SUMBANGAN UNTUK PONDOK

Kepada pengunjung blog yang budiman! Kepada Sesiapa Berhajat Untuk Infak Kepada Pondok Al Jaafar

(Sila Klik Di Sini).

Mudah-mudahan Sumbangan Anda Menjadi Amal Jariah Dan Mendapat Rahmat Di Sisi Allah S.W.T. Amin.

Friday, May 25, 2012

SURAH AL MULK AYAT 4 - PERHATIKAN LAPISAN LANGIT SECARA BERSUNGGUH


ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
اليك البصر خاسئا و هو حسير

Kemudian kembalilah oleh engkau akan pandangan itu dua kali (nescaya) ia kembali kepada engkau akan pandangan itu akan (suatu) yang memukau sedang ia (pandangan itu – suatu) yang memenatkan*.

kemudian ulangilah pandangan (mu) berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu Dengan hampa (daripada melihat sebarang kecacatan), sedang ia pula berkeadaan lemah lesu (kerana habis tenaga Dengan sia-sia).

i.    Pemerhatian Yang Memukaukan

Pandangan tadi dinyatakan pada pertimbangan kandungan lapisan-lapisan tertentu. Kini kita bawa pandangan pada pertimbangan interaksi setiap lapisan langit terhadap perubahan. Kajian tentang astrosfera sebenarnya menjurus kepada keadaan luar dari lapisan ionosfera bumi. Pelbagai peralatan dari bumi telah dihantar ke angkasalepas, untuk memerhati serta menjawab persoalan yang timbul daripada beberapa fenomena yang berlaku di angkasa. Sebagai contoh, penentuan aktiviti medan magnet yang sering berubah-ubah dapat diperhatikan daripada perubahan magnetik bumi yang berlaku sepanjang masa. Sebenarnya terdapat interaksi antara medan magnet bumi dengan medan yang tersedia dari matahari yang juga sentiasa mengalami perubahan-perubahan tertentu.

Perubahan medan magnet bumi sering
terjadi seiring perubahan pada matahari

ii.   Tentang Astrosfera

Perubahan medan magnetik matahari memberi herotan tertentu kepada medan magnetik bumi. Selain daripada kehadiran medan ini yang sentiasa menjuruskan gas-gas ionosfera supaya sentiasa cenderung untuk dikembalikan semula ke bumi, perubahan magnetik juga mengakibatkan ketumpatan ionosfera sering berubah-ubah. Perubahan ini mengakibatkan kekuatan isyarat radio yang diterima dari suatu stesen pemancar turut berubah-ubah. Perkara ini menimbulkan kesukaran untuk mendapatkan suatu isyarat yang memberi output yang stabil supaya berita lebih mudah difahami. Untuk mengatasi masalah ini, banyak peralatan penerima isyarat frekuensi tinggi dibekalkan dengan tombol 'fading' supaya julat masa pelambatan isyarat dapat dipadankan.

ii.  Tentang Ionosfera

Selain daripada perubahan siang dan malam, yang memberi perbezaan secara nyata terhadap ketebalan dan ketumpatan lapisan ionosfera, lapisan ini sering berubah-ubah akibat perubahan musim dan kitaran sekitar 11 tahun aktiviti 'sunspot' matahari. Semua pertimbangan faktor ini iaitu aktiviti sunspot matahari, keamatan fluks cahaya matahari, masa dalam sehari serta perubahan musim sentiasa memberi perubahan berlainan terhadap keupayaan penerimaan isyarat frekuensi tinggi. Sebenarnya kajian demi kajian terus dilakukan disebabkan sentiasa terdapat faktor-faktor lain yang terlepas pemerhatian untuk mendapatkan keadaan yang boleh dijangka berlaku terhadap lapisan ionosfera untuk mendapatkan manfaatnya.

Ukuran 'sunspot' sering berulangan
setiap sekitar 11 tahun.

Pemerhatian-pemerhatian terhadap lapisan langit telah dilakukan sejak sekitar 100 tahun dahulu dan setiap faktor baru yang ditemui sentiasa tidak dapat memberi jawapan yang memuaskan untuk mengetahui interaksi lapisan langit berkenaan secara jitu. Frekuensi Boleh Guna Pertengahan – MUF, yang diperolehi sekalipun dapat juga dijadualkan sentiasa perlu diubahsuai yang tentunya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Saintis astrosfera, sentiasa mencari peluang keadaan-keadaan tertentu seperti semasa kejadian gerhana matahari untuk mengkaji fenomena perubahan sedemikian terhadap kebolehgunaan lapisan ionosfera untuk tujuan penghantaran isyarat frekuensi tinggi.

iii.   Lapisan Kepenatan

Saintis-saintis atmosfera, telah sedia mengetahui kesan perlepasan gas-gas rumah hijau seperti metana, kloroflorokarbon, freon, karbon monoksida, sebatian sulfur, nitrogen dan fosforus ke ruang angkasa. Mereka mengetahui gas-gas berkenaan memberi kesan langsung terhadap lapisan langit tertentu seperti lapisan ozon, peningkatan suhu atmosfera, kejadian hujan asid dan sebagainya. Dengan itu mereka giat mempromosi kempen penanaman semula secara besar-besaran pelbagai tumbuh-tumbuhan yang dijangka dapat menyerap kembali gas-gas karbon dioksida sehingga dapat menyejukkan persekitaran bumi serta memulihkan keadaan. Penanaman pertanian giat dijalankan dan sekali lagi mereka melupai kesan-kesan penggunaan baja sintetik seperti nitrat, sulfat, fosfat yang memberi kesan yang besar terhadap lapisan atmosfera sehingga mengakibatkan kejatuhan tekanan udarakasa serta mengakibatkan kejadian-kejadian yang membinasakan seperti taufan, banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya. Gas-gas ini sekalipun secara relatifnya agak ringan, seperti juga molekul air, namun keupayaan pembentukan ikatan hidrogen dengan wap air, membolehkan gas-gas sedemikian sentiasa didapati pada altitud yang rendah. Gas-gas ini berupaya bertindakbalas secara endothermik dan menyejukkan udarakasa serta menurunkan tekanan secara tiba-tiba apabila berlaku penumpukan awan tebal.

iv.   Tentang Atmosfera Secara Umum

Pada situasi kering, gas-gas ini dapat naik sehingga ke lapisan stratosfera dan berperanan menambah kesejukan kepada lapisan berkenaan. Akhirnya gas-gas ini akan turun semula ke bumi apabila sampai di kawasan yang lembab sehingga banyak menimbulkan bencana di belahan-belahan bumi yang lain. Semua ini menunjukkan di sebalik pengamatan saintis terhadap lapisan langit, mereka masih gagal mengenal pasti punca-punca yang merosakkan lapisan langit sehingga langit membawa bencana kepada permukaan bumi. Mereka masih lagi menyalahkan perubahan cuaca tanpa menyedari pemberitahuan sedemikian dapat diperjelas secara terperinci melalui kitab suci.

Kegagalan Memulihkan Bumi Menidakkan Kelayakan Mereka Mengekalkan Kerajaan

Saintis yang dihasilkan daripada corak pemerintahan sedia ada, sebenarnya hanyalah sebagai penyaksi kepada fenomena kemusnahan demi kemusnahan. Mereka membentuk ilmuwan-ilmuwan teoritikal yang mengetahui tentang masalah yang terjadi, lalu mengadakan kempen-kempen namun kempen-kempen mereka tidak berkesan. Akibatnya, kehidupan manusia bukan lagi merupakan suatu manifestasi keberkatan. Walhal yang dinyatakan Tuhan, kerajaanNya adalah merupakan kerajaan yang membawa baraqah serta kebaikan-kebaikan kepada manusia dan seluruh hidupan yang terdapat di alam ini. Pemerintahan yang benar, yang layak menerajui kekuasaan haruslah merupakan pemerintahan yang memanifestasikan kekuasaan Tuhan dalam bentuk keberkatan hidup. Penemuan ilmuwan-ilmuwan mereka haruslah merupakan sesuatu yang praktikal yang dapat dipraktikkan oleh sebahagian besar umat dan akhirnya menjurus kepada sebuah pemerintahan yang baraqah serta kehidupan yang harmoni. Kerosakan telah berlaku di seluruh dunia. Bumi semakin panas, bencana alam semakin meningkat. Kecelaruan dalam kehidupan manusia semakin menjadi-jadi. Seolah-olah bumi ini merupakan sebuah planet yang amat merbahaya didiami.
 

No comments:

Post a Comment

Popular