itu adalah kaedah sebenar bacaan Al-Quran. Dalam ayat 25:32, lawan bagi ترتيلا adalah جملة وحدة . Terdapat terjemahan lain yang menyatakan pembacaan tartil adalah pembacaan penuh tajwid namun penulis tidaklah berhak memberi ulasan terhadap bentuk terjemahan seperti itu. Membaca dengan tajwid adalah suatu kewajiban yang besar, sedangkan membaca dengan ‘tartil’ iaitu menurut disiplin secara beransur-ansur adalah merupakan kewajiban yang jauh lebih besar. Pembacaan dengan kaedah ‘tartil’ dapat menyediakan keadaan untuk pembaca dapat memahami ungkapan-ungkapan ayat dengan lebih teliti, membentuk himpunan ayat yang terangkum. Pembacaan secara tartil bagi pembaca yang mahir pula, dapat mencapai kepada pengetahuan nahu serta sorof tanpa memerlukan tanda-tanda seperti kasrah, fathah, dhammah, tanwin serta shaddah.

Terdapat beberapa kaedah kefahaman ayat yang mendorong kepada pertikaian kalangan mufassirin sehingga terbentuknya perbezaan pegangan dalam beragama. Akibatnya, di atas kepentingan individu, kumpulan perguruan atau keutamaan menurut silibus-silibus tertentu, umat menjadi berbeza pendapat kerananya. Untuk mengelak perpecahan dalam kalangan umat menjadi lebih parah, pintu ijtihad akhirnya telah ditutup dengan ketatnya. Perkara sedemikian, mengakibatkan perkembangan ilmu menjadi tersekat dan umat pernah dilarang daripada membincangkan perkara-perkara yang tidak akan selesai diperbincangkan dalam apajua bidang. Hal seperti ini pernah berlaku di Cordova, Sepanyol pada zaman kerajaan Andalusia. Akhirnya, dengan rujukan falsafah seperti Tahafut At Tahafut, sarjana Barat berpakat untuk membebaskan minda mereka daripada sebarang dogma seperti dogma dalam beragama dan membina tamadun yang telah diasaskan oleh umat Islam. Seterusnya mereka dapat mengatasi penemuan-penemuan umat Islam itu sendiri.

Apabila pemerintah Bani Umayyah mula melarang
Al-Qur'an daripada diperbincang dan diperbahaskan,
dan menerima pendirian ulama bulat-bulat,
pemerintahan mereka akhirnya runtuh. 

Mereka akhirnya dapat membina senjata yang dapat mengalahkan umat Islam dengan mudah sekali. Dalam keadaan umat Islam terkial-kial dengan kenderaan enjin stim, mereka telah berupaya membina pesawat terbang. Untuk menghapuskan kesan penemuan umat Islam -supaya segala asas ilmu hanya diiktiraf sebagai sumbangan mereka, mereka telah memisahkan nama-nama atau istilah-istilah Islam daripada perbendaharaan ilmu. Nama-nama pelopor seperti Ibnu Sina ditukarkan kepada Avecinna, Ibnu Rusd ditukarkan kepada Averuss dan kitab-kitab karangan mereka telah dialih bahasa ke bahasa Latin yang tamadunnya telah mereka musnahkan. Yang tinggal sebagai istilah ilmu Islam adalah seperti alkohol dan almunium sebagai bahan memabukkan dalam minuman dan logam yang boleh membawa kesan racun, itupun diubah kepada nama aluminium. 

Kerana kesalahan umat mengambil Al-Qur'an 
secara terbahagi-bahagi, akhirnya kerajaan 
umat berpecah belah.

Kiranya terjemahan-terjemahan Bible dalam agama Kristian, terdapat versi-versi terjemahan yang berubah seperti ‘King James Version I’ diikuti ‘King James Version II’ dan seterusnya, mengapa tidak terdapat versi-versi terjemahan yang berubah-ubah untuk kitab Al-Quran. Bukan untuk mengubah isi kandungan Al-Quran, tetapi untuk mengemaskini terjemahan supaya ilmu-ilmu terkini dapat diungkapkan daripada Al-Quran. Lantaran Al-Quran mengandungi ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang terkemudian maka usaha-usaha perlu dilakukan supaya prasyarat memahami Al-Quran tidak dijadikan alasan untuk menyekat perkembangan ilmu sepanjang zaman. 

Pintu ijtihad perlu dilonggarkan semula tetapi melalui disiplin yang teliti. Pendirian yang harus diambil adalah dengan mencadangkan, tiada seorang ilmuwan harus menyalah pendapat atau kefahaman pihak lain sekalipun jalan kefahaman pihak lain dianggap lemah. Kerana keadaan umat Islam memang sudah berpecah belah, sebagaimana dikehendaki Tuhan (2:253). Oleh itu tiada faedah untuk berbalah lagi melainkan untuk mendapatkan pelajaran yang baik daripada Al Quran.

ii.   Bukan Secara Lompatan Demi 
      Lompatan

Pembacaan Al-Quran tidak harus melalui kaedah lompatan demi lompatan. Satu-satu ayat dalam Al-Quran tidak harus sewenang-wenangnya dihubungkan dengan ayat lain, pada tempat yang lain, di luar daripada himpunan ayat. Perkara sedemikian akan menghasilkan kefahaman lain melainkan kiranya hanya dirujuk sebagai sebagai rujukan, sebelum kembali kepada ayat selanjutnya dalam himpunan yang sama. Bahkan tidak wajar kita mengambil sekerat sahaja ayat tanpa melengkapinya sepertimana yang biasa didengari dalam sebahagian teknik perawatan. 

Penulis tidak berhajat untuk memberi kupasan terhadap sebahagian teknik perawatan yang mengambil sekerat ayat Al-Quran lalu disambungkan dengan sekerat ayat pada kedudukan yang lain. Sebenarnya terdapat pengajaran-pengajaran tertentu yang berkaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Oleh itu melompat-lompat dari satu-satu ayat kepada ayat lain, boleh membawa kepada fahaman yang mencelarukan membentuk pengajaran-pengajaran yang sungguh luar biasa dan mencurigakan. Dalam memberi penerangan menurut pengalaman dan kefahaman penulis sendiri, daripada surah ini, penulis telah menghubungkan ayat-ayat sebelum dan sesudah sehingga pada sebahagian ayat-ayat tertentu yang dihubungkan, didapati memberi suatu kefahaman yang dapat menyelesaikan masalah perubahan cuaca. Bukankah perkara demikian merupakan isu hangat sejagat yang banyak diperbincangkan masakini?

Apabila langit dirujuk sebagai angkasa lepas,
tentunya hujan tidak turun dari angkasa lepas.
Beginilah yang terjadi apabila 'ulama' ini tidak 
merujuk Al-Qur'an menurut kaedah yang betul.

Bahkan penulis dapat melihat permasalahan sosial serta kecelaruan identiti yang menjalar terutama dalam kalangan remaja dan orang-orang muda dapat dikawal dengan baik. Kita sebenarnya telah sampai suatu zaman, yang kita dapat perhatikan bahawa kejadian bencana yang berturutan akhirnya akan menjurus kepada bencana yang besar sekiranya pengajaran Al-Quran diingkari.
No comments:

Post a Comment

Popular