SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Friday, February 8, 2013

SURAH NUN AL-QALAM AYAT 12 -- MENEGAH KEBAIKAN MELAMPAUI DALAM DOSA


مناع للخير معتد اثيم

Yang menegah kepada (sesuatu) yang baik (serta) melampaui dalam dosa. 

Yang sering menghalangi amalan-amalan kebajikan, Yang melanggar hukum-hukum ugama, lagi Yang amat berdosa,

KESESATAN KELIMA :  SUKA MENEGAH KEPADA SUATU KEBAIKAN
                                DAN MELAMPAUI DALAM DOSA

i.    Yang Tidak Wajar Dituduh Sesat

Adalah tidak wajar untuk umat ini atau sesiapapun menuduh sesat terhadap golongan yang tidak menegah umat ini melakukan kebaikan seperti tidak menentang pembiayaan membina rumah-rumah anak yatim, tidak menentang dalam mewujudkan pusat-pusat didikan kepada generasi muda dengan didikan agama dan tidak menentang dalam mengimarahkan masjid-masjid dengan majlis ilmu bagi menghampiri diri mereka kepada ajaran Tuhan. Yang wajar dituduh sesat adalah individu yang menentang sesuatu kebaikan itu dilaksanakan. Yang dikatakan individu yang sesat, sebagaimana yang dinyatakan dengan enam sifat dalam ayat-ayat ini, dapat dikenali dengan sifat melampaui dalam melakukan kerja-kerja dosa. Mereka yang merelakan diri menanggung dosa secara berterus-terusan dan pada masa yang sama mengambil pendirian memusuhi orang-orang yang berusaha mematuhi ajaran agama, adalah wajar dilabelkan sebagai sesat.

ii.     Penganut Sesuatu Agama Atau Kefahaman Tidak
      Wajar Dituduh Sebagai Sesat

Tuduhan sesat tidak harus ditujukan kepada penganut-penganut sesuatu agama yang lain daripada agama Islam kerana label sedemikian akan menjauhkan mereka daripada mendengar ayat-ayat Tuhan. Termasuk yang sesat itu yang menegah dirinya daripada melakukan perkara-perkara kebaikan. ﺍﻟﺨﻴﺮ, juga merujuk kepada harta pemilikan (70:21). Yang tertegah dengan harta pemilikan adalah mereka yang menolak untuk melakukan kebaikan dengan harta berkenaan seperti bersadaqah dan menggunakannya secara sebaik-baiknya pada jalan Tuhan. Dalam surah Al-Ma'arij ada diterangkan salah satu ciri golongan yang tidak bersolah adalah mereka yang apabila telah menyentuh mereka perkara-perkara kebaikan seperti harta dan kedudukan, mereka menegah diri mereka daripada bersadaqah atau mengagihkan harta atau apajua bentuk bantuan dan sumbangan untuk tujuan sama-sama membantu umat.No comments:

Post a Comment

Popular