SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Thursday, May 12, 2016

SURAH AL-BAQARAH AYAT 113 -- MEREKA SEMUA SAMA-SAMA KOSONG


ﻭﻗﺎﻟﺖﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻟﻴﺴﺖﺍﻟﻨﺼﺮﻯﻋﻠﻰﺷﻰﺀ
ﻭﻗﺎﻟﺖﺍﻟﻨﺼﺮﻯﻟﻴﺴﺖﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻋﻠﻰﺷﻰﺀ
ﻭﻫﻢﻳﺘﻠﻮﻥﺍﻟﻜﺘﺐ

Dan telah berkata ia oleh Yahudi, bukanlah Nasrani atas sesuatu, dan telah berkata ia oleh Nasrani, bukanlah Yahudi atas sesuatu, sedang mereka (semua) membaca Al-Kitab.

Dan orang-orang Yahudi berkata; “Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan (agama yang benar)”; dan orang-orang Nasrani pula berkata; “Orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan (agama yang benar)”; padahal mereka membaca kitab suci masing-masing (Taurat dan Injil)

i.   Mengambil Golongan Lain Sebagai Kawan
     Setia Adalah Suatu Yang Dilarang Dalam
     Agama Masing-masing

Mana-mana agama yang disebutkan, sentiasa melarang penganutnya mengadakan hubungan istimewa dengan penganut agama lain. Kiranya batasan ini dilanggar, ini bermakna bahawa mereka yang terlibat tidak lagi mengambil kisah tentang larangan sedemikian. Yahudi dan Nasrani pada dasarnya adalah bermusuhan. Begitu juga antara mereka dengan umat Islam. Selama mana mereka berada dalam kelompok masing-masing, mereka tidak membawa bahaya yang besar terhadap pihak lainnya.

ii.   Mereka Baca Kitab Hanya Sekadarnya

Sekiranya umat Islam meniru sikap ahli kitab dalam menyatakan golongan lainnya tidaklah atas suatu pendirian yang benar, maka mereka itu juga adalah seumpama ahli kitab dahulu kala. Melainkan jika mereka memiliki hujah yang kukuh dalam kitab anutan mereka dengan cara bacaan yang benar.

Berlakunya perpecahan bagi penganut agama samawi apabila masing-masing mereka saling menuduh bahawa pihak lainnya tidak berada dalam ajaran agama yang benar. Dan tidak harus dilupa juga apabila golongan ilmuwan daripada setiap agama atau pengajian telah didedahkan kepada mereka penerangan-penerangan daripada ayat-ayat suci, maka tiba-tiba mereka membentuk suatu kumpulan yang menyanggahi kumpulan yang lainnya. Hal ini telah dijelaskan dalam penerangan awal Surah Al-Rahman.

iii.   Mengulangi Pendirian Golongan Yang Jahil

Kita dapati sekarang ini umat Islam berpecah belah. Golongan yang mendakwa penganut Sunnah (padahal mereka sebenarnya mewarisi ajaran ulama-ulama Bani Umayyah yang membenci amalan selawat kepada ahli keluarga RasululLah S.A.W), memusuhi golongan yang mendakwa pengikut Alawiyin dan pengikut Syi’ah (padahal mereka sebenarnya mewarisi ajaran ketua golongan munafik Abdullah bin Ubai). Mereka berbunuh-bunuhan atas agama yang mereka yakini sebagai benar iaitu agama Islam. Semua ini berlaku disebabkan kejahilan mereka dalam memahami Al-Qur’an sebagaimana yang disebutkan pada ayat sambungan berikut:-

Umat Islam Berbunuhan Kerana Al-Qur'an dan As Sunnah.
Mengapa Ya?No comments:

Post a Comment

Popular