SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Thursday, March 31, 2016

SURAH AL-BAQARAH AYAT 108 -- PERMINTAAN TERHADAP PERKARA MAGIS


ﺍﻡﺗﺮﻳﺪﻭﻥﺍﻥﺗﺴﺌﻠﻮﺍﺭﺳﻮﻟﻜﻢ
ﻛﻤﺎﺳﺌﻞﻣﻮﺳﻰﻣﻦﻗﺒﻞ

Ataukah kamu orang-orang yang menghendaki bahawa kamu meminta akan rasul kamu sepertimana telah diminta Musa dari dahulu?

Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa (oleh kaumnya) dahulu?

Oleh kerana perbincangan tentang ayat ini adalah menyentuh tentang ayat sebelumnya darihal ayat nasikh dan mansukh, iaitu sesuatu yang berkaitan tentang kekuasaan Tuhan dan pembentukan kerajaanNya, maka ayat-ayat selanjutnya selepas itu seharusnya menjelaskan dengan lebih mendalam tentang perkara yang berkaitan.

i.   Hubungan Ayat Dengan Pelajaran 
     Terdahulu 

Dalam surah An-Nuh sebelum ini, penulis telah nyatakan suatu pendedahan tentang perkara silam iaitu tentang tanggapan beragama umat terdahulu darihal sesuatu yang menakjubkan mereka. Peninggalan artifak-artifak bersejarah yang ditemui dalam bangunan peninggalan mereka itu, ada ditunjukkan kehadiran makhluk-makhluk lain yang dikatakan maju sehingga makhluk-makhluk itu dianggap sebagai dewa dan sebagainya. Pembaca boleh merujuk sendiri perkara ini berdasarkan aktiviti ritual yang diamalkan oleh masyarakat Mesoamerika silam  dan juga sebahagian ritual penduduk asli di Afrika yang masih wujud hingga kini. Bahkan corak perayaan mereka masih boleh diperhati diamalkan di Indonesia.

Oleh itu telah menjadi rutin bagi golongan pemyembah-penyembah berhala mengharapkan suatu yang bersifat magis apabila mereka terlibat dalam suatu yang kritikal seperti peperangan dan bencana. Mereka mengharapkan bantuan magis terhadap sesuatu yang berada di luar kawalan mereka. 

ﻭﻣﻦﻳﺘﺒﺪﻝﺍﻟﻜﻔﺮﺑﻸﻳﻤﺎﻥ
ﻓﻘﺪﺿﻞﺳﻮﺍﺍﻟﺴﺒﻴﻞ

Dan barangsiapa yang ia menukar ganti kekufuran terhadap iman, maka sesungguhnya telah sesat ia (daripada) selurusnya jalan.

Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus.

ii.    Magis Yang Membawa Kepada Kesesatan

Di mana-mana jua, pengamalan magis seringkali dikait-kan dengan ilmu hitam atau untuk tujuan kejahatan. Walhal perkara-perkara yang dikatakan sebagai magis hanya dapat terlaksana berdasarkan ilmu yang diizinkan Tuhan untuk terjadinya kejadian tertentu.

iii.    Pencapaian Teknologi Dianggap 
        Sebagai Magis

Sebagai contoh, hanya kerana jam detik yang diperkenalkan kepadanya, seorang sultan sanggup melempar jam berkenaan jauh daripadanya kerana jam detik itu dianggap sebagai rekaciptaan sihir. Peristiwa ini berlaku pada permulaan zaman Renaisance yang menjurus kepada kejatuhan kekhalifahan umat Islam ke tangan bangsa Barat. Perkara yang penulis ingin nyatakan di sini adalah, betapa kita harus menghargai ilmu pengetahuan rekaciptaan supaya kita dapat menjauhkan diri kita daripada amalan kuno seperti magis dan sihir. Tidak pernah ada bangsa atau kaum dapat dianggap maju apabila mereka suka mendekati perkara-perkara Harut dan Marut (karut mengarut). Pengamalan seperti ini sebenarnya lebih menyerlahkan sifat dengki sesama mereka. Dalam skala yang kecil mereka gemar menggunakan sihir untuk mendatangkan mudharat kepada pihak lain dan pada skala yang besar, mereka memaparkan persembahan sulapan mata untuk tujuan mendapatkan kepentingan dunia bagi mempengaruhi manusia. 

iv.  Sistem Ekonomi Kapitalis Sebagai
      Suatu Sulapan Magis Yang Besar

Dalam membincangkan perkara-perkara magis, kita harus tidak melupai bahawa selain daripada perkara-perkara Harut dan Marut yang bersifat mistik, corak pengamalan ekonomi kapitalis berasaskan riba dan pajakan adalah juga merupakan suatu sulapan seperti juga pengamalan magis. Perkara seperti ini amat mempengaruhi orang ramai sedangkan mereka tidak menyedari, akhir bagi pengamalan sistem sedemikian adalah kemudharatan yang sangat besar kepada kehidupan mereka sendiri melibatkan keadaan sosial dan keadaan bermasyarakat umat manusia. Kerosakan juga berlaku kepada alam sekitar sehinggalah kepada ketidak stabilan politik sesebuah negara. Menyedarkan umat manusia tentang bahaya sedemikian adalah kerja sukar yang perlu dilakukan.

Oleh kerana amalan magis adalah lahir daripada sifat hasad dan juga kepentingan dalam mempengaruhi orang ramai, maka perkara ini akan dilakukan oleh individu yang bersifat hasad atau kaum yang bercita-cita kuat untuk cuba menguasai sesebuah masyarakat atau negara yang lain. Dengan terbentuknya sistem ekonomi kapitalis, nyatanya cita-cita untuk menjajah serta menguasai golongan lain menjadi suatu agenda yang besar. Kempen penjajahan yang telah berlaku terlalu lama, kini mula dirasai sendiri oleh negara-negara yang pernah dijajah untuk mereka mula menjajah negara-negara sekitar mereka, demi melebarkan ideologi kapitalis mereka. Perkara ini berlaku sama ada secara langsung atau tidak langsung.

v.      Persembahan Teknologi Untuk Menyesatkan

Melalui sulapan sistem kapitalis, negara-negara kapitalis berusaha mengejar kemajuan kebendaan untuk tujuan menyesatkan manusia. Mereka menempuh kemajuan material disebabkan mereka berupaya menguasai harta manusia secara total. Mana-mana kepimpinan negara yang berusaha menentang mereka, akhirnya akan terperangkap oleh penentangan rakyat sendiri yang selama ini telah terpedaya dan tersumbat dengan janji-janji manis puak kapitalis. Lihatlah apa yang berlaku kepada Libya di bawah kepimpinan Mu’amar Gadhafi dan Syria di bawah pimpinan Bashar Assad. Rakyat yang terperangkap akhirnya lari meninggalkan negara menuju ke negara-negara kapitalis yang dikatakan maju. Sistem kewangan yang menjahanamkan di bawah percaturan rejim kapitalis adalah lebih dipercayai yang kononnya lebih baik daripada sistem ekonomi menurut kaedah Islam. Akhirnya keupayaan rakyat untuk berbelanja besar sebelum itu akan membawa akibat buruk kepada kewangan negara dan juga keadaan sosial masyarakat. Dengan pendedahan kepada teknologi yang melampau tanpa kawalan dan panduan yang benar, kini kita dapati kebanyakan ahli masyarakat bersifat individualistik dan tidak mengambil kesah tentang penyakit-penyakit sosial yang berlaku seolah-olah mereka telah terkena sulapan magis akibat menuruti sistem kapitalis. Perkara kesesatan sebegini telah penulis jelaskan dalam surah Al-Ma’arij.

Dalam sistem kapitalis, setiap
 individu berlagak seperti perpatah
“bagai enau dalam belukar”,
masing-masing ingin menunjukkan
pucuknya, manakah di antara
mereka yang lebih tinggi 
kedudukannya?
No comments:

Post a Comment

Popular