SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Thursday, April 27, 2017

KANDUNGAN


Sedikit Sebanyak Tentang Bangsa Jin

72:01    Jin Yang Mendengar Wahyu Tuhan

i.           Jin –  Makhluk Ghaib Dicipta
                       Daripada Marja Api
ii.          Bacaan Yang Menakjubkan

70:02    Bacaan Yang Menunjuki

i.           Mengesakan Tuhan dan Jangan 
             Mempersekutukan
ii.          Pertembungan Kefahaman Tentang 
             Keesaan Tuhan

72:03    Tuhan Tidak Beristeri Dan 
             Tidak Beranak

i.           Tidak Beristeri dan Anak
ii.          Konsep Dewa-dewa Telah Mempengaruhi 
             Ajaran Dalam Agama Kristian
iii.         Agama Yang Terbentuk Melalui 
             Persidangan

72:04    Mereka Memperkatakan Tentang Tuhan,
             Perkataan Yang Melampaui

i.           Tiga Perkara Ajaran Syaitan
ii.          Kecelaruan Umat Terhadap 
             Ajaran Ketuhanan

72:05   Manusia Dan Jin Terlampau Mempercayai 
            Tokoh-tokoh Agama

Perkara Kepercayaan Dalam Agama Manusia 
Yang Berkait Rapat Dengan Jin

Kerahsiaan Yang Membangkitkan
Teori Konspirasi

72:06   Jin Semakin Bongkak Apabila Manusia
            Meminta Perlindungan Daripada Mereka

i.          Salah Laku Manusia Melibatkan Jin
ii.         Jin Yang Dipergunakan
iii.        Adakah Meminta Pertolongan Jin 
            Diwajarkan?
iv.        Bangsa Jin Lebih Tekun Dalam Amalan
v.         Bantuan Jin Secara Intensif 
            Kepada Manusia

72:07   Menyangka Tuhan Tidak Akan 
            Membangkitkan Semula Seseorang

i.          Kebangkitan Di Alam Akhirat : 
            Suatu Pernyataan Yang Hilang daripada 
            Kamus Manusia dan Jin
ii.         Ajaran Tatasusunan Dunia Baru yang 
            Menolak Kepercayaan Kebangkitan 
            di Akhirat

72:08    Teknologi Bangsa Jin Yang 
             Telah Mencapai Langit

i.           Had-had Keupayaan Teknologi Bangsa Jin
ii.          Dokumentari Yang Dapat Disaksikan

72:09    Tiada Lagi Kejadian Mencuri Dengar

i.           Adakah Terdapat Teknologi Selain 
             Teknologi Manusia Dan Jin?
ii.          Perkara Ghaib – Perkhabaran Masa 
             Akan Datang
iii.         Persediaan Teknologi Jin Cuba Menguasai 
             Pentadbiran Di Bumi
v.          Perancangan Zionis Melalui Agenda 
             'New Secular Order'
vi.         Perancangan Yang Akan Gagal

72:10   Jin Tidak Mengetahui Perkara Akan Datang

i.          Jin Tidak Mengetahui Perkara Ghaib
ii.         Hikmah Mengimani Ketentuan Tuhan

72:11    Jin Yang Shaleh Dan Yang Lain Daripada Itu

Tajuk : Pengingkaran Terhadap Arahan Tuhan

72:12    Jin Juga Berada Di bawah Kekuasaan Tuhan

i.           Lari Atau Menyerah Diri Kepada
             Urusan Tuhan
ii.          Golongan Ingkar Daripada Jin dan Manusia
             Mengingkari Perkara Yang Demikian
iii.         Pengingkaran Terhadap Bani Adam, 
             Bani Ismail dan Bani Hashim
iv.         Perlagaan Antara Musuh Bani Adam, 
             Musuh Bani Ismail dan Musuh Bani Hashim

72:13    Mereka Beriman Tatkala Mendengar
             Petunjuk Tuhan

i.           Sifat Jin – Bipolariti
ii.          Latihan Menghindari Sifat Bipolariti

72:14     Kebanyakan Bangsa Jin Yang Beriman,
              Warak-warak Belaka

72:15     Golongan Pertengahan Mereka
              Bukanlah Jahat Sangat

i.           Tiada Kelonggaran Untuk Golongan Jin
ii.          Kehidupan Manusia Yang Lebih Mencabar
        
Memilih Jalan Tareqat

72:16    Mereka Banyak Memilih Jalan Tareqat

i.           Kepelbagaian Erti Istiqamah
ii.          Pendekatan Jalan Tareqat
iii.         Kepentingan Meminum Air Segar
iv.         Aktiviti-aktiviti Manusia Sehingga 
             Pemperolehan Air Segar Menjadi
             Terhad

Percaturan Golongan Ingkar Daripada Jin dan
Manusia Berusaha Menguasai Pentadbiran Bumi

72:17     Sebagai Fitnah Kepada Manusia Dan Jin
             Agar Mereka Kembali

i.           Ujian Tuhan Untuk Manusia Dan Jin
ii.          Tuhan Tidak Memaksa
iii.         Contoh Pengabaian Ammoniakal Nitrogen

Kad Terakhir Percaturan Tatasusunan Dunia Baru

72:18     Masjid Hanya Untuk Allah

i.            Seruan Hanya Kepada Allah
ii.           Masjid Hanya Untuk Allah

72:19     Seruan Hanya Kepada Allah Adalah 
              Seruan Yang Mendapat Perhatian

Pengajaran Ayat

Seruan Yang Diperintahkan Kepada Manusia

72:20     Menyeru Tuhan Tanpa 
              MempersekutukanNya

i.            Perkara Yang Masih Berlaku 
              Ke Atas Umat Islam
ii.           Kesyirikan Yang Berlaku Kerana 
              Mengutamakan Kehidupan Dunia

72:21      Bukan Kerja Nabi, Umat Menderita dan
               Bukan Kerja Nabi, Umat Berpetunjuk

i.             Penderitaan Umat Masakini Bukan Salah 
               RasululLah S.A.W.
ii.            Bagaimanakah Mungkin?

72:22     Bahkan Semuanya Didatangkan 
              Terus Dari Tuhan

72:23     Kerja Rasul Hanya Menyampaikan

i.            Kaedah Hukum Kearaban Untuk
              Memahami Ayat
ii.           Menyalahi Allah dan RasulNya,
              Menempah Neraka Jahanam

72:24     Akhirnya Siapa Pula Yang Lemah,
              Siapa Pula Yang Sedikit Bilangan

i.            Sistem Hidup Yang Akhirnya 
              Melemahkan Mereka
ii.           Kehidupan Bermasyarakat Mereka
              Semakin Parah
iii.          Hilang Kekuasaan Dan Sedikit Bilangan

72:25     Kiranya Saya Mengetahui, 
              Saya Pasti Beritahu...

72:26     Hanya Tuhan Mengetahui Yang Ghaib...

72:27     Namun Hanya Individu Tertentu 
              Dapat Mengetahuinya

i.            Penjagaan Rahsia
ii.           Tentang Jin Dan Perkhabaran Ghaib
iii.          Di Sebalik Ajaran Perkara Ghaib

72:28     Sebagai Motivasi Bekerja Untuk
              Menyampaikan Risalah Tuhan

Kerja Menyampaikan Risalah Tuhan

"Weaponization Of Space" Dan Panduan
Menghadapi Fitnah Ini.No comments:

Post a Comment

Popular