SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Wednesday, June 29, 2016

SEDANGKAN SEGALA SESUATU TUNDUK KEPADA TUHANﺑﻞﻟﻪﻣﺎﻓﻰﺍﻟﺴﻤﯜﺕﻭﺍﻻﺭﺽ
ﻛﻞﻟﻪﻗﻨﺘﻮﻥ

Bahkan bagiNya apa yang pada langit dan bumi, semua bagiNya yang tunduk.

bahkan Dia-lah Yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu tunduk di bawah kekuasaan-Nya.


iii.   Mengingatkan Segala Sesuatu Tunduk
       Di Bawah Kekuasaan Tuhan

Sebelum ini penulis ada nyatakan kiranya pemerintahan dan institusi agama telah merestui amalan-amalan pelik seperti perkahwinan sejenis, mereka tentunya pada masa itu adalah penyembah-penyembah syaitan.

Setelah banyak huraian dibuat daripada ayat-ayat Al-Qur’an yang telah dibincangkan, penulis telah jelaskan bahawa keadaan umat manusia kini semakin terdedah kepada bahaya persekitaran akibat tanda-tanda kemusnahan yang semakin banyak terjadi dan juga fahaman-fahaman yang semakin mencelarukan. Jadi, di manakah Tuhan?

Kita mungkin biasa mendengar bahawa terlalu banyak bencana telah menimpa manusia serta alam ini ketika ini, lalu suatu persoalan dapat ditimbulkan iaitu di manakah Tuhan tatkala manusia sedang ditimpa bencana? Jawapan mudah yang serupa yang dapat penulis berikan dalam bentuk persoalan iaitu, kiranya manusia dapat hidup tanpa adanya bencana, kematian, penderitaan dan sebagainya lalu perlu apakah adanya Tuhan, yang dikatakan mengambil tahu tentang kehidupan manusia?

Untuk kita memahami tentang kekuasaan Tuhan, kita harus bermula daripada diri kita sendiri. Ingatlah, kita sehingga kini masih tidak dapat memahami sepenuhnya perkara yang terdapat di sekeliling kita. Kita sendiri tidak dapat melihat angin dan graviti sekalipun dapat merasai kehadirannya, bahkan kita tidak dapat memaklumi tentang arus elektik yang terdapat pada suatu wayar pengalir melainkan hanya dapat melihat kesannya.  Oleh itu kita harus mengakui bahawa bukan semua perkara yang dapat kita perhatikan dalam kehidupan ini dapat kita fahami sepenuhnya. Menyerahkan jawapan bahawa terdapat suatu kuasa yang kita tidak fahami sepenuhnya, sekurang-kurangnya dapat sedikit sebanyak meringankan kita daripada beban permasalahan yang terjadi. Bukan kita yang dapat mengetahui perkara yang bakal terjadi dan kita tidak dapat mengubah silam kita.

iv.  Kajian-kajian Yang Semakin Membingungkan

Manusia tidak mengetahui perkara ghaib, antara perkara yang bakal terjadi sedangkan Tuhan jua yang mengetahui perkara yang bakal, sedang dan yang telah terjadi. Contohnya manusia tidak mengetahui secara sesungguhnya, apakah sebenarnya bahan cemar yang manusia lepaskan masakini akan menjadi penyebab bencana pada masa akan datang? Kemudian bencana telah datang menimpa umat manusia lalu manusia mulai mengeluh dan menyalahkan Tuhan atas perkara yang telah terjadi. Sedangkan pemberitahuan sedemikian telah Tuhan sediakan melalui pengajaran kitab suciNya, kalau-kalau manusia ingin mengambil pelajaran. Manusia telah diberi kebebasan sama ada memilih untuk menempah bencana atau mengambil jalan berhati-hati serta bersabar. Kebanyakan mereka memilih jalan untuk menempah bencana dan kemudiannya mereka mengeluh.

Setelah merasai penderitaan serta keperitan melalui pengalaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, manusia masih terkial-kial untuk mendapatkan kehidupan bernegara yang lebih baik serta aman. Serta merta mereka perkenalkan sistem ekonomi kapitalis berasaskan riba dan pajakan yang menurut kajian mereka adalah sistem terbaik. Akibatnya, keadaan kehidupan manusia menjadi semakin porak dan alam kediaman semakin mendatangkan bencana. Sehingga kini, sistem ekonomi yang menjadi kelarangan Tuhan, tetap mereka agungkan dan nampaknya mereka harus bersedia sekali lagi untuk menempuh bencana. Semoga mereka tidak akan mengeluh kali ini kerana mereka telah ketahui akibatnya. Akhirnya mereka terpaksa akui bahawa sistem yang diperkenalkan Tuhan melalui kitab suciNya adalah terbaik.

iv.     Penemuan Sains Menyerlahkan 
    Kekuasaan Tuhan

Sementara itu kajian demi kajian yang dijalankan dalam bidang kuantum fizik, telah mendapati bahawa pergerakan setiap zarah seperti elektron bukan lagi dapat ditakrif sebagai ketaktentuan apabila pemerhatian teliti dilakukan. Aluran elektron memaparkan sifat dualiti antara gelombang dan partikel, namun persembahan dualiti didapati berubah antara sifat gelombang dan sifat partikel berdasarkan cara pemerhatian yang berlainan.  

Ini menunjukkan berdasarkan pertimbangan ilmu fizik, suatu keadaan mikroskopik zarah yang berubah keadaan, tidak dapat ditentukan kesudahannya berdasarkan suatu rumusan tetapi lebih kepada kesedaran pengawasan. Bagaimanakah perkara ini boleh terjadi? Kiranya dahulu kesudahan bagi suatu yang bersifat makroskopik dapat dijangka dengan mengambil kira setiap yang berlaku secara mikroskopik, tentunya keputusan terhadap perkara makroskopik amat bergantung kepada setiap faktor penentu yang berlaku di setiap peringkat mikroskopik. Namun dengan penemuan terkini, jawapan terhadap perkara makroskopik sebenarnya juga tergantung kepada kesedaran pengawasan yang terjadi di setiap peringkat.
               
 Pemerhati menjadi penyebab perubahan sifat fizik peringkat kuantum. 

Kenyataannya “faktor yang membawa kesudahan sesuatu kejadian itu menjadi penyebab kepada pilihan yang terjadi di peringkat awalan” menjadikan setiap perkara yang terjadi di alam ini adalah bersifat ‘deterministik’. Pelik bukan? Hanya kita sahaja sebagai manusia yang tidak mengetahuinya. Persoalannya, siapakah yang menjadi penentu kepada kejadian awal yang telah berlaku sehingga mencapai kepada matlamat akhir yang dikehendaki?  Akhiran menentukan awalan!

 Kita tidak berada di sini untuk mempertikaikan
 pilihan kerana pilihan telahpun dibuat,
tetapi memahami berlakunya pilihan itu.

Perlu diingat Allah jualah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu dan setiap kejadian, ada rahsia-rahsia tertentu di sisi Allah.

No comments:

Post a Comment

Popular