SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Monday, March 31, 2014

SURAH AL-RAHMAN AYAT 19 -- DUA LAUT BERTEMU TETAPI TERPISAH


مرج البحرين يلتقيان

Telah bertindan ia akan dua laut itu, dua yang bertemu.

ia biarkan air dua laut (yang masin dan Yang tawar) mengalir, sedang keduanya pula bertemu;

Dua Laut Bertemu Tetapi Terpisah

i)   Bertemu Tetapi Terpisah

Pelbagai bentuk kefahaman terhadap dua laut yang bertemu. Antaranya adalah pertemuan sungai besar yang terdiri daripada air tawar dan air laut yang masin di muara sungai berkenaan. Kawasan masin air laut dan tawar air sungai didapati tidak bercantum sekalipun bertemu dan dapat dibezakan secara nyata melalui pandangan udara. Air laut didapati tidak bercantum dengan air sungai pada suatu sempadan oleh tindakan pergerakan air sungai itu sendiri, yang sentiasa menolak air laut berkenaan. Sebaik sahaja air sungai melepasi sempadan itu, air sungai akan bercampur dan berbaur dengan air laut. Bukan itu sahaja, bahkan terdapat pemisahan ketara antara dua lautan contohnya antara Lautan Atlantik dan Laut Mediteranian yang secara fizikalnya memiliki dua warna laut berbeza. Begitu juga, pengamatan satelit dapat memerhatikan, terdapat persempadanan ketara yang dapat dilihat untuk membezakan antara dua laut yang bertemu.

ii)  Perbezaan Antara Lautan

Lautan Pasifik berbeza ketinggiannya dengan Lautan Atlantik. Kiranya suatu terusan dibina antara keduanya, didapati air akan dapat mengalir dari satu lautan ke lautan yang lainnya. Perbezaan ini timbul disebabkan oleh terdapat perbezaan tekanan hidrostatik oleh pergerakan olakan air sedia ada. Begitu juga perbezaan antara air Sungai Amazon dengan Lautan Atlantik, sehingga terdapat satu jaluran lompatan Bernoulli telah sedia wujud. Muara sungai Amazon didapati sedikit rendah berbanding ketinggian Lautan Atlantik yang bersebelahan dengannya. Lautan Hindi memiliki ketinggian sekitar 4 meter lebih tinggi berbanding Lautan Pasifik dan perbezaan ini wujud disebabkan perbezaan tarikan graviti antara dua kawasan yang luas ini. Kesimpulannya, perbezaan antara dua laut atau lautan dapat wujud disebabkan oleh sekatan-sekatan seperti perbezaan hidrostatik, tarikan graviti dan spesifik graviti bagi setiap bahagian berlainan. Kajian tentang perbezaan kelajuan air, tekanan hidrologi, kemasinan air dan suhu air laut, menjadi faktor penyebab terjadinya olakan air laut serta udara yang terdapat di permukaannya. Pergerakan udara pula mempengaruhi cuaca setempat dan semua faktor ini perlu dipertimbangkan dalam meramalkan perubahan cuaca secara besar-besaran. Filem “Lusa” - 'Day After Tomorrow' turut memberi gambaran sedemikian
No comments:

Post a Comment

Popular