SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Sunday, June 28, 2015

SURAH ALI-IMRAN AYAT 20 -- KIRANYA KENYATAAN INI DIBANTAH


Maka sekiranya telah menghujahi mereka akanmu maka katakanlah olehmu, telah patuh aku akan (seluruh) wajahku ini bagi Allah dan sesiapajua yang telah menuruti ia akan daku ini. Dan perkatakanlah olehmu bagi orang-orang yang telah diberi mereka akan Al-Kitab dan golongan umiyyin (ahli kitab yang tidak berilmu dengan Al-Kitab) adakah telah patuh kamu? Maka sekiranya telah patuh mereka, sesungguhnya telah berpetunjuk mereka dan kiranya telah berpaling mereka maka sesungguhnya tidak lain hanya atasmu penyampaian. Sedang Allah yang memandang terhadap hamba-hambaNya.

oleh sebab itu jika mereka berhujah (menyangkal dan) membantahmu (Wahai Muhammad), maka katakanlah: "Aku telah berserah diriku kepada Allah dan demikian juga orang-orang Yang mengikutku". dan Bertanyalah (Wahai Muhammad) kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) Yang diberi kitab, dan orang-orang Yang "Ummi" (orang-orang musyrik Arab): "Sudahkah kamu mematuhi dan menurut (ugama Islam Yang Aku bawa itu)?" kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk; dan jika mereka berpaling (tidak mahu menerima Islam), maka Sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan (dakwah Islam itu). dan (ingatlah), Allah sentiasa melihat (tingkah laku) sekalian hambaNya. 

Sekiranya diamati-amati terjemahan secara harfiah terhadap ayat ini, penulis berasa kekeliruan terhadap kebanyakan terjemahan yang penulis dapati yang menterjemah perkataan ءأسلمتم  sebagai "adakah kamu telah masuk Islam". Oleh kerana ayat ini telah juga ditujukan kepada umat Islam sendiri, maka perkataan ءأسلمتم adalah wajar juga diterjemahkan sebagai "adakah telah benar-benar patuh kamu?". 

i.    Himpunan Ayat Yang Tidak Boleh 
      Diputuskan Begitu Sahaja.


Menurut ayat 03:19, orang-orang yang telah diberi Al-Kitab yang tidak mendirikan Al-Kitab, pada zaman ini, bukan lagi tertentu kepada kaum Yahudi atau Nasrani, bahkan juga mereka yang mendakwa telah menerima Islam tetapi tidak memahami kandungan Al-Kitab (umiyyin). Seterusnya, mengajak mereka yang kononnya telah menganut agama Islam, kepada Islam, tentunya menimbulkan rasa pelik kepada mereka. Ayat 03:20 dikuatkan lagi dengan sebutan umiyyin iaitu ahli Al-Kitab yang tidak memahami kandungan Al-Kitab. Mereka itu sama ada Yahudi atau Nasrani atau orang Islam sendiri. Bahawa perintah ءأسلمتم adalah menjurus kepada perintah umum iaitu "adakah telah benar-benar patuh kamu?". Patuh di sini adalah lebih khusus kepada mematuhi kandungan kitab masing-masing. Iaitu mereka harus kembali kepada kotak pertama dalam ajaran agama mereka. Orang Yahudi harus kembali mematuhi kitab Taurat, orang Nasrani harus kembali kepada Injil sementara orang Islam harus kembali kepada Al-Quran. Dengan lain perkataan, mereka harus meninggalkan kata-kata pujangga brothers, rabai-rabai, ulama-ulama serta kiyai-kiyai mereka dan mereka harus kembali kepada kitab mereka secara terus. Meninggalkan persangkaan mereka selama ini.

ii.   Islam dan Hidayah Tuhan


Berada dalam 'agama Islam' secara umumnya, bukanlah lesen untuk menyatakan bahawa seseorang itu telah memperolehi hidayah Tuhan. Telah menjadi lumrah sebutan oleh umat ini bahawa sesiapa yang kembali mengamalkan amalan agama pada sudut ibadah ta'abudi, maka ianya dikatakan telah memperolehi hidayah Tuhan. Akhir ayat ini iaitu والله بصيربالعباد  adalah sebagai rujukan atau indikator untuk memahami ayat ini dengan lebih teliti. Ayat yang sama seperti ini telah disertakan pada bahagian terakhir 03:15 yang menjurus kepada kesediaan untuk berhati-hati bagi seseorang yang ingin mengamalkan ajaran agama. Oleh itu, yang dikatakan memperoleh hidayah daripada Tuhan adalah sebenarnya berpetunjuk dengan kitab Tuhan (03:20) iaitu mematuhi petunjuk Tuhan dengan pengambilan secara berhati-hati. Secara khususnya berdasarkan pengajaran himpunan ayat daripada 03:18 adalah mengambil kesaksian "La ilaha illa Allah" dengan jalan ilmu, dengan merujuk kepada sifat Tuhan Maha Perkasa Maha Menghakimi. Pembaca harus merujuk kepada penerangan surah At-Tin untuk mendapatkan penjelasan yang lebih menarik. 

iii.  Sifat Allah Maha Melihat 
      Hamba-hambaNya


Dengan ayat sedemikian, kerja Muhammad RasululLah S.A.W. hanyalah penyampaikan petunjuk Tuhan kepada umat manusia. Siapa yang mengambil petunjuk maka sesungguhnya ia telah berpetunjuk. Sesiapa yang mengingkari, hendaklah ia ditinggalkan kerana urusan Tuhan adalah untuk melihat kerja-kerja daripada mereka yang mematuhi petunjuk Tuhan secara berhati-hati. Petunjuk Tuhan hendaklah dituruti secara berhati-hati, bukan secara sembrono dan bukan menelan bulat-bulat perkhabaran brothers, rabai-rabai serta kiyai-kiyai mereka masa kini, sama ada melalui khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah mereka.


No comments:

Post a Comment

Popular