SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Friday, January 24, 2014

SURAH AL-RAHMAN AYAT 6 -- BINTANG ATAU KOMET DAN PEPOHON TUNDUK KEPADA TUHAN


 النجم والشجر يسجدان

Dan bintang/komet dan pepohon, dua yang sujud.

dan tumbuh-tumbuhan Yang melata serta pohon-pohon kayu-kayan, masing-masing tunduk menurut peraturanNya

نجم diterjemahkan sebagai komet atau bintang, sedangkan dalam terjemahan lain dinyatakan sebagai tumbuhan yang melata. Kiranya perkara jasad kalestial yang besar seperti matahari dan bulan, telah dipersiap oleh Tuhan dengan kiraan serta pertimbangan tertentu, tentulah perkara yang lebih kecil daripada itu seperti komet, asteroid dan sebagainya juga telah dipersiap oleh Tuhan dengan kiraan tertentu menurut kehendakNya.


Sebagai contoh, untuk membolehkan pokok dapat hidup di mukabumi ini, bekalan air dalam keadaan cecair, perlulah terlebih dahulu dapat wujud. Namun begitu, dari manakah datangnya air? Air wujud daripada tindakbalas pembakaran bahan-bahan yang berpotensi pada kepanasan tertentu. Komponen-komponen asal yang dapat bercantum untuk membentuk air, telah sedia terdapat di bumi ini yang sebelumnya, adalah datangnya daripada komet, meteor dan sebagainya yang jatuh ke bumi ini dalam tempoh yang sangat lama. Untuk membolehkan keadaan ini berlaku, tenaga pembakaran haruslah diperolehi sama ada daripada matahari atau dari dalam bumi sendiri. Setelah pembentukan atmosfera yang nipis berlaku di bumi, wap-wap air akan dapat mengadakan ikatan hidrogen dengan gas-gas yang sedia terdapat di atmosfera bumi ini. 

Akhirnya air menjadi antara bahan penting yang sedia wujud di atmosfera bumi dan dikembalikan semula ke bumi melalui titisan-titisan hujan, embun dan sebagainya. Keadaan ini hanya dapat berlaku, apabila air dapat berada pada ketiga-tiga tahap iaitu pepejal, cecair dan wap ataupun gas di atmosfera bumi ini. Julat suhu yang bersesuaian ini dapat terjadi pada jarak anggaran purata bumi daripada matahari sekitar jarak yang wujud kini. Setelah melalui proses yang terlalu lama hingga ke bilion tahunan, akhirnya air adalah komponen terbanyak di permukaan bumi sekarang ini sekitar 70%. Air adalah kompnen penting untuk hidupan dan tumbuhan telah bermula di mukabumi ini bermula dari air. Pokok-pokok menyerap air dan menukarkan gas karbon dioksida kepada bahan gula dan menyingkirkan oksigen kembali ke atmosfera. Bagaimanakah proses seperti ini dapat berlaku sekiranya tidak kerana agenda Tuhan sedemikian rupa? Pokok-pokok yang tumbuh di permukaan bumi, memiliki akar yang cukup hebat yang dapat bertindak sebagai penapis yang hanya perlu untuk menyerap nutrien-nutrien tertentu dari bumi ini. Apabila diperkatakan tentang teknik pembersihan, manusia mengakui bahawa bahagian akar pokok adalah merupakan bahagian yang dapat menapis air dengan baik.
No comments:

Post a Comment

Popular