SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Wednesday, March 19, 2014

SURAH AL-RAHMAN AYAT 17 -- TUHAN DUA TIMUR DAN TUHAN DUA BARAT


رب المشرقين و رب المغربين

Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat

(Dia lah) Tuhan Yang mentadbirkan dua timur, dan Tuhan Yang mentadbirkan dua barat

Pelbagai Kefahaman Tentang Dua Arah Mata Angin

Apabila kita berada di mana-mana tempat di permukaan bumi, tentunya kita dapat mengetahui arah timur dan arah barat. Arah timur yang dapat kita tunjukkan sebenarnya adalah arah barat kepada mereka yang berada di belahan bumi di bawah sana dan begitu juga arah barat bagi kita, adalah merupakan arah timur bagi mereka. Oleh itu arah timur menjadi arah barat dan arah barat menjadi arah timur sekiranya dilihat dari sebelah bumi yang berlainan. Menjadikan sentiasa terdapat dua timur dan dua barat sekaligus. Kenyataan ini menunjukkan keadaan bumi bulat yang dapat difahami daripada ayat Al-Quran ini. Pada suatu masa dahulu yang kebulatan bumi menjadi suatu yang dipertikaikan dalam agama Kristian, Al-Quran telah mendahului penemuan ini sebelum penemuan saintis.

Oleh kerana kehadiran ayat ini adalah sesudah ayat yang merujuk kepada bangsa manusia dan bangsa jin, keadaan dua timur dan dua barat mungkin dapat dinyatakan sebagai timur dan barat pada bumi kediaman manusia dan timur dan barat pada bumi kediaman bangsa jin. Memandangkan bumi kediaman manusia terdiri daripada alam maya dan bumi kediaman jin daripada alam buana, keadaan fisikal yang berlainan ini  barangkali  dapat memberi jawapan terhadap fenomena yang berlainan terhadap arah mata angin kedua-kedua kediaman ini. Tempoh masa yang berbeza antara alam manusia dan alam jin dapat menjelaskan fenomena berlainan antara dua alam ini. 
No comments:

Post a Comment

Popular