SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Wednesday, May 18, 2016

MENGULANGI PERKATAAN JAHILIYAH


ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻﻳﻌﻠﻤﻮﻥ
ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻬﻡ
ﻓﺎﻟﻠﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻳﺤﺘﻠﻔﻮﻥ

Seperti itu, telah berkata ia, orang-orang yang tidak mereka berilmu, seumpama perkataan mereka itu, maka Allah, Ia (akan) menghakimi di antara mereka (pada) hari qiyammah pada apa yang telah adalah mereka padanya, mereka berselisihan.

Demikian juga orang-orang (musyrik dari kaum Jahiliyah) yang tidak berilmu pengetahuan, mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu. Maka Allah akan menghukum (mengadili) di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisih padanya.

iv.    Suka Menuduh Sesat Adalah Ajaran Jahiliyah

Hanya golongan yang tak cukup ilmu sahaja akan ringan lidah untuk menuduh pihak lainnya sebagai sesat dan tidak menurut panduan benar dalam amalan agama mereka. Penulis telah bincangkan perkara kesesatan dalam huraian surah Al-Qalam. Kesimpulannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apakah yang dikatakan sebagai sesat sebelum menggerak lidah untuk menuduh pihak lain sebagai sesat. Mudah difahami untuk penulis nyatakan bahawa bukan semua Yahudi harus dituduh sesat walaupun sebahagian besar mereka dimurkai, bukan semua Kristian boleh dituduh sebagai sesat walaupun ada sebahagian mereka yang sesat dan bukan juga semua penganut Syi’ah adalah sesat, hanya golongan Rafidhah dalam kalangan mereka sahaja yang menolak kebenaran dan sebenarnya ada juga antara golongan Sunnah yang kafir dan sesat kerana mereka suka mengamal riba, rasuah dan menyonglap peruntukan zakat.

iv.    Etika Beragama Golongan Berilmu

Setiap penganut agama harus berada dalam kelompok agama masing-masing. Oleh kerana asas kepercayaan dalam setiap agama adalah sesuatu yang amat bertentangan dengan agama lainnya, mereka harus mengerti bahawa mereka memiliki asas yang serupa iaitu menyembah Tuhan. Tidak harus wujud apa yang dikatakan sebagai toleransi antara agama sebagaimana yang dibawa melalui konsep ajaran wasathiyah.

vi.   Serah Kepada Tuhan Untuk Menghakimi

Menyerahkan urusan kepada Tuhan, tentunya akan dapat menangguhkan pertentangan antara mereka. Di negara ini yang terdiri daripada pelbagai anutan agama, kewujudan anutan agama yang lain daripada agama yang dianuti oleh seseorang adalah sesuatu yang harus diakui. Perbezaan bukan sahaja berlaku atas sebab berlainan fahaman agama dan politik, bahkan juga cara kefahaman yang berlainan dalam agama yang sama sehingga mewujudkan kepelbagaian mazhab dan jamaah. Tiada suatu anutan akan mengiktiraf anutan yang lain dan perkara ini harus diakui oleh semua pihak sehingga mereka harus memikirkan sesuatu bagi mengelak sebarang bentuk pertikaian berdarah. Perkara yang disaran melalui Al-Quran iaitu untuk membiarkan sahaja mereka dan berbuat perkara kebaikan terhadap mereka adalah ajaran yang sungguh menarik untuk diamalkan (2:109 & 2:112). 


Adakah Tuhan yang menyuruh manusia 
berbunuhan tanpa alasan yang benar?
Bahkan manusia yang menggunakan nama tuhan 
dan kitab suci untuk berbunuhan sesama sendiri.


No comments:

Post a Comment

Popular