SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Friday, May 6, 2016

SURAH AL-BAQARAH AYAT 112 -- SIAPAKAH YANG BENAR?

ﺑﻠﻰﻣﻦﺍﺳﻠﻢﻭﺟﻬﻪﻟﻠﻪﻭﻫﻮﻣﺤﺴﻦ
ﻓﻠﻪﺍﺟﺮﻩﻋﻨﺪﺭﺑﻪﻭﻻﺧﻮﻑﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻭﻻﻫﻢﻳﺤﺰﻧﻮﻥ


Bahkan sesiapa yang telah menyerah ia, akan seluruh wajahnya kepada Allah sedang ia pengusaha kebajikan maka baginya ganjarannya di sisi Tuhannya, dan tiada kebimbangan atas mereka dan tidak (pula) mereka berduka cita.

(Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar) bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah (mematuhi perintah-Nya) sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.

 i.     Siapakah Dalam Kalangan Umat Ini 
        Yang Lebih Benar Jalannya?

Dalam surah Al-Ma’idah ayat 82, Tuhan telah jelaskan terdapat dalam kalangan ahli kitab daripada penganut Nasrani yang tidak bersikap sombong dan mereka ini adalah sebaik-baik rakan yang mengasihi umat Islam. Tuhan juga telah menjelaskan dalam surah Al-Ma’idah ayat 51 terdapat ahli kitab daripada penganut Nasrani yang sebahagian mereka atas kaum Yahudi adalah aulia atas sebahagian yang lain. Mereka ini benar-benar memusuhi umat Islam dan berusaha supaya umat Islam sanggup menjadi kafir dengan menuruti agenda mereka.

Apa yang ingin penulis jelaskan adalah bahawa, dalam memilih jalan untuk mematuhi perintah Tuhan, kita harus mengakui terdapat pihak lain yang bukan berada dalam kalangan kita yang juga berada di pihak kita. Mereka ini tidak seharusnya diperangi dan tidak wajar untuk kita label mereka sebagai pihak yang akan sentiasa mencari jalan untuk memusuhi kita, sekalipun mereka memakai lambang atau logo yang sama dalam agama mereka seperti pihak yang satu lagi.

Bahkan ayat ini dapat dihubungkan dengan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 62 bahawa dalam kalangan ahli kitab, terdapat mereka yang benar-benar beragama dan mereka bakal memperolehi janji ganjaran daripada Tuhan dan mereka itu tidak akan berdukacita. Oleh itu sebagai umat Islam yang mengaku beragama, mereka tidak seharusnya ringan lidah dalam menjatuhkan hukum sesat terhadap ahli kitab yang lain sama ada ahli kitab yang lain itu beragama Yahudi, Nasrani atau Islam pada mazhab-mazhab aqidah yang berlainan. Tuduhan sesat hanya boleh dilakukan berdasarkan panduan daripada Tuhan, sepertimana yang telah dibincangkan dalam surah Al-Qalam atau melalui penjelasan Al-Hadith.

ii.    Menyerahkan Wajah Kepada Allah 
       Dan Mengusaha Kebajikan

Inilah satu-satu jalan yang dapat mengehadkan pertikaian sesama umat manusia yang berada dalam agama Al-Kitab. Kita harus mengetahui, kepada penganut Yahudi atau Nasrani yang mana satukah, yang kita dibolehkan untuk mengadakan hubungan baik. Secara umumnya, amat sedikit daripada kaum Yahudi yang boleh dipercayai dan penganut Kristian yang mengadakan hubungan baik dengan Yahudi adalah mereka yang sangat-sangat tidak boleh dipercayai.

Dalam hal ini, mereka yang menunjukkan sifat-sifat beragama dalam kalangan penganut Yahudi atau Nasrani adalah mereka yang lebih hampir persahabatan mereka dengan umat Islam. Ini adalah disebabkan oleh usaha mereka untuk menyerah diri kepada Tuhan dan mereka termasuk dalam kalangan yang berusaha untuk melakukan kebajikan.

iii.    Umat Islam Yang Boleh Dijadikan 
        Sahabat dan Umat Islam Yang Perlu 
        Dijauhi

Yang dikatakan umat Islam adalah mereka yang memenuhi prasayarat rukun Islam yang lima. Seseorang itu masih kekal dikatakan umat Islam sekalipun tidak memenuhi tuntutan yang lima itu, hanya mereka disebut sebagai muslim yang fasiq. Dalam hal ini, berdasarkan aplikasi ayat-ayat yang disebutkan, terdapat mereka yang mendakwa umat Islam tetapi perlu dijauhi. Iaitu mereka yang mengambil ahli kitab yang lain sebagai aulia, sebahagian atas sebahagian yang lain. Mereka ini didapati tidak bersedia untuk mengamalkan ajaran daripada kitab mereka masing-masing dan mereka sanggup mengenakan tentangan keras terhadap umat yang berusaha mengamalkan perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Pada ayat yang seterusnya selepas ini, keperibadian mereka ini mudah dikenali atas sikap dan pegangan agama mereka.

Selama mana tiada hubungan rasmi antara penganut ketiga-tiga agama ini yang secara asasnya memiliki pertentangan dalam kepercayaan mereka, selama itulah mengadakan hubungan baik sekadarnya dengan mereka adalah dibolehkan. Apabila wujud sahaja kerjasama antara mana-mana penganut antara tiga penganut agama ini sehingga masing-masing mereka sanggup menggadaikan prinsip agama, maka ketika itulah mereka ini harus dianggap sebagai musuh yang harus dijauhi. 

No comments:

Post a Comment

Popular