SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Wednesday, March 8, 2017

SURAH AL-JIN AYAT 22 -- BAHKAN SEMUANYA DIDATANGKAN TERUS DARI TUHAN


قل انى لن يجير نى من الله احد
و لن اجد من دونه ملتحدا

Katakanlah olehmu: Sesungguhnya aku, sekali-kali tidak, ia mewakili akan daku daripada Allah, oleh sesuatu (yang lain), dan sekali-kali tidak, aku dapati daripada selainNya tempat perlindungan.

Katakanlah lagi; "Sesungguhnya aku, tidak sekali-kali akan dapat diberi perlindungan oleh sesiapapun dari (azab) Allah (jika Aku menderhaka kepadaNya), dan Aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya,


i.   Jibril Seperti Posmen, Tidak Pernah 
     Mengubah Kandungan Surat

Pekerjaan menyampaikan dakwah yang dilakukan oleh RasululLah S.A.W. adalah merupakan ketaatan kepada perintah Allah dan bukan perintah sesiapa pun selain daripada Allah. RasululLah S.A.W. tidak mengada-adakan bacaannya sendiri seumpama itu (25:04/05) sehingga boleh dipertikaikan oleh manusia atau jin. Sekiranya ia sendiri memilih untuk mengada-adakan sesuatu perkara maka ia sendiri akan diadili oleh Tuhan (69:46) yang ia tidak dapat mencari tempat perlindungan kepada yang lain selain kepadaNya. Perkataan “Katakanlah olehmu: Sesungguhnya aku, sekali-kali tidak, ia mewakili akan daku daripada Allah, oleh sesuatu …” sekiranya diterjemahkan secara yang baik dalam bahasa Malaysia adalah “Katakanlah olehmu sesungguhnya aku, tidaklah sekali-kali diwakili oleh sesuatupun, daripada Allah” iaitu tiada arahan orang tengah yang memerintah RasululLah S.A.W. untuk melakukan sesuatu daripada Tuhan. Jibril A.S. sebagai pembawa wahyu bukanlah pihak yang mengeluarkan arahan bagi pihak Tuhan. Jibril hanyalah pembawa yang diarahkan Tuhan. Pengajarannya, kita tidak harus bertanya-tanya pendapat ulama tentang sesuatu peraturan dalam agama sehingga seolah-olah agama adalah hasil karangan ulama berkenaan. Ulama boleh sahaja mengeluarkan ijtihad, namun ijtihad itu adalah dianggap hasil bersungguh-sungguh beliau dalam memahami perintah Tuhan supaya dituruti umat.

Apabila kefahaman Al-Qur'an yang lain disekat, dan hanya kefahaman ulama-ulama sedia ada sahaja yang diterima, maka akan sampai masanya terjemahan Al-Qur'an berdasarkan pandangan ulama-ulama berkenaan akan dianggap sebagai perkataan seumpama perkataan Tuhan. Kemudian golongan pengkritik itu mula mencanang bahawa Al-Qur'an (dan bukannya terjemahan ulama-ulama berkenaan) dianggap sebagai komik hiburan semata-mata.

Kerana kecacatan dalam penterjemahan Al-Quran dan
pendirian umat yang tidak dibenarkan mengkritik terjemahan 
Al-Quran oleh para penterjemah, akhirnya fahaman mereka 
terhadap Al-Qur'an menjadi bahan senda gurau.

ii.   Bentuk Kefahaman “Tiada Sesiapa Dapat 
      Membela Muhammad S.A.W. Daripada 
      Hukuman Allah”

Cuba bandingkan dengan terjemahan yang biasa didapati seperti berikut, “Katakan: Tiada seorang pun yang sanggup memberi perlindungan kepadaku terhadap (hukuman) Allah” tentulah berbeza dengan cara kefahaman yang diterangkan tadi. Kaedah kefahaman yang berbeza ini adalah diperolehi dengan jalan terjemahan secara harfiyah daripada bahasa Arab. Begitulah yang diperintahkan untuk mendapatkan kefahaman secara bacaan kearaban supaya tiada terdapat kebengkokan dalam mendapatkan pengertian (39:28). Hukum kearaban perlu diguna pakai dalam memahami konteks ayat sebagaimana diperintahkan (13:37) dan bukan semestinya hukum tajwid untuk berebut-rebut mendapatkan pahala atas pembacaan yang betul. Sekiranya kaedah kearaban ini dipatuhi maka terlaksanalah penyampaian kitab yang ayat-ayatnya dihukumkan iaitu dikemaskinikan secara susunan rapi sebagaimana disebutkan pada 11:01 dan diikuti kemudiannya dengan penjelasan-penjelasan yang ada hubungkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Contoh ayat yang datang kemudian yang memberi penjelasan adalah:-

No comments:

Post a Comment

Popular