SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Sunday, October 23, 2016

SURAH AL-JIN AYAT 3 -- TUHAN TIDAK BERISTERI DAN TIDAK BERANAK


و انه تعلى جد ربنا
ما اتخذ صاحبة و لا ولدا
 
Dan (Ia) sesungguhnya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, tidak telah mengambil Ia akan isteri dan tidak (juga) anak.
 
Dan (ketahuilah Wahai kaum kami!) Bahawa sesungguhnya: tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri atau beranak.


Perkataan ما اتخذ adalah berbeza dengan perkataan لم يتخذ ‚ yang pertama disebut sebagai tidak telah mengambil ia dan satu lagi disebut sebagai telah tidak ia mengambil. Kedua-duanya merujuk kepada kata kerja sudah berlalu. Perkataan pertama bermakna tidak pernah iaitu suatu penekanan ayat bahawa Tuhan sejak azali berkeadaan Esa tanpa sebarang teman atau sekutu. Perkataan kedua pula merujuk kepada suatu yang pernah berlaku dan tidak berlaku lagi. Contohnya seperti perkataan لم تر iaitu telah tidak engkau lihat, dalam surah Al-Fil, merujuk sesuatu pengelihatan yang pernah berlaku dan tidak lagi berlaku. Demikian sempurnanya susunan ayat Al-Quran sehingga tidak membuka ruang terhadap sebarang pertikaian atau kritikan. Bahasa yang diungkapkan oleh satu kaum jin yang disampaikan kepada RasululLah S.A.W juga membawa makna perkataan tersirat, bahawa kaum jin berkenaan sebelum itu beragama dengan agama Nasrani (Kristian). Demikian itulah agama bangsa Jin selalunya menurut agama yang dianuti manusia setempat.

i.   Tidak Beristeri dan Anak

Sebenarnya penerimaan bahawa Tuhan beristeri dan anak, adalah diterima daripada pengajaran silam dewa-dewa yang ditemani oleh para dewi. Ajaran ini dipengaruhi oleh sistem hirarki bangsa Jin dan corak sedemikian adalah suatu sistem penyembahan yang dipelopori oleh Iblis. Mereka amat suka memperkenalkan sistem hirarki supaya manusia mencontohi dan seterusnya menerima mereka sebagai tuhan atau keturunan tuhan. Mereka sebenarnya adalah makhluk Tuhan daripada jenis reptilia.

ii.   Konsep Dewa-dewa Telah Mempengaruhi 
      Ajaran Dalam Agama Kristian  

Sekalipun asal agama Kristian adalah agama Nasrani yang merupakan agama samawi, pengaruh ajaran Iblis terserap dalam agama itu, apabila mereka menganggap bahawa Jesus adalah seorang yang ada hubungan bahagian dengan Tuhan. Dalam agama Islam, konsep seperti ini terdapat dalam sebahagian ajaran Syi'ah apabila menganggap Syaidina Ali K.A.W. - R.A. serta keturunannya mewarisi hubungan bahagian dengan Tuhan melebihi 'kedudukan' Muhammad RasululLah S.A.W. Suatu persoalan iaitu mengapakah Tuhan, mengikut konsep ketuhanan dalam agama Nasrani, mengambil Jesus daripada anak manusia dilahirkan oleh Maryam keturunan bani Israel sebagai anakNya? Sekiranya demikian, tentulah agama sedemikian hanya layak diikuti oleh bani Israel dan bukan untuk manusia sejagat. Bagaimanakah sekiranya suatu pendudukan di luar dari planet Bumi yang mahukan kehidupan secara beragama? Adakah mereka akan memilih seseorang yang dikatakan mewarisi suatu sifat ketuhanan daripada manusia, ataukah mereka akan memilih dalam kalangan mereka sendiri sahaja? Nilai-nilai setempat tentunya akan mengutamakan idola-idola setempat untuk mereka terima sebagai sesuatu yang membawa sifat ketuhanan atau kedewaan. Masyarakat Jawa misalnya adalah lebih wajar memilih Nyai Ro Kidul dan bukannya Jesus sekiranya ingin diterima sebagai keturunan Tuhan.

Bagaimanakah pula dengan bangsa-bangsa manusia yang lain yang tentunya memiliki idola manusia dalam kalangan mereka? Wajarkah mereka meninggalkannya begitu sahaja? Adakah wajar suatu agama yang dengan sendirinya ditolak oleh bani Israel harus diterima sebagai agama manusia sejagat? Dalam hal ini kedudukan Muhammad RasululLah S.A.W. yang diterima oleh bangsa Arab adalah lebih wajar untuk dianuti. Sedangkan Muhammad S.A.W. hanya mengakui yang dirinya hanyalah utusan sahaja tidak lebih daripada itu dalam pada Tuhan, harus diterima manusia sejagat, lebih mengetahui perlantikan seseorang untuk menjadi rasul.

iii.  Agama Yang Terbentuk Melalui Persidangan  

Setelah melalui beberapa tribulasi dalam memperjuangkan konsep ketuhanan, akhirnya konsep ‘tiga’ telah diterima pakai oleh pihak gereja. Empat rujukan utama dalam agama Nasrani terdiri daripada karangan penulis-penulis Bible New Testament atau Perjanjian Baru iaitu Markus, Mattius, Lukas dan Yohannas. Keberadaan catatan-catatan yang dirujuk kepada sahabat-sahabat Nabi Isa A.S. yang lain kebanyakannya telahpun dibakar dan antara yang terselamat adalah Bible Barnabas yang di dalamnya ada menyentuh kedatangan nabi sesudah Isa Al-Masih A.S. bernama Ahmad. Kita dapati kini penganut Nasrani merupakan penganut yang lebih ramai daripada umat Islam dan majoriti antara mereka membawa konsep kefahaman ‘tiga’ dalam kepercayaan mereka sama ada disebut sebagai trinity atau trinitas. Bahkan konsep ini sangat menghampiri konsep trimurty dalam agama Hindu. Konsep Tuhan berkeluarga sama ada memiliki isteri dan/atau anak adalah merupakan tanggapan manusia semata-mata yang menjalani kehidupan berkeluarga. Konsep kepercayaan anak Tuhan sehingga membawa kepada benih keturunan Tuhan juga dibawa oleh kaum-kaum lain seperti Aryan, Yahudi Askenazi atau Zionis dan dalam kasta tertinggi agama Hindu.
Dari India hingga ke Sweden, kaum Aryan membawa
kepercayaan serupa terhadap kehidupan dewa-dewa.
(Gambaran Dewa Nordik makan buah epal di Eden)

No comments:

Post a Comment

Popular